Zakład Fizjologii Klinicznej

 • Działalność dydaktyczna

  Prowadzenie kursów dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii :

  • Patofizjologia zaburzeń rytmu serca
  • Patofizjologia niewydolności serca
  • Patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
  • Patofizjologia chorób sercowo-naczyniowych
 • Działalność naukowa

  Prowadzenie badań naukowych w ramach grantów przyznanych przez NCN

  • Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”. Program: OPUS 9
   Kierownik projektu: dr hab. n. med. U. Mackiewicz.
  • Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy. Program: PRELUDIUM 9
   Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus.
  • Grant Naukowy Servier 2016- Grant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • Co wyróżnia jednostkę?

  Działalność naukowa w zakresie patofizjologii chorób układu krążenia na modelach zwierzęcych i udział, we współpracy z licznymi instytucjami naukowymi, w badaniach z udziałem ludzi.

  Działalność dydaktyczna: kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii z podstaw patofizjologii chorób układu krążenia.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  Liczne granty naukowe Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz inne np. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 • Pracownicy

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
  dr hab. n.med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
  dr hab. n. med Monika Duda, prof. CMKP
  dr n. med. Aleksandra Paterek
  mgr Lidia Trzaskoma
  mgr Marta Oknińska
  Małgorzata Woźniak