Centrum Symulacji Endoskopowej

  • Pracownicy

    prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
    mgr Łukasz Bilski – Instruktor
    mgr Piotr Werżanowski – Główny Specjalista
    Lek. Bartłomiej Wódarski – Wykładowca