Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel – Kierownik Zakładu

  Asystent naukowow-dydaktyczny:
  lek. Agnieszka Grzyb
  lek. Adam Koleśnik
  dr n. med. Paweł Własienko

  Adiunkt:
  dr n. med. Joanna Kuran-Ohde