Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu seksuologii oraz przekazywaniem wiedzy i nauczaniem umiejętności z zakresu seksuologii klinicznej, w szkoleniu podyplomowym lekarzy rodzinnych, ginekologów, psychiatrów, endokrynologów diabetologów, w celu uzyskania specjalizacji z zakresu seksuologii.

Organizuje i prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, wiążące się ze zdrowiem seksualnym oraz opracowuje standardy leczenia zaburzeń seksualnych i metod diagnostycznych. Uczestniczy w opracowaniu programów promocji zdrowia.

 • Działalność dydaktyczna

  W ramach kształcenia podyplomowego i prowadzenia specjalizacji decyzją Ministerstwa Zdrowia, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii otrzymał dodatkowo 6 miejsc do prowadzenia specjalizacji.

  Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii uczestniczy w opracowaniu programów promocji zdrowia oraz standardów leczenia zaburzeń seksualnych i metod diagnostycznych.

  Zakład opracowuje programy pomocy dla ofiar i sprawców przestępstw na tle seksualnym.

  Uczestniczy w opracowaniu propozycji programów z zakresu seksuologii klinicznej dla uczelni medycznych.

 • Działalność naukowa

  Udział w 2 grantach:

  • Charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych.
  • Program badawczy we współpracy z Kliniką Ginekologii Wojskowego Instytutu Medycznego pt. „Seksualność kobiet z zaburzeniami uroginekologicznymi”.

  Organizacja konferencji naukowych:

  • I Międzynarodowa Konferencja pt. Seks trzyma nas przy życiu.
  • 4 Międzynarodowy Kongres Medyczny pt. Kobieta i mężczyzna zdrowie reprodukcyjne i seksualne.
  • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami i towarzystwami naukowymi.
 • Co wyróżnia jednostkę?

  Popularyzacja wiedzy poprzez udział w Warszawskim Festiwalu Nauki, największym festiwalu naukowym w Polsce.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  Główna Nagroda IV Międzynarodowej Konferencji „Kobieta i mężczyzna, Zdrowie reprodukcyjne i seksualne”.

 • Pracownicy

  • dr med. Christian Imieliński
  • lek. med. Dorota Sawicka
  • mgr Barbara Kosacka
  • dr n. med. Monika Szymańska
  • mgr Jarosław Stusiński
  • mrg Patrycja Piasecka-Sulej
 • PSYCHOSEKSUOLOGIA – nowa specjalizacja medyczna dla psychologów

  4-letnie studia specjalizacyjne dla psychologów pod opieką naukową prof. Zbigniewa Lew-Starowicza z udziałem wybitnych specjalistów z zakresu: seksuologii, psychologii, psychoseksuologii, psychoterapii.
  Łączny czas trwania szkolenia podczas 4-letnich studiów wynosi: 5328 godzin, w tym 1494 godziny wykładów oraz 3834 godziny staży. Studia kończą się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Egzaminów Medycznych i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie  psychoseksuologii.

  Program specjalizacji realizowany jest w w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie – pierwszym w Polsce ośrodku, który uzyskał akredytację do kształcenia w zakresie psychoseksuologii.
  Ilość miejsc szkoleniowych: 16.

  Koszt kształcenia: 15 000 zł za rok. Opłaty na kurs należy dokonać na konto bankowe CMKP 21 1240 6247 1111 0000 4978 2538

  ZASADY REKRUTACJI NA SPECJALIZACJĘ Z PSYCHOSEKSUOLOGII

  Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się dwa razy w roku.:

  – od 30 kwietnia do 31 maja ( na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 do 30 czerwca ),

  – od 15 listopada do 15 grudnia ( na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia).

  Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

  • założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w celu dokonywania czynności w tym systemie,
  • potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się do pok. 268 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wraz z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.

  Wymagane dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego:

  1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK,
  2. załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
   a. dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   b. dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego (np. zaświadczenie o zatrudnieniu),
   c. dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
   d. zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego – w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów oraz postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

Materiały dla uczestników kursów