Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor

Dane kontaktowe

e-mail: wicedyrdn@cmkp.edu.pl
tel. 22-5693-702, 22-5693-708,
fax. 22-5693-707