Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki –  Kierownik Kliniki
  prof. dr hab. n. med. Bożena Góraj

  Asystent:
  dr n. med. Marcin Waśko

  Adiunkt:
  dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła
  dr n. med. Ewa Nawrocka-Laskus
  dr n. med. Katarzyna Sklinda

  Wykładowca:
  lek. Mariusz Furmanek
  mgr inż Ryszard Kowski

  Starszy wykładowca:
  dr n. med. Tomasz Bulski

  Bożena Dąbrowska