Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego

  • Pracownicy

    dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP – Kierownik Kliniki

    dr n. med. Sebastian Dzierzęcki