Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia znajduje się w strukturze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Jednym z  głównych zadań Zakładu jest uczestniczenie w  kształceniu kadr medycznych, specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz prowadzenie kursów dla lekarzy w zakresie zdrowia publicznego.

 

 • Zadania

  Podstawowe zadania jednostki:

  • Prowadzenie jednolitych kursów specjalizacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego dla lekarzy wszystkich specjalności;
  • Prowadzenie szkoleń dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • Prowadzenie kursów specjalizacyjnych w dziedzinach promocja zdrowia i zdrowie publiczne dla lekarzy różnych specjalności;
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zdrowia publicznego w kraju i zagranicą;
  • Prowadzenie prac badawczych.
 • Pracownicy

  PROFESOROWIE
  dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
  dorota.cianciara@cmkp.edu.pl

  ADIUNKCI
  dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
  justyna.grudziaz-sekowska@cmkp.edu.pl

  STARSI WYKŁADOWCY
  dr n. hum. Zofia Słońska
  zofia.slonska@cmkp.edu.pl

  dr n. przyr. Paweł Goryński
  pawel.gorynski@cmkp.edu.pl