Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii  to ośrodek referencyjny wykonujący pełen zakres zabiegów naczyniowych, w tym operacje tętniaków aorty brzusznej najnowszą techniką EVAS.
Klinika stanowi wiodący ośrodek dydaktyczny, prowadzący 90 % kursów obowiązkowych i doskonalących w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

 

 • Struktura Kliniki

  Liczba łóżek: 20

 • Działalność dydaktyczna

  Wiodący ośrodek dydaktyczny w dziedzinie chirurgii naczyniowej – 90% kursów obowiązkowych i doskonalących prowadzonych jest przez Klinikę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP.

 • Działalność naukowa

  Główne kierunki badawcze

  • wdrożenie nowej techniki operowania tętniaków aorty brzusznej techniką EVAS
  • badania nad przyczynami występowania restenoz po zabiegach tętnic szyjnych
  • ocena zaburzeń hemostazy u chorych poddawanych zabiegom tętniaków aorty brzusznej
  • ocena zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego po zabiegach udrożnienia tętnicy podobojczykowej
  • badania nad aspirynoopornością u chorych poddawanych zabiegom naczyniowym
  • ocena zmian w krążeniu trzewnym u chorych poddanych endowaskularnemu leczeniu tętniaków aorty brzusznej.
  • ocena zmian klinicznych  w przepływie tętnicy udowej powierzchownej po zabiegach endowaskularnych
  • ocena powikłań u chorych z tętniakami tętnicy podkolanowej
  • ocena skuteczności leczenia operacyjnego poprzez ocenę zmian w mikrokrążeniu (NIRS)
  • ocena aktywności płytek krwi oraz częstości występowania oporności, naprzeciwagregacyjne działanie kwasu acetylosalicylowego w prewencji zakrzepowej chorych z patologiami naczyniowymi.

   

 • Działalność lecznicza

  Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki:

  – patofizjologia chorób układu tętniczego i żylnego;
  – nowoczesne techniki diagnostyki nieinwazyjnej w chorobach naczyniowych;
  – zaburzenia ukrwienia ośrodkowego układu nerwowego;
  – zaburzenia krzepnięcia i hemostazy;
  – badania nad czynnikami wpływającymi na rozwój i postęp miażdżycy tętnic;
  – żylna choroba zakrzepowo–zatorowa;
  – zaburzenia niedokrwienia – powikłania naczyniowe cukrzycy. Choroba Raynauda;
  – przewlekłe zaburzenia żylne kończyn dolnych;
  – zaburzenia mikrokrążenia i hemostazy w chorobach naczyń.

  Klinika posiada 20 łóżek

  Świadczenia medyczne:
  – pełen zakres zabiegów wewnątrznaczyniowych: tętniaki aorty, tętnice szyjne, podobojczykowe, tętnice trzewne, biodrowe i łuku aorty;
  – pełen zakres zabiegów klasycznej chirurgii naczyniowej;
  – diagnostyka chorób naczyń obwodowych w oparciu o najnowsze techniki nieinwazyjne;
  – diagnostyka mikrokrążenia z zastosowaniem technik laserowych i videokapilaroskopowych.

   

 • Co wyróżnia jednostkę ?

  Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP jest pierwszym Ośrodkiem w Warszawie wyposażonym w pełną salę hybrydową i drugim Ośrodkiem w kraju, pod względem liczby operacji tętnic szyjnych  (do 250 operacji rocznie).
  Klinika posiada 20-letnie doświadczenie w tego typu operacjach.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii jest organizatorem  prestiżowej konferencji poświęconej powikłaniom w dziedzinie chirurgii naczyniowej pn. „Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej”  – organizowanej cyklicznie od 2011 roku.

 • Pracownicy

  dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP – Kierownik Kliniki

  Wykładowca:
  lek. Michał Juszyński
  lek. Bartosz Pacewski
  lek. Jan Wawszczak

  Starszy wykładowca:
  dr n. med. Paweł Dąbek
  dr n. med. Tomasz Krosny
  dr n. med. Adam Lewszuk
  dr n. med. Witold Raciborski
  dr n. med. Piotr Słowiński

  mgr Jolanta Obodzińska-Trościanko specj. biolog
  mgr Ewa Kołaczek
  Bożena Drabarek