Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych

Dane kontaktowe

e-mail: dyr_oe@cmkp.edu.pl
tel. 22-5693-704, 22-5693-710,
fax. 22-5693-713