Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej

 • Pracownicy

  Adiunkci:
  Dr hab.n.med. Niedzielski Artur – Kierownik Kliniki
  Dr n.med. Chmielik Lechosław

  Asystenci:
  Lek. Mazurek Łukasz
  Lek. Rejmer Tomasz
  Lek. Ryczer Teresa

  Wykładowca
  lek. Dorota Kuryga