Klinika Endokrynologii

Klinika Endokrynologii CMKP  obok kształcenia lekarzy z całego kraju w zakresie endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych, prowadzi działalność naukowo – badawczą biorąc m.in. udział  w międzynarodowych programach badawczych.
Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem praktycznie wszystkich zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego.

 • Struktura Jednostki

  Liczba łóżek: 47,
  w tym:
  I Oddział Chorób Wewnętrznych 13 łóżek,
  Pododdział Diagnostyki Endokrynologicznej 22 łóżka,
  Pododdział Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych 12 łóżek.

 • Działalność dydaktyczna

  Klinika prowadzi  kształcenie lekarzy z całego kraju w zakresie endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Corocznie organizuje kursy specjalistyczne i udoskonalające oraz konferencje dydaktyczno – naukowe, które gromadzą około 2,5 tys. lekarzy.

  Liczba miejsc akredytacyjnych:

  Choroby wewnętrzne- 17
  Endokrynologia- 18
  Diabetologia-6

 • Działalność naukowa

  Główne kierunki badawcze

  • guzy przysadki,
  • niedoczynność przysadki
  • guzy neuroendokrynne,
  • choroby tarczycy,
  • choroby przytarczyc,
  • choroby nadnerczy,
  • osteoporoza,
  • zespoły MEN,
  • nowotwory gruczołów dokrewnych,
  • androgenizacja,
  • zaburzenia metaboliczne,
  • diagnostyka laboratoryjna w zaburzeniach endokrynnych.

  Zastosowanie najnowszych metod rozpoznawania i leczenia chorób:

  • Przysadki – głównie akromegalii, choroby Cushinga, prolactinoma;
  • Tarczycy – szczególnie jej nadczynności (leczenie m.in. radiojodem) oraz chorób tego gruczołu u ciężarnych;
  • Przytarczyc – głownie z ich pierwotną nadczynnością;
  • Nadnerczy – guzów czynnych hormonalnie oraz ujawnianych przypadkowo (” incydentaloma”)
  • Trzustki i przewodu pokarmowego – z guzami neuroendokrynnymi
  • Gonad – szczególnie guzów czynnych hormonalnie
  • Kompleksowa opieka nad ciężarnymi z endokrynopatiami
 • Działalność lecznicza

  Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem praktycznie wszystkich zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego. Ma pod swoją opieką największe w kraju grupy pacjentów z guzami przysadki – wydzielającymi PRL, GH, ACTH, TSH, LH i FSH, przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy – „incydentaloma” oraz guzami przytarczyc – prowadzącymi do pierwotnej nadczynności przytarczyc.

 • Pracownicy

  Zespół Kliniki składa się z 38 specjalistów ( w tym 4 profesorów, 2 doktorów habilitowanych i 18 doktorów medycyny), prowadzi działalność naukowo – badawczą biorąc udział m.in. w: międzynarodowych programach badawczych, badaniach leku I i II fazy, publikując wyniki osiągnięć w czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

  Specjaliści:
  23 endokrynologów,
  4 diabetologów,
  29 specjalistów chorób wewnętrznych,
  5 specjalistów medycyny nuklearnej,
  2 specjalistów diagnostyki laboratoryjnej

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – Kierownik Kliniki
  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka
  dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, prof  CMKP

  Adiunkci:
  dr n. med.Izabella Czajka-Oraniec
  dr n. med. Piotr Glinicki
  dr n. med. Katarzyna Jankowska
  dr n. med. Aleksandra Kruszyńska
  dr n. med.  Maria Stelmachowska-Banaś

  Asystenci:

  lek. Karolina Nowak
  lek. Maciej Ratajczak

  Starsi Wykładowcy:
  dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada
  dr n. med. Helena Jastrzębska
  dr n. med. Magdalena Kochman
  dr n. med. Jarosław Kozakowski

  Wykładowca
  :
  dr n. med. Piotr Dudek

  Specjalista:

  Dr n. med. Renata Kapuścińska
  Magdalena Kowalik
  Linda Moszczyńska