II Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med.  Piotr Andziak – Kierownik Kliniki

  dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski, prof. CMKP

  Asystenci:
  lek. Paulina Kołomańska
  lek. Dariusz Szewczyk

  St. Wykładowca:
  dr n. med. Radosław Jaworowski