Zakład Zdrowia Prokreacyjnego

Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP rozpoczął działalność w listopadzie 2017 na bazie Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie. Zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu przyczyn i leczenia zaburzeń płodności u kobiet i mężczyzn, prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu zaburzeń hormonalnych na płodność oraz innowacyjne prace badawcze dotyczące różnych aspektów ginekologii i perinatologii powiązanych z rozrodczością.

 • Działalność naukowa

  Główny kierunek badań naukowych Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego  dotyczy aspektów patofizjologicznych oraz optymalizacji diagnostyki i postępowania u kobiet i mężczyzn z czynnikami wpływającymi na zdrowie prokreacyjne.

  Prowadzimy badania dotyczące stymulacji spermatogenezy u chorych z hipogonaduzmem hipogonadotropowym oraz zachowaniem płodności u pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także roli steroidów androgenno-anabolicznych w zaburzeniach spermatogenezy. Rozpoczęto innowacyjne badania nad możliwością wpływania na temperaturę w mosznie i poprawy potencjału płodności. U mężczyzn z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, głównie stanem przedcukrzycowym, analizowane są aspekty hormonalne, metaboliczne oraz wpływ na płodność.

  Zakład prowadzi badania dotyczące jawnych lub nieujawnionych kryteriów niewydolności łożyskowej w niewyselekcjonowanej populacji ciężarnych w późnej ciąży. Prowadzone są również badania dotyczące oceny korelacji między wartościami indeksu pulsacji i indeksu oporu w tętnicach macicznych ocenianych w USG, a występowaniem powikłań ciąży bliźniaczej.

  Zainicjowano działania zmierzające do opracowania i walidacji zindywidualizowanych siatek centylowych masy płodu dla populacji polskiej. Siatki te pozwalają lepiej identyfikować zarówno płody małe z przyczyn konstytucjonalnych oraz te narażone na wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania (IUGR).

  Nasze badania prowadzimy we współpracy z:

  • Perinatal Institute w Birmingham, Wielka Brytania
  • Barcelona Center for Maternal Fetal and Neonatal Medicine, Hospital Clínic and Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona, Barcelona, Hiszpania
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie

   

 • Działalność dydaktyczna

  Organizujemy kursy specjalizacyjne i doskonalące w zakresie endokrynologii, ginekologii i położnictwa oraz perinatologii.

  Organizujemy cykliczną konferencję „Diagnostyka i leczenie niepłodności – najnowsze rekomendacje”, która ma charakter kursu doskonalącego CMKP

 • Pracownicy

   

  • Dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP -Kierownik Zakładu
  • Dr n. med. Anna Kajdy
  • Dr n. med. Radosław Maksym
  • Dr teol. Dorota Sys
  • Lek. med. Dagmara Filipecka-Tyczka
  • Lek. med. Katarzyna Muzyka-Placzyńska
  • Lek. med. Jan Modzelewski