Doktoranci Kliniki Urologii CMKP

 • Lek. med. Sebastian Piotrowicz, FEBU

  5

  Główne kierunki zainteresowań:

  uro-onkologia, chirurgia laparoskopowa

  2013-2014  Nagrodzony stypendium dla najlepszych doktorantów CMKP

  2014-2015 Nagrodzony stypendium dla najlepszych doktorantów CMKP

  Tytuł pracy doktorskiej:

  Ocena jakości życia operowanych chorych, skuteczności onkologicznej oraz inwazyjności endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu pozaotrzewnowego oraz endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu przezotrzewnowego, której towarzyszy rozległa limfadenektomia.

  Europejskie Centrum Zdrowia – Otwock
  ul. Borowa 14/18,
  05-400 Otwock
  tel. 22 7103 049
  fax. 22 7103 156

 • Lek. med. Jan Powroźnik, FEBU

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Główne kierunki zainteresowań:

  uro-onkologia, kamica moczowa

  Tytuł pracy doktorskiej:

  Badanie ryzyka istnienia przerzutów do miednicznych węzłów chłonnych u chorych poddanych endoskopowej prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza.

  Europejskie Centrum Zdrowia – Otwock
  ul. Borowa 14/18,
  05-400 Otwock
  tel. 22 7103 049
  fax. 22 7103 156

   

 • lek. med. Mieszko Kozikowski

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Główne kierunki zainteresowań:

  uro-onkologia, rak prostaty, rezonans magnetyczny prostaty

  Tytuł pracy doktorskiej:

  Badanie nad przydatnością obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego do oceny klinicznego stopnia zaawansowania u chorych leczonych z powodu raka gruczołu krokowego.

  Europejskie Centrum Zdrowia – Otwock
  ul. Borowa 14/18,
  05-400 Otwock
  tel. 22 7103 049
  fax. 22 7103 156