Władze

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor

prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

Z-ca Dyrektora ds. Kadr Medycznych – Prorektor

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych

mgr inż. Zbigniew Piotrowski

Pełnomocnik Dyrektora ds. nowych projektów realizowanych w CMKP, współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak,
prof. CMKP

Pełnomocnik Dyrektora ds. projektu POWER

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Naukowej

prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

dr hab. n. med. Romuald Dębski,
prof. nadzw. w CMKP

Pełnomocnik Dyrektora ds. harmonizacji procesu szkolenia specjalizacyjnego

lek. Zbigniew Węgrzyn

Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji

mgr inż. Michał Świątek

Pełnomocnik Dyrektora ds. Komunikacji i Promocji

Anna Tomczyk-Czerwińska

Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych

mgr Marta Opałka