I Klinika Położnictwa i Ginekologii

I Klinika Położnictwa i Ginekologii jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w zakresie położnictwa, patologii ciąży i ginekologii oraz wiodącym ośrodkiem, w zakresie diagnostyki prenatalnej.

 • Struktura Kliniki

  Oddział Ginekologii
  Oddział Patologii Ciąży
  Oddział Położnictwa

  Liczba łóżek: 63

  Pracownie diagnostyczne:

  • Poradnia konsultacyjna – ginekologiczna
  • Poradnia Patologii Ciąży i Wad Wrodzonych Płodu
  • Pracownia konsultacyjna USG
 • Działalność dydaktyczna

  Akredytacja do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie:
  – położnictwa i ginekologii – 15 miejsc specjalizacyjnych
  – perinatologii – 2 miejsca specjalizacyjne
  – endokrynologii – 2 miejsca specjalizacyjne

  Kursy specjalizacyjne przewidziane programem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii.

 • Działalność naukowa

  • Badanie zmienności korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 w surowicy, a stężeniem transformującego czynnika wzrostu beta w mięśniakach macicy w zależności od wieku i rodności.
  • Ocena aktywności dehydrogenezy 11 β-hydroksysteroidowej (11 β-HSD) w łożysku i wartości kortyzolu we krwi pępowinowej, a ryzyko rozwoju otyłości, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego u niemowląt i dzieci do 2 roku życia.
  • Ocena globalnej metylacji DNA oraz metylacji  genów związanych ze steroidogenezą w ciąży fizjologicznej  i powikłanej nadciśnieniem tętniczym w zależności od sposobu ukończenia ciąży.
  • Adipokiny jako alternatywna grupa czynników biorących udział w patogenezie najważniejszych powikłań ciąży i porodu.
  • Perspektywy płodności po operacji endometriozy III lub IV stopnia.
  • Wpływ gospodarki hormonalnej organizmu na libido pacjentek po porodzie – czy stres i zmęczenie odgrywają rolę w tym mechanizmie ?
  • Diagnostyka obrazowa i genetyczna wad płodu.
 • Działalność lecznicza

  • Badanie zapotrzebowania na wsparcie medyczne kobiet w ciąży powikłanej chorobą płodu.
  • Zaawansowane operacje endoskopowe (laparoskopia i histeroskopia) patologii narządu rodnego: mięśniaki macicy, torbiele jajników, zaawansowana endometrioza wewnątrzotrzewnowa, endometrioza przestrzeni odbytniczo – pochwowej, wady wrodzone macicy, choroba zrostowa w obrębie miednicy mniejszej i narządów płciowych.
  • Pełen zakres operacji drogą klasyczną i przezpochwową.
  • Kompleksowa diagnostyka i terapia onkologiczna.
  • Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu rodnego.
  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych przyczyniających się do niepłodności.
  • Pełen zakres diagnostyki w zakresie leczenia szpitalnego ciężkiej patologii ciąży i porodu oraz konsultacje w ramach Poradni Patologii Ciąży i Wad Wrodzonych Płodu.
  • Diagnostyka cytologiczna i kolposkopowa patologii szyjki macicy.
  • Diagnostyka prenatalna:
   – diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych płodu,
   – biopsja kosmówki, amniopunkcja,  kordocenteza.
  • Terapia prenatalna
   – terapia wewnątrzmaciczna konfliktu serologicznego,
   – terapia wybranych postaci wad rozwojowych płodu – wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia u płodu.
 • Co wyróżnia jednostkę?

  I Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP to ośrodek III stopnia referencyjności, w zakresie położnictwa, patologii ciąży i ginekologii oraz wiodący ośrodek w zakresie diagnostyki prenatalnej.

  Klinika wykorzystuje zaawansowane i nowatorskie metody operacyjne stosowane w ginekologii.

 • Pracownicy

  Zespół Kliniki
  prof.d r hab. n. med. Grzegorz Jakiel

  Adiunkci:
  dr n. med. Arkadiusz Baran
  dr n. med. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak
  dr n. med. Jacek Szymański
  dr Kornelia Zaręba

  Wykładowcy:
  Lek. Krzysztof Berbeka
  Lek. Piotr Kukulski
  Lek. Agnieszka Łojek-Ozga