Dr n. med. Michał Skrzypczyk, FEBU

1

Specjalista urolog,  adiunkt w CMKP

Główne kierunki zainteresowań:

Operacyjne leczenie nawracających zwężeń cewki moczowej. Operacyjne leczenie nietrzymania moczu u mężczyzn. Przezcewkowe leczenie raka pęcherza moczowego.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr W. Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
tel. 22 58 41 400,
fax: 22 62 16 288

 • WYKSZTAŁCENIE

  1999 – 2005 Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział  Lekarski
  Dyplom  lekarza uzyskany w dniu 01.07.2005 roku

  08.06.2013  uzyskał  tytuł Specjalisty Urologii oraz tytuł Fellow of European Bord of Urology

 • STAŻE/PRAKTYKI ZAGRANICZNE

  09.2005 – 09.2006- staż  podyplomowy w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

  10.2006 – 02.2007 – Klinika Urologii CMKP w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym  przy ul. Bursztynowej 2 w Warszawie.

  03.2007 – 03.2008 – staż z Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie.

  04.2008 – 09.2008 – staż z Chirurgii Naczyniowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń II WL Uniwersytetu Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

  10.2008 – 11.2008 – staż z Chirurgii Transplantacyjnej w Klinice Chirurgii Transplantacyjnej w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie.

  12.2008 – 01.2009 – staż z Chirurgii Dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacyjnej w Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie.

  01.02.2009 – 31.03.2011 Klinika Urologii CMKP w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

  01.04.2011 do 30.09.2013 Klinika Urologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.

  01.04.2012 – 30.06.2012 staż kliniczny w ramach programu stypendialnego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Klinice Urologii Rekonstrukcyjnej University College London Hospital pod kierownictwem Profesora Anthony R. Mundy.

  Specjalizację w Dziedzinie Urologii rozpocząłem w dniu 06.02.2007 roku; zakończyłem 06.02.2013
  Kierownik specjalizacji- dr n. med. Przemysław Szostek

  Egzamin testowy 17.11.2012 zaliczyłem z wynikiem 86 / 100 punktów

  Egzamin praktyczny, który odbył się w terminie 31.12.2012 – 11.02.2013 w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaliczyłem z wynikiem bardzo dobrym.

  W dniu 08.06.2013 zdałem egzamin ustny uzyskując tytuł Specjalisty Urologii oraz Fellow of European Bord of Urology

  W październiku 2010 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod opieką naukową Pana Profesora Andrzeja Borówki.

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

 • PUBLIKACJE

  Postępy Nauk Medycznych 4/2012

  Rak pęcherza moczowego w Polsce
  Bladder cancer in Poland
  Michał Andrzej Skrzypczyk, Gerard Grothuss, Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Andrzej Borówka – s. 311-319

  Radykalne wycięcie pęcherza moczowego metodą laparoskopii: ocena wyników pooperacyjnych i patologicznych
  Laparoscopic radical cystectomy: operative and pathologic outcomes
  Piotr L. Chłosta, Tomasz Drewa, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Mateusz Obarzanowski, Łukasz Nyk, Michał Andrzej Skrzypczyk, Andrzej Borówka – s. 320-324

  Laparoskopia w urologii
  Laparoscopy in urology
  Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Tomasz Szopiński, Łukasz Nyk, Michał Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Borówka – s. 351-355

  Clinical significance of surgical margin status in patients subjected to radical prostatectomy.
  Jakub Dobruch, Łukasz Nyk, Michał Skrzypczyk, Piotr Chłosta, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka. Central European Journal of Urology 2012/65/4 195-199.

  Rak nienaciekający błony mięśniowej pęcherza moczowego.
  Andrzej Borówka, Michał Skrzypczyk, Piotr Chłosta, Jakub Dobruch
  Top Medical Trends Przewodnik Lekarza nr 1 / 2013 s. 12-22.

  The G84E mutation in the HOXB13 gene is associated with an increased risk of prostate cancer in Poland.
  Kluźniak W, Wokołorczyk D, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Gołąb A, Gliniewicz B, Sikorski A, Switała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar L, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Akbari MR, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. Prostate. 2013 Apr;73(5):542-8

  An inherited NBN mutation is associated with poor prognosis prostate cancer.
  Cybulski C, Wokołorczyk D, Kluźniak W, Jakubowska A, Górski B, Gronwald J, Huzarski T, Kashyap A, Byrski T, Dębniak T, Gołąb A, Gliniewicz B, Sikorski A, Switała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar L, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Narod SA, Lubiński J; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. Br J Cancer. 2013 Feb 5;108(2):461-8

  Clinical value of extended pelvic lymph node dissection in patients subjected to radical prostatectomy.Dobruch J, Piotrowicz S, Skrzypczyk M, Gołąbek T, Chłosta P, Borówka A.Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014 Mar;9(1):64-70
  A common nonsense mutation of the BLM gene and prostate cancer risk and survival. Antczak A, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Masojć B, Górski B, Gromowski T, Nagorna A, Gołąb A, Sikorski A, Słojewski M, Gliniewicz B, Borkowski T, Borkowski A, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Domagała P, Stawicka M, Milecki P, Akbari MR, Narod SA, Lubiński J, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium; Other members of the Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała W, Chosia M, van de Wetering T, Serrano-Fernández P, Puszyński M, Soczawa M, Switała J, Archimowicz S, Kordowski M, Zyczkowski M, Borówka A, Bagińska J, Krajka K, Szwiec M, Haus O, Janiszewska H, Stembalska A, Sąsiadek MM.Gene. 2013 Dec 15;532(2):173-6.
  The presence of prostate cancer at biopsy is predicted by a number of genetic variants. Kashyap A, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Gołąb A, Sikorski A, Słojewski M, Gliniewicz B, Świtała J, Borkowski T, Borkowski A, Antczak A, Wojnar Ł, Przybyła J, Sosnowski M, Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar K, Bryniarski P, Paradysz A, Jersak K, Niemirowicz J, Słupski P, Jarzemski P, Skrzypczyk M, Dobruch J, Domagała P, Piotrowski K, Jakubowska A, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Górski B, Masojć B, van de Wetering T, Menkiszak J, Akbari MR, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. Int J Cancer. 2014 Mar 1;134(5):1139-46

  Doniesienia zjazdowe:

  „Czy wszystkie preparaty pobrane podczas operacji u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego powinny być poddane badaniu histopatologicznemu” , North – Eastern European Meeting w Szczecinie w 2009 roku, praca uzyskała II nagrodę w kategorii najlepszy plakat.

  “The bi-intestinal neobladder–a functional multifactorialanalysis of long term results of an original orthotopic reconstruction of lower urinary tract after radical cystoprostatectomy” Artur A. Antoniewicz, Łukasz Zapała, Sławomir Poletajew, Michał Skrzypczyk, Andrzej Borówka – praca była prezentowana przeze mnie na European Association of Urology – Central European Meeting w Bratysławie w 2010 roku

  “Treatment of urinary incontinence with artificial urinary sphincter – the comparison of results of bulbous versus prostatic urethra cuff implantation. “
  Tomasz Szopiński, Michał Skrzypczyk, Andrzej Borówka
  Clinical Department of Urology  Postgraduate Medical Centre European Health Centre in Otwock – praca była prezentowana przeze mnie na European Association of Urology – Central European Meeting w Timisoarze w Rumunii w październiku 2011 roku.

  “The influence of endoscopic bladder tumor assessment at the choice of additional treatment after transurethral bladder tumor resection (TURBT).”
  Michał A. Skrzypczyk, Jakub Dobruch, Piotr Chłosta, Andrzej Borówka

  “The influence of repeat resection (reTUR) on final pathological stage of bladder cancer.”
  Micha A. Skrzypczyk, Jakub Dobruch, Przemysaw Szostek, Piotr Chosta,
  Andrzej Borówka

  “Accuracy of histological assessment of bladder cancer subepithelial tissue invasion.”
  Skrzypczyk Michał Andrzej, Dobruch Jakub, Wysocki Maciej, Muśko Natalia, Chłosta Piotr, Borówka Andrzej

  – trzy powyżej wymienione prace prezentowałem na European Association of Urology – Central European Meeting w Dreźnie w 2012 roku

  J.Dobruch, S.Piotrowicz, M.Skrzypczyk, T. Gołąbek, Piotr Chłosta, A.Borówka  Clinical value of extended pelvic lymph node dissection in patients subjected to radical proststectomy. Videosurgery Miniinv 2014; 9(1): 64-70

  M.A.Skrzypczyk, J.Dobruch, Ł.Nyk, P.Szostek, S.Szempliński, A.Borówka  Should all specimens taken during surgical treatment of patients with benign prostatic hyperplasia be assessedby a pathologist? Cent European J Urol 2014;67:227-232

  M.A.Skrzypczyk, J.Dobruch Costs in medicine – the lesser of two evils.Cent European J Urol 2014;67:234

  Ł.Nyk, T.Gołąbek, J.Dobruch, M.A.Skrzypczyk, T.Dzik, M.Wysocki,P.L.Chłosta, A.Borówka Should active surveillance in prostate cancer patients be based on a single histological assessment?Cent European J Urol 2014;67:242-246

  M.Oszczudłowski, M.Skrzypczyk, M.Pyzlak, S. Szempliński, J.Dobruch.Chirurgia cytredukcyjna w przypadku raka gruczołowego stercza z przerzutami do ciał jamistych prącia. Cent European J Urol 2014;Suplement 1:31

  M.Skrzypczyk, J.Dobruch, P.Szostek,Ł.Nyk, S. Szempliński, A. Borówka Kalkulator oceny ryzyka nowotworu raka nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza moczowego – jednoośrodkowa walidacja.Cent European J Urol 2014;Suplement 1:73

  M.A.Skrzypczyk, J.Dobruch, Ł.Nyk, P.Szostek, S.Szempliński, A.Borówka Powtórna wczesna elektroresekcja wykonana u chorych dotkniętych  nienaciekającym rakiem pęcherza moczowego o stopniu zaawansowania i złośliwości T1G1 wpływa na zmniejszenie częstości nawrotów.Cent European J Urol 2014;Suplement 1:75

  M. A. Skrzypczyk Tamsulosyna w leczeniu łagodnego rozrostu stercza. Przegląd Urologiczny 2014/4(86):34-36

  S. Szempliński, M.A. Skrzypczyk Jeszcze o diagnostyce i leczeniu raka pęcherza moczowego (nowe doniesienia o PDD-diagnostyce fotodynamicznej) Przegląd Urologiczny 2014/4(86):67-68

  Skrzypczyk M, Dobruch J, Szostek P, Nyk Ł, Szempliński S, Borówka A  Low Grade Diagnosis in T1 Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBCa) Patients Reduces Number of Early Repeat  Resections (reTur).Urology 84 (4 Supplement 1), 2014;S105