Klinika Ortopedii

Klinika Ortopedii specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu.

 • Struktura Kliniki

  Liczba łóżek: 181,
  4 Oddziały specjalistyczne:

  ODDZIAŁ II Ortopedii z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej
  ODDZIAŁ VI Zapaleń Kości
  ODDZIAŁ VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy
  ODDZIAŁ XII Chirurgii Kręgosłupa

 • Działalność dydaktyczna

  Kursy unijne:

  Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów.
  Zapalenia kości i stawów – gruźlica narządu ruchu.
  Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy.

  Kursy specjalizacyjne:

  Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy.
  Gruźlica narządu ruchu.
  Zapalenia kości i stawów.
  Artroza, aloplastyki stawów.
  Wprowadzenie do specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  Chirurgia kręgosłupa.

 • Działalność naukowa

  Główne kierunki badawcze:

  • Protezoplastyki pierwotne
  • Gojenie ran pooperacyjnych
  • Sonikacja
  • Protezoplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych
  • Złamania okołoprotezowe
  • Przeszczepy kostne zamrożone
  • Zaburzenia zrostu
  • Zakażenia okołoprotezowe
  • Bioaktywne szkło w zapaleniach kości
  • Rola filtrów żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości
  • Obrażenia dużych naczyń w urazach wielonarządowych
  • Zasady ochrony chrząstki stawowej osteotomia podkolanowa w profilaktyce nieszczenia stawu
  • Analiza równowagi biomechanicznej przed i po protezoplastyce
  • Komórki macierzyste, czynnik wzrostu
  • Biologia leczenia zaburzeń zrostu
  • Biomechaniczna stabilizacja zaburzeń zrostu
 • Działalność lecznicza

  Klinika Ortopedii specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego, w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu.

  Klinika specjalizuje się w:

  •  leczeniu powikłań infekcyjnych z zakresu ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu. Zajmuje się przede wszystkim pacjentami po wypadkach komunikacyjnych i obrażeniach wielonarządowych, powikłanych zapaleniem kości i ubytkami tkanek miękkich oraz brakiem zrostu kości.
  • leczeniu obrażeń miednicy: złamań miednicy i panewki stawu biodrowego oraz kości krzyżowej. Oprócz tzw. świeżych złamań miednicy i panewki stawu biodrowego, leczone operacyjnie są również złamania zastarzałe miednicy. Tego rodzaju zabiegi należą do najtrudniejszych w chirurgicznym leczeniu złamań.
  • leczeniu zespołów bólowych typu korzeniowego, zapaleń gruźliczych i bakteryjnych kręgosłupa oraz zmiany nowotworowe, przerzutowe do kręgosłupa.
 • Co wyróżnia Klinikę?

  Wysoki poziom diagnostyki obrazowej.
  Nowoczesne techniki operacyjne.
  Zróżnicowanie możliwości technicznych protezoplastyk, zaawansowany sposób zapobiegania powikłaniom przed-, śród- i pooperacyjnym.

  Opieka rehabilitacyjna na oddziałach.
  Pooperacyjne testy sprawności.
  Opieka pooperacyjna wczesna i późna.
  Sale jedno i dwuosobowe z toaletami, taras zewnętrzny.

 • Pracownicy

  PROFESOR:
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

  ODDZIAŁ II Ortopedii z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki
  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Marcin Obrębski

  Adiunkci:
  dr n. med. Paweł Bartosz
  dr n. med. Julia Macias

  Lekarze:
  lek. Andrzej Kolbuszewski,
  lek. Gracjan Suchodolski,
  lek. med. Łukasz Wąs,
  lek. Marcin Para,
  lek. Maciej Kogut
  lek. Michał Ignarski
  Koordynator opieki pielęgniarskiej:
  mgr Joanna Romsicka
  Sekretariat: Małgorzata Galińska

  ODDZIAŁ VI Zapaleń Kości

  Kierownik Oddziału: lek. Stanisław Rak
  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Piotr Walczak

  Lekarze:
  lek.  Jarosław Wenda,
  lek. Adrian Brychcy,
  lek. Katarzyna Krajewska,
  lek. Magdalena Czachorowska-Pietrasik,
  lek. Bartłomiej Budkiewicz,
  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Iwona Czarnecka – pielęgniarka epidemiologiczna
  Sekretariat: Aleksandra Rogowska

  ODDZIAŁ VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Adam Caban
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Dariusz Szydłowski (p.o.)

  Lekarze:
  lek. Grzegorz Doroszewski
  lek. Łukasz Dubielecki
  lek. Artur Plewiński
  lek. Andrzej Zawadzki
  lek. Martyna Meissner
  lek. Rafał Nowak
  Koordynator opieki pielęgniarskiej:
  mgr Dorota Trzeciak
  Sekretarz: Mariusz Wasążnik

  ODDZIAŁ XII Chirurgii Kręgosłupa

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Stanisław Łukawski
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. Wojciech Kucharczyk

  Lekarze:
  lek. Krzysztof Krauze
  dr n. med. Oleg Tchoriwski
  lek. Jacek Węglarz
  Koordynator opieki pielęgniarskiej:
  mgr Aneta Okoń
  Sekretariat: Bogusława Wielgołaska