Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej

Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP jest wiodącym ośrodkiem w zakresie chirurgii kolorektalnej, zwłaszcza w zakresie nowatorskich technik chirurgii małoinwazyjnej i operacji hybrydowych, o których była mowa powyżej (m. in. operacje HyPER, operacje TEM i inne).  Dzięki wieloletniemu gromadzeniu informacji medycznych z ww. dziedzin dysponujemy jednymi z największych na świecie baz danych pochodzących z jednego ośrodka, co wykorzystujemy w swojej działalności naukowo-dydaktycznej.

 

 • Działalność dydaktyczna

  Klinika posiada  – 9 miejsc specjalizacyjnych.

  Działalność dydaktyczna odbywa się m.in. w ramach kursów doskonalących w zakresie chirurgii ogólnej i kolorektalnej oraz kursów obowiązkowych dla lekarzy odbywających specjalizacje z chirurgii ogólnej i w innych specjalnościach.

 • Działalność naukowa

  Działalność naukowa zespołu Kliniki Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej skupia się w obszarze najbardziej dziś palących problemów chirurgii kolorektalnej, jakimi są nowotwory jelita grubego (szczególnie u ludzi młodych) oraz choroby zapalne jelit. Prowadzimy też prace badawcze nad jakością życia po operacjach kolorektalnych.

  Znaczącą część działalności Kliniki obejmuje rozwijanie i wdrażanie do praktyki klinicznej technik operacyjnych związanych z zewnętrznymi chirurgicznymi przetokami jelitowymi. Klinika w tym zakresie należy do czołówki światowych liderów. W ostatnich latach opracowaliśmy i wdrożyliśmy do praktyki klinicznej własną oryginalną technikę operacyjną HyPER (Hybrid Parastomal Endoscopic Repair), technikę hybrydową, która w sposób znaczący zmniejszyła odsetek nawrotów po operacjach przepuklin okołostomijnych. Technika ta obecnie wzbudza bardzo duże zainteresowanie ekspertów krajowych i międzynarodowych. Na podstawie znaczącego i wieloletniego doświadczenia klinicznego opracowaliśmy i wdrażamy do praktyki klinicznej nową uniwersalną klasyfikację przepuklin okołostomijnych – klasyfikacja Szpitala Bielańskiego – BHC – Bielanski Hospital Classification., która stała się podstawą do opracowania klasyfikacji Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS – European Henria Society).

  Aktywności naukowe skupiają się także na rozwijaniu innych małoinwazyjnych technik operacyjnych, między innymi: TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery) – zarówno we wskazaniach klasycznych, jak i nowych alternatywnych, nie stosowanych dotychczas szerzej w praktyce klinicznej, czy zastosowanie terapii podciśnieniowej NPWT w nowych, niekonwencjonalnych wskazaniach.

  W Klinice prowadzone są prace nad oceną ryzyka nieszczelności zespoleń jelitowych. Klinika prowadzi również intensywne prace badawcze nad problemem Diversion Colitis, czyli zapaleniem błony śluzowej jelita grubego wyłączonego z pasażu jelitowego.

  W zakresie rozwoju metod diagnostycznych w Klinice trwają prace nad dostosowaniem manometrii odbytowo-odbytniczej wysokiej rozdzielności do aktualnych wymagań i najwyższych standardów światowych w zakresie powtarzalności i unifikacji interpretacji wyników, a także sprecyzowaniem norm, czego nie udało się dotychczas wypracować w światowej chirurgii kolorektalnej.

  Wyrazem aktywnego udziału Kliniki w kreowaniu światowych trendów w zakresie diagnostyki i leczenia raka jelita grubego u ludzi młodych poniżej 50 r.ż. jest projekt EraCOL (złożony do Komisji Europejskiej 4 czerwca 2020 w ramach programu naukowego HORYZONT 2020 na kwotę ponad 10 mln Euro) we współpracy międzynarodowej z kilkunastoma wiodącymi ośrodkami światowymi w tej dziedzinie, jak Fundacion Jimenez Diaz (Madryt), Humanitas University (Milan), Leiden University Medical Center (Leiden), NKI (Amsterdam), Institute for Cancer Research Oslo University Hospital (Oslo), St. Mark´s Hospital (London), Institute of Cancer and Genomic Sciences Birmingham University (Birmingam), National Center for Epidemiology. Carlos III Institute of Health (Madryt), Hospital Clinic (Barceona) i wielu innych. Projekt planowany jest na 6 lat I zakłada odkrycie i opisanie nowych czynników ryzyka zapadalności na raka jelita grubego w młodej populacji poniżej 50 r.ż. a także opracowanie nowego narzędzia diagnostycznego, które pozwoli na wczesne rozpoznawanie i  zindywidualizowane leczenie tego nowotworu w przyszłości. Klinika jest liderem tego projektu w Polsce, a także jednym z jego koordynatorów europejskich.

 • Działalność lecznicza

  Wśród zakresu działań diagnostyczno-terapeutycznych Klinika prowadzi pełen zakres zabiegów ogólnochirurgicznych przeprowadzanych zarówno w trybie planowym jak i ostrodyżurowym ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii kolorektalnej (w tym zabiegów małoinwazyjnych,
  m. in. operacje w technice TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery) oraz szczególnych rodzajów operacji  np. z pogranicza chirurgii kolorektalnej i herniologii, tj. operacje przepuklin okołostomijnych. Klinika wykonuje także operacje w zakresie chirurgii endokrynologicznej, m. in. operacje guzów neuroendokrynnych, operacje tarczycy i przytarczyc.

 • Sukcesy i otrzymane wyróznienia

  Co roku Klinika jest organizatorem największej w Polsce międzynarodowej konferencji „Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”, która każdego roku gromadzi ok. 800 – 900 uczestników, a Międzynarodowy Komitet Naukowy liczy ok. 80 wybitnych ekspertów z zakresu chirurgii kolorektalnej oraz innych dziedzin medycyny. Eksperci od wielu już lat podkreślają wyjątkowy interdyscyplinarny charakter kongresu, jego rangę i miejsce w kalendarzu spotkań w Europie.

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski – Kierownik Kliniki

  Asystent nauk.-dydakt.:
  lek. Wojciech Drewniak
  lek. Michał Klimkowski
  lek. Adam Kobus
  lek. Alicja Przywózka-Suwała
  lek. Bartosz Ziółkowski

  Adiunkt:
  dr n. med. Grzegorz Gil
  dr n. med. Tomasz Zieliński