Szpitale kliniczne

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego (CMKP) działa od 1957 r., choć jego tradycje sięgają okresu przedwojennego. Obecnie jest on jednostką organizacyjną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
  Profesjonalna kadra, pełne zaplecze diagnostyczne, nowoczesny sprzęt medyczny, ukształtowane długoletnią tradycją – troska i życzliwość dla pacjentów, sprawiają, że cieszy się on zasłużoną, dobrą renomą oraz uznaniem wśród pacjentów.
  Wieloprofilowa działalność szpitala obejmuje zarówno leczenie zachowawcze, stacjonarne operacyjne, jak i działalność rehabilitacyjną. Oddziały szpitalne dysponują 337 łóżkami.
  Co roku z naszych usług korzysta ok. 20 000 pacjentów.

  Strona szpitala

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, którego organem założycielskim jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w kraju. Dysponuje 437 łóżkami, w tym 36 łóżkami z zakresu rehabilitacji ogólnej.
  Co roku w szpitalu hospitalizowanych jest blisko 11.000 pacjentów, z czego 18 % stanowią pacjenci z endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych.
  To jedyna w Polsce placówka posiadająca Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy oraz Oddział Gruźlicy Kostno – Stawowej.
  W poradniach specjalistycznych dla dorosłych i dla dzieci rocznie leczy się około 44.500 osób. Jednym z priorytetów szpitala jest stałe podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wysoce wykwalifikowany personel medyczny. Kadra medyczna szpitala posiada doświadczenia zdobyte w krajowych i zagranicznych ośrodkach. W leczeniu pacjentów wykorzystywane są nowoczesne technologie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

  Strona szpitala