Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji

Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji pozwala na kształcenie z wykorzystaniem symulatorów pacjenta, dla poznania sposobu prawidłowego przeprowadzenia technik badania lekarskiego. W dziedzinach zabiegowych -nie tylko ginekologii, chirurgii, angiologii, ale również pulmonologii, anestezjologii, medycynie ratunkowej, symulatory są niezbędne zarówno do nauczania, jak i sprawdzenia poziomu wiedzy w realizacji programu kształcenia specjalizacyjnego.

Kształcenie podyplomowe przy pomocy symulacji (w tym komputerowej) jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla poddawanych takiemu badaniu chorych. Nauczanie to symuluje wszystkie możliwe sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie badania rzeczywistego i reaguje  w czasie rzeczywistym na błędy lekarzy, zmuszając uczącego się do prawidłowych reakcji na występujące zagrożenie, bez narażania życia pacjenta.

 • Działaność dydaktyczna

  Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji realizuje:

  • kursy specjalizacyjne z zakresu alergologii i pneumonologii,
  • kursy specjalizacyjne z zakresu medycyny ratunkowej,
  • kursy specjalizacyjne z ratownictwa medycznego dla wszystkich specjalności,
  • kursy doskonalące,
  • kursy dla lekarzy stażystów,
  • wakacyjne zajęcia ze zdolną młodzieżą organizowane przez Ex Ante Sp. z o.
 • Działalność naukowa

  Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji jest organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych.

 • Co wyróżnia jednostkę ?

  Jako jedyne w Polsce, Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji, prowadzi kursy symulacyjne w diagnostyce bronchoskopowej. Organizuje większość kursów specjalizacyjnych w dziedzinie alergologii i pulmonologii w kraju.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia.

  Książka pod redakcją prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego „ABC nebulizacji”.
  Publikacja z wysokim IF w czasopiśmie Expert Opinion on Drug Delivery
  Tytuł: Inhalation devices: from basic science to practical use, innovative vs generic products.
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.434
  Szereg publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym.

   

 • Pracownicy

  Główny specjalista – Piotr Werżanowski
  22 56 93 893
  piotr.werzanowski@cmkp.edu.pl

  Specjalista – Zofia Kopyść
  22 56 93 890
  zofia.kopysc@cmkp.edu.pl

  mgr Łukasz Bondaruk
  22 56 93 890
  lukasz.bondaruk@cmkp.edu.pl

  mgr Szymon Rokicki
  22 56 93 890
  szymon.rokicki@cmkp.edu.pl

  lek. Bartłomiej Wódarski
  22 56 93 890
  bartlomiej.wodarski@cmkp.edu.pl

  mgr Stanisław Świeżewski
  22 56 93 890
  stanislaw.swiezewski@cmkp.edu.pl