Klinika Neonatologii

 • Pracownicy SPSK im. prof. W. Orłowskiego

  dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP – p.o. kierownika

  Asystent
  lek. Magdalena Zarlenga

 • Pracownicy Szpital Bielański

  Adiunkt:
  dr n. med. Jacek Witwicki

  Wykładowcy:
  lek. Agata Bojdo
  lek. Adam Krysiak
  lek. Małgorzata Sobiborowicz

  Adres do korespondencji:

  Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80,
  01-809 Warszawa
  tel: 22-5690-503
  e-mail: knp@cmkp.edu.pl

 • Inicjatywa Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią

  Program Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią jest inicjatywą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, mającą na celu zapewnienie w jak największej ilości przestrzeni publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwych warunków dla nieskrępowanego karmienia piersią przy uwzględnieniu praw mam karmiących, jak również innych użytkowników przestrzeni.

  Program uzyskał Patronat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dra hab. Ryszarda Gellerta oraz Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

  Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, którego Przewodniczącą jest dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP jest organizacją pozarządową, działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. KUKP zostało powołane w 1992 r. przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka.