Klinika Neurologii i Epileptologii

Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP udziela świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych. Klinika prowadzi stacjonarną (30 łóżek, liczba leczonych rocznie ok. 1100) oraz ambulatoryjną opiekę medyczną (liczba porad rocznie ok. 3200).
W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, a szczególnie padaczki lekoopornej i padaczki u kobiet ciężarnych, chorób układu pozapiramidowego oraz chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.

 

 • Struktura Kliniki

  Liczba łóżek 30:

  – Oddział Neurologiczny: 14 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru

  – Oddział Udarowy: 16 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru udaru mózgu

  Pracownie diagnostyczne:
  – Pracownia EEG, w której wykonuje się badania EEG oraz długotrwałe monitorowanie Wideo-EEG i Holter-EEG,
  – Pracownia Wideometrii
  – Gabinet Badań Diagnostycznych Układu Krążenia

  Poradnia Konsultacyjna:
  W ramach ambulatoryjnego Punktu Konsultacyjnego działają zespoły: Poradnia Padaczkowa, Poradnia dla Kobiet Ciężarnych z Padaczką, Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego oraz Poradnia Neurologiczna (w tym leczenia stwardnienia rozsianego).

 • Działalność dydaktyczna

  Klinika prowadzi:
  – kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji i kursy doskonalące,
  – szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii,
  – indywidualne szkolenia z elektroencefalografii i z zakresu neurologii klinicznej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii, interny, medycyny rodzinnej, psychiatrii.

 • Działalność naukowa

  Główne kierunki badawcze

  Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Klinikę, dotyczą tematyki udarów, padaczki i choroby Parkinsona (realizacja prac badawczych w ramach programów własnych i statutowych CMKP).
  Prowadzone są próby kliniczne nowych leków.

 • Działalność lecznicza

  W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, a szczególnie padaczki lekoopornej i padaczki u kobiet ciężarnych, chorób układu pozapiramidowego oraz chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego.
  Klinika uczestniczy w programie terapeutycznym NFZ dotyczącym stwardnienia  rozsianego.

 • Co wyróżnia jednostkę?

  Klinika organizuje rocznie 18 kursów  dla osób w trakcie specjalizacji z neurologii   i 2 kursy dla osób w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  Klinika organizuje co roku konferencję-kurs „Współczesna neurologia” dla ordynatorów i kierowników specjalizacji.

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer – Kierownik Kliniki
  dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP

  Asystenci:
  lek. Piotr Bogucki
  lek. Magdalena Kowalska

  Adiunkci:
  dr n. med. Marta Leńska-Mieciek
  dr hab. n. biol. Aleksander Sobieszek

  Starszy wykładowca:
  dr n. med. Małgorzata Michałowska

  inż Marcin Kowalewski