Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

 • Pracownicy

  Dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP – Kierownik Kliniki
  lek. Tomasz Chełchowski
  lek. Magdalena Derejska
  lek. Marta Matejak-Górska
  lek. Grzegorz Witkowski