Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego

Klinika jest wiodącym ośrodkiem m.in. w zakresie chirurgii laparoskopowej i wdrażania nowatorskich metod chirurgicznego leczenia chorób jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2.

 • Struktura Kliniki

  W skład Kliniki wchodzi Zakład Endoskopii.

  Liczba łóżek 33

 • Działalność dydaktyczna

  Działalność dydaktyczna Kliniki:

  • Klinika posiada 7 miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej
  • w Klinice prowadzona jest specjalizacja (I moduł) dla innych specjalności, np. chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna
  • w Klinice prowadzonych jest kilkanaście kursów specjalizacyjnych dla różnych specjalności – chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, urologia, geriatria
  • od lat w Klinice prowadzone są warsztaty w zakresie technik operacyjnych z chirurgii laparoskopowej – przepukliny rozworu przełykowego i choroby refluksowej przełyku, nowotworów jelita grubego, bariatrii; chirurgii tarczycy, proktologii
 • Działalność naukowa

  Od lat Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu operacyjnym chorób zapalnych jelit.

  Działalność naukowa –  główne kierunki badawcze:

  • operacyjne leczenie choroby refluksowej przełyku i przepuklin rozworu przełykowego przepony
  • leczenie cukrzycy typu II-go
  • leczenie chorych onkologicznych
  • laparoskopowe leczenie nowotworów jelita grubego
  • Klinika jest jednym z 3 ośrodków w Europie, która zajmuje się leczeniem cukrzycy przy pomocy metody „tantalus”
  • Klinika wykonuje laparoskopowe operacje u chorych z otyłością patologiczną, celem leczenia cukrzycy typu II go oraz zespołu metabolicznego

   

 • Działalność lecznicza

  • w Klinice leczonych jest rocznie ok. 1300 pacjentów, w tym ok. 70% jest leczonych operacyjnie
  • w Pracowni Endoskopowej wykonywanych jest rocznie ok. 3500 badań, w tym endoskopia zabiegowa
  • w Poradni Chirurgicznej udzielnych jest ok. 5500 porad rocznie.

   

 • Co wyróżnia jednostkę ?

  Klinika jest wiodącym ośrodkiem m.in. w zakresie chirurgii laparoskopowej i wdrażania nowatorskich metod leczenia chorób jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.
  Od wielu lat Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu dużych przepuklin rozworu przełykowego przepony i choroby refluksowej przełyku.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  Prof. dr hab. med.  Wiesław Tarnowski

  20.10.2016 – członek honorowy Sekcji Wideochiruirgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

  2014-2015 – członek Prezydium i Skarbnik Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

  2013 – 2016  – wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

  2009 – nadal – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

  02.04.2009  – 07.06.2011 Prezes Sekcji Wideochirurgii TChP

  09.06.2011 – powołany przez Ministra Zdrowia w skład  Zespołu Ekspertów do uaktualnienia programu specjalizacji w chirurgii onkologicznej

  12.10.2011 – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

  11.12.2009 – członek honorowy Sekcji Endourologii i ESWL PTU

  16.02.2009 – powołany przez Ministra Zdrowia w skład  Zespołu Ekspertów do uaktualnienia programu specjalizacji w chirurgii ogólnej

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – kierownik Kliniki

  Asystent:
  dr n. med. Paweł Jaworski
  dr n. med. Mariusz Uryszek
  lek. Karolina Wawiernia       

  Adiunkt:
  dr n. med.  Sergiusz Durowicz