Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika jest wiodącym ośrodkiem  w zakresie nefrologii i chorób wewnętrznych, oferującym pacjentom kompleksowe usługi medyczne na wysokim poziomie.

 • Struktura Kliniki

  Liczba łóżek:
  57 – II Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
  10 – Pododdział Nefrologiczny

  Podjednostki działające w strukturze oddziału:

   • Pododdział Nefrologiczny;
   • Sala Dializ Otrzewnowych;
   • Sala Nefrologii Interwencyjnej.
 • Działalność dydaktyczna

  • Klinika posiada 12 miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz 6 miejsc specjalizacyjnych
   w dziedzinie nefrologii;
  • Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii.
 • Działalność naukowa

  • Leczenie hemodializami pacjentów z chorobami nowotworowymi;
  • Ciąża u kobiet z niewydolnością nerek;
  • Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza u pacjentów
   z przewlekłą choroba nerek;
  • Infekcje odcewnikowe u pacjentów hemodializowanych.
 • Działalność lecznicza

  • Pełen zakres w dziedzinie chorób nefrologicznych, głównie:
   zespół nerczycowy, glomerulopatie pierwotne i wtórne, biopsja nerki (w tym u pacjentów z HIV), leczenie w krążeniu pozaustrojowym ( hemodializa, ultrafiltracja, plazmafereza), dializy otrzewnowe, ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek, kamica moczowa;
  • Pełen zakres w dziedzinie chorób wewnętrznych.
 • Co wyróżnia jednostkę?

  • dializoterapia ciężarnych;
  • dializowanie chorych z nowotworami;
  • ostre uszkodzenie nerek;
  • leczenie immunosupresyjne glomerulopatii pierwotnych i wtórnych;
  • leczenie plazmaferezami schorzeń immunologicznych;
  • biopsje nerek własnych pacjentów.
 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  • Krajowa konferencja z okazji Światowego Dnia Nerek;
  • Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii;
  • Stanowisko Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • Powiększenie Kliniki z 22 do 67 łóżek.

   

 • Pracownicy

  prof. dr. hab. n. med. Ryszard Gellert,
  dr n. med. Dorota Daniewska,
  dr n. med. Małgorzata Olędzka-Oręziak,
  dr n. med. Grzegorz Ostrowski,
  lek. Tomasz Żelek,
  lek. Katarzyna Majewska
  Paulina Miller