Szkoła Zdrowia Publicznego

Spis Zakładów Szkoły Zdrowia Publicznego wraz z wyszukiwarką kontaktów

 • AKTUALNOŚCI

  Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (24 września 2020 r.)
  W dniu 24 września w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbył się egzamin specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 12 osób. Wszyscy zdający, wśród nich dr Anna Augustynowicz, członkini Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, uzyskali decyzją Komisji Egzaminacyjnej, tytuły specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego.

  Egzaminy specjalizacyjne w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP (22 września 2020 r.)
  W dniu 22 września w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyły się egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Do egzaminów ustnych przystąpiły i tytuł specjalisty w dziedzinie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna uzyskały dwie osoby.

  Kongres Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (6-9 września 2020 r.)
  W dniach 6-9 września 2020 roku odbył się doroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Oddechowego, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Zespół autorów ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przedstawił wyniki analizy dotyczącej częstości występowania biernego narażenia na dym tytoniowy w Polsce w latach 2009-2019. Autorzy wykazali, że w ciągu ostatniej dekady narażenie na dym tytoniowy w miejscach publicznych istotnie spadło, przy czym największy spadek odnotowano w latach 2009-2011.
  Doktor  Mateusz Jankowski przewodniczył sesji naukowej pt. Smoking disease landscape: from inflammation to lung function and comorbidities, podczas której przedstawiono najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad chorobami odtytoniowymi.
  ERS International Congress to największe wydarzenie naukowe, skupiające co roku ponad 30 tysięcy profesjonalistów medycznych zajmujących się problemem chorób układu oddechowego.

  Publikacja książki pt. „Jak żyć panie doktorze pod redakcją dra Daniela Śliża i prof. Artura Mamcarza z współautorstwem dr Justyny Grudziąż-Sękowskiej (1 września 2020 r.)
  Soma to pierwsza część tryptyku odpowiadającego na pytanie: „Jak żyć?”. W tej części redaktorzy zaprosili do współpracy ekspertów, którzy podzielili się w sposób przystępny swoją wiedzą z Czytelnikami. Monografia stanowi intelektualną podróż w sfery wymykające się ocenie statystycznej, dotykające duchowości, psychologii i zdrowia publicznego. Zbiór zebranych zagadnień w tej książce jest ciekawym kompendium wiedzy i może stanowić swoistą instrukcję obsługi ciała w nowoczesnym świecie, wpisując je w z pozoru nieoczywiste konteksty. Czasami z przymrużeniem oka, czasami z przygniatającą dosłownością, ale zawsze w zgodzie z nauką Autorzy dotykają najważniejszych problemów zdrowia publicznego, chorób wewnętrznych i chorób zależnych od stylu życia, momentami patrząc oczami jednego narratora, który zmaga się z rzeczywistością.
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

  Zakończenie remontu Szkoły Zdrowia Publicznego (31 sierpnia 2020 r.)
  Po dwóch miesiącach intensywnych prac budowlanych w budynku SZP CMKP na ul. Kleczewskiej 61/63 zakończył się gruntowny remont sal wykładowych i sanitariatów, powstały także nowe pomieszczenia socjalne. W ramach szeroko zakrojonych prac wymieniono kompletnie system wentylacji sal wykładowych a także zamontowano nowy, centralny system klimatyzacji pomieszczeń dydaktycznych i niektórych pokoi biurowych.

  Publikacja artykułu nt. częstości występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród dzieci w Polsce (28 sierpnia 2020 r.)
  Zespół badawczy z Kliniki Pediatrii CMKP i Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP dokonał epidemiologicznej analizy częstości występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród dzieci w Polsce. Wyniki analizy wykazały, że wśród wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 odnotowanych do dnia 15 maja, dzieci stanowiły 6,68% zakażonych. Najwyższą zapadalność na COVID-19 wśród dzieci odnotowano w województwie Śląskim, Mazowieckim i Dolnośląskim. Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy zapadalnością na COVID-19 wśród dzieci, a zapadalnością na COVID-19 wśród dorosłych, a epidemia COVID-19 u dzieci jest równoległa do tej obserwowanej u dorosłych. Artykuł pt.”Significant COVID-19 burden in Polish children” został opublikowany w czasopiśmie Archives of Medical Science (IF:2,807).

  Ambasador Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Prewencyjnej (27 sierpnia 2020)
  W dniu 27 sierpnia dr Daniel Śliż członek Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP został powołany na funkcję Młodego Ambasadora Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Prewencyjnej (European Association of Preventive Cardiology, EAPC), którą będzie pełnił w latach 2020-2022. Misją EPAC jest promowanie najwyższej jakości w badaniach naukowych, praktyce, edukacji i polityce w zakresie zdrowia sercowo-naczyniowego oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

  Publikacja artykułu nt. analizy ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (22 lipca 2020 r.)
  Celem badania przeprowadzonego przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, była analiza ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Badanie zrealizowano w grupie 2122 pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, którzy pozostawali w izolacji domowej. Artykuł pt.”Occupational risks for SARS-CoV-2 infection: the Polish experience” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IF:1,541).

  Informacja o publikacjach pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2019/2020 (20 lipca 2020 r.)
  W okresie od 1 października 2019 r. do 20 lipca 2020 r. pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego opublikowali ponad 34 artykuły, w tym:
  – 16 artykułów z łącznym IF 39,152
  – 21 artykułów z łączną liczbą 1355 punktów MNiSW
  – 12 artykułów w czasopiśmie Wiedza Medyczna

  Informacja o kursach zrealizowanych w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP w  roku akademickim 2019/2020 (6 lipca 2020 r.)
  Mimo obiektywnych trudności związanych z pandemią COVID-19 Szkoła Zdrowia Publicznego zasadniczo wykonała zakładany plan realizacji kursów w roku akademickim 2019/2020. Dzięki zaangażowaniu pracowników Szkoły, wykładowców i wsparciu technicznemu ze strony uczelnianego działu e-learning Szkoła jako pierwsza jednostka w CMKP podjęła szkolenie w trybie on-line co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez specjalizujących się lekarzy.

  Tytuł kursu

  Kursy
  stacjonarne

  Liczba

  uczestników

  Kursy

   on line

  Liczba

  uczestników

  Biostatystyka

  1

  9

   

   

  Demografia

  1

  9

   

   

  Geriatria

  11

  294

  15

  182

  Kształtowanie umiejętności
  interpersonalnych i społecznych

  1

  15

   

   

  Metody analizy danych na potrzeby
  epidemiologii i promocji zdrowia

  1

  11

   

   

  Orzecznictwo lekarskie

   

   

  1

  18

  Planowanie, realizacja i ocena efektów
  programów (interwencji) promocji zdrowia

  1

  9

   

   

  Podstawy ekonomii

   

   

  1

  17

  Podstawy organizacji i zarządzania

   

   

  1

  18

  Podstawy zdrowia publicznego

  1

  7

   

   

  Praca w zespole: Lekarz, pielęgniarki i
  inne zawody medyczne

  1

  8

   

   

  Prawo medyczne

  23

  531

  6

  415

  Uwarunkowania zdrowia

  1

  13

   

   

  Zdrowie publiczne

  16

  302

  7

  95

  Podsumowanie

  71

  1335

  26

  727

   

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (29 czerwca 2020 r.)
  29 czerwca odbyło się dwudzieste seminarium Szkoły w roku akademickim 2019/2020, ostatnie seminarium przed wakacjami. Seminarium było drugim z kolei spotkaniem poświęconym problemom prawnym związanym z epidemią COVID-19. Przedstawiono dwa zagadnienia. Pani Doktor Anna Augustynowicz wygłosiła wykład pt. „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2”. Następnie Pan Michał Waszkiewicz przedstawił temat „Wybrane ograniczenia swobody wykonywania zawodu lekarza i odbywania szkolenia specjalizacyjnego w rozwiązaniach prawnych związanych ze zwalczaniem SARS-CoV-2”. Po wystąpieniach jak zwykle odbyła się żywa dyskusja. Na zakończenie seminarium Profesor Jarosław Pinkas – Dyrektor-Dziekan SZP podziękował wszystkim członkom Zespołu za wytężoną i owocną pracę oraz życzył udanych i bezpiecznych wakacji. Seminarium już po raz ósmy odbyło się on-line, zostało nagrane i jest dostępne wraz z prezentacjami na platformie Microsoft Teams wszystkim zarejestrowanym uczestnikom seminarium.

  Publikacja artykułu nt. witaminy D u polskich stulatków (24 czerwca 2020 r.)
  Artykuł zespołu, którego członkiem była prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, pt. „Age-related differences in vitamin D status in Polish centenarians compared with 65- year-olds” został opublikowany w czasopiśmie Polish Archives of Internal Medicine (IF 2.882 i 100 pkt MNiSW).

  Publikacja artykułu nt. postaw i zachowań wobec obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci (24 czerwca 2020 r.)
  Celem badania przeprowadzonego przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, była ocena (1) postaw i zachowań wobec obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem czynników społeczno-ekonomicznych determinujących zaufanie do szczepień wśród dorosłych w Polsce, a także (2) określenie potencjalnego wpływu ruchu antyszczepionkowego na postawy wobec szczepień. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej dla Polski próbie osób dorosłych (53,7% kobiet). Większość respondentów (74,6%) zgodziła się lub zdecydowanie zgodziła się, że szczepienia obowiązkowe są bezpieczne, a tylko 8% uczestników kwestionowało bezpieczeństwo szczepień. Wyniki analizy wykazały, że najniższy poziom zaufania do szczepionek występował wśród młodych dorosłych (osoby w wieku 25-34 lat). Stwierdzono dodatnią korelację (r = 0,35; p < 0,001) między zaufaniem do lekarzy a zaufaniem do szczepień. Analiza wykazała dodatnią korelację między zaufaniem do wiedzy naukowej, a zaufaniem do szczepionek (r = 0,19; p < 0,001). Ponadto zaobserwowano ujemną korelację (r = 0,13; p < 0,001) między zaufaniem do horoskopów a zaufaniem do szczepionek. Zdecydowana większość rodziców (97,7%) zadeklarowała, że ich dzieci są szczepione zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych. Co istotne 8,5% rodziców, którzy szczepili swoje dzieci zadeklarowało, że nastąpiłoby od szczepień gdyby nie były one obowiązkowe. Przeprowadzone badanie wskazuje na stosunkowo duże zaufanie do obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci. Artykuł pt. „The State of Vaccine Confidence in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey” został opublikowany w czasopiśmie Archives of Medical Science (IF 2.468).

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (22 czerwca 2020 r.)
  Dziewiętnaste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2019/2020, które odbyło się 22 czerwca, zostało poświęcone wyzwaniom dla lekarzy w związku z epidemią COVID-19. W ramach seminarium zaprezentowano dwa zagadnienia. Pani Doktor Iwona Wrześniewska-Wal przedstawiła temat „Bezpieczna teleporada”, a tematem wystąpienia Pani Doktor Lidii Janiszewskiej było „RODO wczasach pandemii”. Po wystąpieniach odbyła się żywa dyskusja. Seminarium po raz siódmy odbyło się on-line, zostało nagrane i jest dostępne wraz z prezentacjami na platformie Microsoft Teams wszystkim zarejestrowanym uczestnikom seminarium.

  Pogrzeb Profesora Andrzeja Wojtczaka (17 czerwca 2020 r.)
  W dniu 17 czerwca odbył się pogrzeb Profesora Andrzeja Wojtczaka, twórcy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i jej pierwszego Dyrektora. Uroczystość pożegnania Profesora odbyła się w domu pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W uroczystości poza Rodziną uczestniczyło liczne grono byłych współpracowników, uczniów i osób pragnących pożegnać Pana Profesora. Swoje poczty sztandarowe wystawiły  Collegium Mazovia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz CMKP. W skład pocztu sztandarowego CMKP weszli Magdalena Kapica, Magda Mazurek i dr Daniel Śliż – członkowie zespołu SZP CMKP, co stanowiło swego rodzaju hołd i symboliczne pożegnanie Pana Profesora przez społeczność Szkoły. Podczas uroczystości przemawiali kolejno: Jarosław Pinkas,Główny Inspektor Sanitarny i Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP i Mariusz Sokółek, Prorektor  Collegium Mazovia. Na końcu w imieniu Rodziny przemawiał jeden z wnuków Profesora Wojtczaka. Po uroczystości w domu pogrzebowym kondukt żałobny udał się na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, gdzie ciało Pana Profesora złożono w rodzinnym grobie.

  Obrona rozprawy doktorskiej nt. ruchów antyszczepionkowych (16 czerwca 2020 r.)
  W dniu 16 czerwca w Czytelni Biblioteki Naukowej NIZP-PZH odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Filipa M. Furmana pt. „Dynamika ruchów antyszczepionkowych w Polsce i na świecie. Geneza, stan obecny i perspektywy na przyszłość”. Promotorem rozprawy był dr hab. Jarosław Pinkas, prof. CMKP, a promotorem pomocniczym dr Wojciech Stefan Zgliczyński.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (15 czerwca 2020 r.)
  Podczas osiemnastego seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2019/2020, które odbyło się 15 czerwca, zostały zaprezentowane trzy zagadnienia. Pani doktor Emilia Sarnacka przedstawiła temat „Eksperyment leczniczy, rola komisji bioetycznych”; Pan doktor Dariusz Hajdukiewicz omówił zagadnienie „Ograniczenie praw pacjenta w dobie COVID”, a tematem wystąpienia Pana profesora Janusza Sytnika-Czetweryńskiego była „Moralność w sytuacjach granicznych. Problem selekcji chorych”. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Seminarium już po raz szósty odbyło się on-line, zostało zarejestrowane i udostępnione wraz z prezentacjami na platformie Microsoft Teams wszystkim zarejestrowanym uczestnikom seminarium.

   

  Publikacja artykułu nt. polityki antytytoniowej w szpitalach w Polsce (11 czerwca 2020 r.)
  Artykuł wieloośrodkowego zespołu, którego członkiem był dr Mateusz Jankowski ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, pt. „Smoke-free hospitals in Poland – a cross-sectional survey” został opublikowany w czasopiśmie Polish Archives of Internal Medicine (IF 2,380; MNiSW:70).

  Publikacja artykułu nt. analizy epidemiologicznej pierwszych 12877 przypadków COVID-19 w Polsce (10 czerwca 2020 r.)
  Celem analizy przeprowadzonej przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, była charakterystyka pierwszych dwóch miesięcy epidemii COVID-19 w Polsce. Analiza epidemiologiczna obejmowała liczbę laboratoryjnie potwierdzonych przypadków COVID-19, liczbę zgonów z powodu COVID-19, liczbę hospitalizacji, liczbę osób poddanych kwarantannie oraz liczbę przeprowadzonych badań laboratoryjnych (RT-PCR). W okresie od 4 marca do 30 kwietnia przeprowadzono 338 000 testów laboratoryjnych i wykryto 12877 przypadków COVID-19 (55,7% kobiet, średni wiek 50,6 ± 20,5 lat). Tym samym wskaźnik zapadalności wynosił 33,2 na 100 000 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwie dolnośląskim (52,6 na 100 tys.), śląskim (49,4 na 100 tys.) i mazowieckim (46,6 na 100 tys.), a najniższe w lubuskim (8,6 na 100 tys.) i warmińsko-mazurskim (10,0 na 100 tys.). Wśród wszystkich potwierdzonych laboratoryjnie przypadków COVID-19 jedna trzecia (33,1%) została stwierdzona u osób poddanych kwarantannie, ponad jedna czwarta (26,1%) było związanych z systemem opieki zdrowotnej, a więcej niż co dziesiąty (13,3%) wystąpił w placówkach opieki długoterminowej. Na dzień 30 kwietnia 2020 r. w Polsce odnotowano 644 zgony związane z COVID-19 (46,5% kobiet). Wskaźnik zgonów dla całego kraju wyniósł 1,7 na 100 tys. mieszkańców. Wśród wszystkich zgonów związanych z COVID-19 zgony osób do 59 roku życia stanowiły 10,5% (8,7% dla kobiet i 12,0% dla mężczyzn). Blisko połowa zgonów związanych z COVID-19 (47,9%) dotyczyła grupy w wieku 60-79 lat (37,2% wśród kobiet, 57,1% wśród mężczyzn). Na grupę osób w wieku 80 lat i więcej przypadło 41,7% wszystkich zgonów związanych z COVID-19 w Polsce (54% wśród kobiet i 30,9% wśród mężczyzn). Artykuł pt. „Dynamics of COVID‐19 outbreak in Poland: an epidemiological analysis of the first two months of the epidemic” został opublikowany w czasopiśmie Polish Archives of Internal Medicine (IF 2,882; MNiSW:100).

  57 Kongres European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) (6-9 czerwca 2020)
  Kongres odbywał się, pierwszy raz w swej historii w pełni wirtualnie. Pierwotnie miał odbywać się w Mediolanie we Włoszech. W Kongresie uczestniczyło ponad 5000 uczestników z całego świata. Jednym z wykładowców był kierownik Zakładu Historii Medycyny Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, dr hab. Janusz Ostrowski, prof. CMKP. Prof. Janusz Ostrowski w dniu 7 czerwca wygłosił wykład pt. „Selected milestones in nephrology-related clinical chemistry” w sesji naukowej zatytułowanej „Uremic toxins 2020”.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (8 czerwca 2020 r.)
  W dniu 8 czerwca odbyło się siedemnaste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium, który przedstawiał Pan Profesor Piotr Radziszewski była „Urologia w czasie pandemii COVID-19”. W swoim wystąpieniu Pan Profesor omówił zmiany, jakie zostały wprowadzone w organizacji pracy oddziałów chirurgii urologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2 oraz omówił efekty tych zmian. Następnie odbyła się dyskusja.
  W drugiej części seminarium Wojciech S. Zgliczyński zaprezentował trzy artykuły naukowe nt. COVID-19, w których przygotowaniu aktywny udział brał zespół SZP CMKP. Seminarium już po raz piąty odbyło się on-line, zostało zarejestrowane i jest dostępne razem z prezentacją na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.

  Publikacja artykułu nt. częstości występowania objawów żołądkowo-jelitowych i zaburzeń węchu lub smaku wśród osób chorujących na COVID-19 (3 czerwca 2020 r.)
  Celem badania przeprowadzonego przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, było określenie częstości występowania objawów żołądkowo-jelitowych i zaburzeń węchu lub smaku u pacjentów z łagodnym przebiegiem COVID-19 w Polsce. Wśród 1942 badanych z potwierdzonym laboratoryjnie zachorowaniem na COVID-19, co najmniej jeden objaw ze strony układu pokarmowego zgłosiło 53,6% badanych, prawie połowa (47%) zgłosiła brak apetytu, a u 24,2% badanych wystąpiła biegunka. Utrata węchu lub smaku w trakcie przebiegu COVID-19 wystąpiła u ponad połowy badanych (54,2%), przy czym 42,5% badanych zgłosiło występowanie obu tych zaburzeń. Częstość występowania objawów żołądkowo-jelitowych i zaburzeń węchu lub smaku w przebiegu COVID-19 była istotnie wyższa (p<0,001) u kobiet niż u mężczyzn. Artykuł pt. „Gender differences in the frequency of gastrointestinal symptoms and olfactory or taste disorders among 1,942 non-hospitalized patients with COVID-19” został opublikowany w czasopiśmie Polish Archives of Internal Medicine (IF 2,882).

  Początek remontu Szkoły Zdrowia Publicznego (1 czerwca 2020)
  W budynku SZP na ul. Kleczewskiej 61/63 rozpoczął się remont. W efekcie prac budowlanych zaplanowanych na dwa miesiące odnowione zostaną sale wykładowe i sanitariaty.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (1 czerwca 2020 r.)
  W dniu 1 czerwca odbyło się szesnaste seminarium SZP CMKP w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium, który przedstawiał Pan Doktor Piotr Winciunas było „Naruszenie lekarskiej tajemnicy zawodowej w orzecznictwie sądów lekarskich”. Wystąpienie Pana Winciunasa obejmowało m.in. rodzaje kar wymierzanych w zakresie lekarskiej odpowiedzialności zawodowej, opisy sytuacji kiedy lekarze są karani przez sądy lekarskie za załamanie tajemnicy lekarskiej, statystyki dotyczące postępowania przed okręgowymi sądami lekarskimi i Naczelnym Sądem Lekarskim. Temat seminarium sprowokował dyskusję nt. tajemnicy lekarskiej i ogólnie zasad etycznych w zawodzie lekarza. Seminarium odbyło się on-line, zostało zarejestrowane i jest dostępne razem z prezentacją na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (25 maja 2020 r.)
  W dniu 25 maja odbyło się piętnaste seminarium w roku akademickim 2019/2020. Było to zarazem już trzecie seminarium w trybie on-line. Na początku seminarium prof. Jarosław Pinkas wspominał Profesora Andrzej Wojtczaka, pierwszego Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego,wielce zasłużonego dla zdrowia publicznego i medycyny, który zmarł 20 maja 2020 r. Pamięć Profesora została uczczona minutą ciszy. Głównym tematem, który prezentował Pan Bartosz Kobuszewski była farmakoterapia COVID-19. Wystąpienie Pana Kobuszewskiego koncentrowało się na omówieniu wyników badań skuteczności w terapii COVID-19 przy wykorzystaniu: hydrosychlorochiny, chlorochiny, osocza ozdrowieńcow, remdesiwiru oraz tocilizumabu. Temat seminarium wywołał dyskusję o znaczeniu dla oceny skuteczności terapii zarówno badań klinicznych jak i eksperymentów leczniczych. Seminarium zostało zarejestrowane i jest dostępne razem z prezentacją na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.

  Profesor Andrzej Wojtczak (11.12.1933-20.05.2020)
  Przejęci wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł profesor Andrzej Wojtczak, założyciel i pierwszy Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (1991-1996). Wybitny lekarz, który przyczynił się do rozwoju polskiej interny i nefrologii, ekspert w dziedzinie kształcenia medycznego, dożywotni honorowy członek towarzystw naukowych zajmujących się kształceniem medycznym w Europie i Stanach Zjednoczonych, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia ds. systemów ochrony zdrowia, entuzjasta, promotor i propagator interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień zdrowia publicznego.
  Wyrazem uznania dla kompetencji i osiągnięć Profesora było powierzanie mu najbardziej prestiżowych funkcji i stanowisk w jego długiej karierze. Był prorektorem poznańskiej AM, dyrektorem departamentu ds. kształcenia w MZiOS, wieloletnim dyrektorem ds. kształcenia medycznego i systemów ochrony zdrowia w europejskim Biurze WHO, podsekretarzem stanu w MZiOS, dyrektorem i twórcą Centrum Badań nad Zdrowiem w Kobe (Japonia) a przed przejściem na emeryturę dyrektorem Instytutu Międzynarodowych Problemów Kształcenia Medycznego w Nowym Jorku.
  Mimo zaawansowanego wieku był stale aktywnym nauczycielem akademickim. Co roku prowadził w naszej Szkole wykłady na temat systemów zdrowia. Na wrześniową inaugurację roku akademickiego 2020/2021 zaplanowany był wykład Pana Profesora nt. historii naszej Szkoły…
  Będzie nam go bardzo brakowało.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (18 maja 2020 r.)
  W dniu 18 maja odbyło się drugie seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w trybie on-line. Na początku seminarium prof. Janusz Ostrowski oraz dr Wojciech S. Zgliczyński omówili sprawy bieżące, w tym przygotowania do remontu budynku Szkoły. Głównym tematem seminarium, który prezentowała Pani prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska była „Profilaktyka i leczenie niedoborów Witaminy D”. Wystąpienie Pani Profesor obejmowało takie zagadnienia, jak m.in.: skala problemu niedoboru witaminy D i implikacje kliniczne, suplementacja witaminą D, leczenie niedoborów witaminy D oraz jej toksyczność. Temat seminarium sprowokował serię pytań, w tym znaczenie witaminy D w profilaktyce zakażeń SARS-CoV-2. W trzeciej części seminarium prof. Jarosław Pinkas omówił bieżącą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz przedstawił perspektywy kolejnych badań naukowych. Seminarium zostało zarejestrowane i jest dostępne razem z prezentacją na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (11 maja 2020 r.)
  W dniu 11 maja odbyło się trzynaste seminarium w roku akademickim 2019/2020. Było to zarazem pierwsze seminarium w trybie on-line. Na początku seminarium dr Wojciech S. Zgliczyński omówił najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy pracy SZP, w tym wybory dyrekcji CMKP na kadencję 2020-2024, publikacje i projekty badawcze, a prof. Jarosław Pinkas przedstawił aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. Głównym tematem, który prezentował Pan prof. Janusz Kocik był „COVID-19. Problemy zdrowia publicznego”. Wystąpienie Pan Profesora dotyczyło m.in. środków ochrony indywidualnej, metod diagnostyki laboratoryjnej oraz rozpoznania łagodnych przypadków. Temat seminarium wywołał dyskusję o wyzwaniach dla systemu prawa i systemu opieki zdrowotnej. Seminarium zostało zarejestrowane i jest dostępne razem z prezentacją na platformie Microsoft Teams dla wszystkich zarejestrowanych uczestników seminarium.

  Publikacja artykułu nt. higieny rąk wśród lekarzy pracujących w oddziałach transplantacyjnych w Polsce (29 kwietnia 2020 r.)
  Badanie obejmujące 43 oddziały transplantacyjne w Polsce miało na celu określenie wiedzy i postaw lekarzy pracujących w tych oddziałach wobec zasad higieny rąk oraz innych wybranych środków kontroli zakażeń. Analiza w której przygotowaniu brał udział Zespól Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP jest pierwszą publikacją na temat zagadnienia higieny rąk w polskich oddziałach transplantacyjnych przeprowadzoną w takiej skali. Artykuł pt. „Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey”został opublikowany w czasopiśmie Transplantation Proceedings (IF 0,959).

  Konferencja on-line „Medycyna stylu życia w czasach pandemii” (18-19 kwietnia 2020)
  W dniach 18-19 kwietnia odbyła się w trybie on-line konferencja pt. Medycyna stylu życia w czasach pandemii, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Stylu Życia. Podczas dwóch dni odbyło się 11 wykładów, 2 panele dyskusyjne oraz 1 spotkanie networkingowe. W konferencji uczestniczyło ponad 500 osób. W konferencji aktywny udział wzięli członkowie Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, tj. dr Daniel Śliż oraz dr Wojciech S. Zgliczyński, którzy są zarazem członkami zarządu PTMSŻ.

  Publikacja artykułu nt. analizy epidemiologicznej pierwszych 1389 przypadków COVID-19 w Polsce (15 kwietnia 2020 r.)
  Celem analizy przeprowadzonej przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, była charakterystyka pierwszej fazy epidemii COVID-19 w Polsce. Analiza epidemiologiczna obejmowała liczbę laboratoryjnie potwierdzonych przypadków COVID-19, liczbę zgonów z powodu COVID-19, liczbę hospitalizacji, liczbę osób poddanych kwarantannie oraz liczbę przeprowadzonych badań laboratoryjnych (RT-PCR). W ciągu pierwszych 24 dni epidemii odnotowano 1389 przypadki COVID-19 (przeprowadzono 34 000 testów laboratoryjnych). Najwięcej zachorowań na COVID-19 odnotowano w 2 centralnych województwach (mazowieckim i łódzkim) oraz w województwie dolnośląskim, które graniczy z Czechami i Niemcami. Na podstawie dostępnych danych demograficznych, najwyższą zapadalność zaobserwowano w grupach wiekowych 20–29 lat (4,0 na 100 000), 40–49 lat (4,1 na 100 000) i 50–59 lat (4,3 na 100 000). W analizowanym okresie odnotowano 16 zgonów (średni wiek 65,5 lat; 81,2% zmarłych stanowili mężczyźni). Odsetek kobiet i mężczyzn z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 był podobny do wskaźnika płci w populacji ogólnej. Zakażenia występowały stosunkowo rzadziej u osób w wieku poniżej 20 lat. Najwięcej potwierdzonych przypadków wykryto w 3 z 4 największych miast, z których każde ma międzynarodowe lotnisko. Artykuł pt. „Epidemiological Analysis of the First 1389 Cases of COVID-19 in Poland: A Preliminary Report” został opublikowany w czasopiśmie Medical Science Monitor (IF 1,980).

  Wybory prodziekanów Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (9 kwietnia 2020 r.)
  W dniu 9 kwietnia 2020 r. Rada Naukowa CMKP obradująca w trybie niestacjonarnym, dokonała wyboru prodziekanów Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2020-2024. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w trybie on-line wybrani zostali wcześniej pełniący te funkcje prof. Janusz Ostrowski oraz dr Wojciech S. Zgliczyński.

  Publikacja artykułu nt. interwencji z zakresu zdrowia publicznego wdrożonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce (7 kwietnia 2020 r.)
  Celem analizy przeprowadzonej przez zespół, w którego skład wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, była charakterystyka interwencji z zakresu zdrowia publicznego wdrożonych przez władze publiczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce w ciągu 80 dni od uzyskania informacji o zagrożeniu z systemu IHR. Przeanalizowano wszystkie regulacje opublikowane w Dzienniku Ustaw między 9 stycznia a 29 marca 2020 r. oraz wszystkie oficjalne komunikaty opublikowane na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi, a także oficjalne profile mediów społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przeprowadzona analiza służy określeniu potencjalnego wpływu przyjętych regulacji na rozwój epidemii COVID-19 w Polsce. Analiza w której przygotowaniu Zespól Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP odegrał kluczową rolę, jest pierwszą publikacją na temat przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 w Polsce. Artykuł pt. „Public Health Interventions to Mitigate Early Spread of SARS-CoV-2 in Poland” został opublikowany w czasopiśmie Medical Science Monitor (IF 1,980).

  Pierwszy miesiąc kursów specjalizacyjnych w formie niestacjonarnej (3 kwietnia 2020 r.)
  W Szkole Zdrowia Publicznego od 9 marca do 3 kwietnia odbyło się 13 kursów specjalizacyjnych w formie niestacjonarnej, w których uczestniczyło ok. 250 osób. Co warto podkreślić żaden z zaplanowanych kursów nie został odwołany. Bardzo dziękujemy zarówno wszystkim wykładowcom, jak i pracownikom administracyjnym za zaangażowanie i wysiłek związany z przygotowaniem oraz obsługą techniczną wykładów.

  Wybory dziekana Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (25 marca 2020 r.)
  W dniu 25 marca 2020 r. odbyły się wybory dziekana Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2020-2024. W wyniku tajnego głosowania Rady Naukowej CMKP przeprowadzonego w trybie on-line wybrany na tę funkcję został prof. Jarosław Pinkas, dotychczasowy dyrektor SZP CMKP.

  Wybory dyrektora CMKP (25 marca 2020 r.)
  W dniu 25 marca 2020 r. odbyły się wybory dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2020-2024. W wyniku tajnego głosowania elektorów przeprowadzonego w trybie on-line wybrany na tę funkcję został prof. Ryszard Gellert, dotychczasowy dyrektor CMKP.

  Kursy specjalizacyjne wyłącznie w formie niestacjonarnej (16 marca 2020 r.)
  W celu ograniczenia ryzyka związanego z infekcją SARS-CoV-2 oraz rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w trosce o zachowanie ciągłości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, prof. Ryszard Gellert Dyrektor CMKP podjął decyzję, że od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie kursy realizowane przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP prowadzone są w formie niestacjonarnej jako transmisje online oraz wykłady e-learningowe.

  Pierwszy kurs specjalizacyjny w transmisji on-line (9 marca 2020 r.)
  W trosce o ograniczenie potencjalnego ryzyka związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP w dniu 9 marca 2020 r. został uruchomiony kurs specjalizacyjny Prawo medyczne, który jest transmitowany on-line do uczestników zalogowanych na platformie e-learningowej CMKP. Jest to pierwszy kurs w historii SZP CMKP, w którym słuchaczom umożliwiono podjecie decyzji, czy chcą uczestniczyć w kursie w formie stacjonarnej, czy wolą uczestniczyć w nim on-line.

  Wybory do Kolegium Elektorów CMKP (6 marca 2020 r.)
  W wyborach do Kolegium Elektorów w związku z wyborami Dyrektora CMKP na kadencję 2020-2024 w wyniku tajnych głosowań zostało wybranych 5 członków zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego, w tym: z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 26 lutego zostali wybrani prof. Dorota Cianciara, prof. Janusz Ostrowski oraz prof. Jarosław Pinkas; z grona nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego 4 marca został wybrany dr Wojciech. S. Zgliczyński; z grona pracowników administracyjnych CMKP 6 marca została wybrana mgr Sylwia Piętka.

  Wybory do Rady Naukowej CMKP na kadencję 2020-2024 (4 marca 2020 r.)
  W wyborach na członków Rady Naukowej CMKP w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wybranych zostało troje pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego, tj. dr Agnieszka Jasik, dr Iwona Wrzesniewska-Wal oraz dr Wojciech S. Zgliczyński. W składach Komisji skrutacyjnej i mandatowej zasiadali odpowiednio mgr Bartosz Kobuszewski i dr Jacek Pruszyński.

  Wystąpienie w Sejmie RP nt. zagrożenia epidemii koronawirusa (2 marca 2020 r.)
  W dniu 2 marca 2020 r. podczas specjalnego posiedzenia Sejmu RP poświęconego działaniom i stanie przygotowań państwa w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wystąpił Główny Inspektor Sanitarny, prof. Jarosław Pinkas, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego. Prof. Pinkas podkreślał znaczenie pracy wykonywanej codziennie przez kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy służb sanitarnych w walce z zagrożeniem epidemicznym. Wystąpienie można obejrzeć w serwisie YouTube.

  Publikacje członków Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego (29 lutego 2020 r.)
  W czasopiśmie „Stomatologia Współczesna” ukazały się dwa artykuły przygotowane przez członków zespołu SZP, tj. praca poglądowa pt. „Opieka gerontologiczna – ważnym elementem polityki zdrowotnej w dobie starzejących się społeczeństwa”, której autorami są dr Jacek Putz i dr Jacek J. Pruszyński oraz opis praca kazuistyczna pt.”Sukces terapeutyczny dwuseansowego leczenia górnego przedtrzonowca z rozległą zmianą zapalną – opis przypadku”, której autorkami są Magdalena Kapica, dr Justyna Grudziąż-Sękowska, Magda Mazurek.

  Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2019 r. (27 lutego 2020 r.)
  W dniu 27 lutego 2019 r. redakcja „Pulsu Medycyny” po raz szósty ogłosiła wyniki plebiscytu Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Wśród laureatów plebiscytu dotyczącego 2019 r. znalazło się dwóch pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, tj. prof. Jarosław Pinkas oraz dr Paweł Grzesiowski. Wśród laureatów plebiscytu w tej kategorii znalazł się Dyrektor CMKP, prof. Ryszard Gellert.

  Czasopismo naukowe CMKP – Wiedza Medyczna (27 lutego 2020 r.)
  W dniu 27 lutego ukazał się pierwszy w tym roku numer czasopisma naukowego Wiedza Medyczna, który w całości został przygotowany przez pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Na zeszyt złożyło się 5 prac oryginalnych i 3 prace przeglądowe.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (24 lutego 2020 r.)
  W dniu 24 lutego odbyło się dwunaste seminarium w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium był „ Paradoks otyłości i inne zakłócenia analizy epidemiologicznej”. Pan Profesor Janusz Kocik omówił występujące zakłócenia analizy epidemiologicznej, natomiast Pani Doktor Maja Kontarska-Krauza skupiła się na przedstawieniu paradoksu otyłości. Temat seminarium wywołał dyskusję o znaczeniu krytycyzmu i stosowania różnych rodzajów badań. Seminarium zostało zarejestrowane przez Pana Pawła Malickiego z Zespółu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia.

  Publikacja artykułu nt. opinii lekarzy o publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej w Polsce (19 lutego 2020 r.)
  Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził wśród 502 lekarzy badanie na temat postaw wobec prywatnych i publicznych podmiotów leczniczych w Polsce oraz występujących między nimi różnic w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych i warunków pracy. W opinii badanych lekarzy największą zaletą prywatnych podmiotów opieki zdrowotnej w porównaniu z publicznymi w aspekcie świadczeń zdrowotnych był krótszy czas oczekiwania pacjentów na konsultację, sprawna obsługa na miejscu i dogodne terminy konsultacji. Podmioty prywatne jako miejsce pracy były lepiej oceniane przez lekarzy w takich aspektach jak relacje z pacjentami, przełożonymi i współpracownikami. Z kolei w opinii lekarzy publiczne podmioty opieki zdrowotnej gwarantowały lepsze warunki zatrudnienia oraz większe bezpieczeństwo zatrudnienia. Artykuł pt. „Public and private health care services in the opinion of physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IF 1.314).

  Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (7 lutego 2020 r.)
  W dniu 7 lutego Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do KRS stanowi kolejny istotny krok na drodze rozwoju towarzystwa, którego członkami zarządu są trzej pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego, tj. prof Jarosław Pinkas (członek zarządu), dr Daniel Śliż (prezes) i dr Wojciech S. Zgliczyński (wiceprezes).

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (3 lutego 2020 r.)
  Tematem seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w dniu 3 lutego była „Aktualna sytuacja w zakresie koronawirusa 2019-nCoV”. Ten niezwykle ważny i aktualny temat zaprezentował dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń. Doktor Grzesiowski omówił pochodzenie koronawirusa 2019-nCoV, rozwój sytuacji w Chinach i innych państwach, omówił ryzyka oraz działania podejmowane przez społeczność międzynarodową. Wystąpienie uzupełnił prof. Jarosław Pinkas, który z perspektywy GIS omówił główne działania polskich służb sanitarnych. Seminarium zostało zarejestrowane przez Zespół ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia.

  Emisja w serwisie Youtube

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (27 stycznia 2020 r.)
  W dniu 27 stycznia odbyło się dziesiąte seminarium w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium byli „Patroni szpitali klinicznych CMKP”. Podczas seminarium prof. Janusz Ostrowski w ciekawy i przystępny sposób przedstawił sylwetki dwóch wybitnych lekarzy, tj. internisty prof. Witolda Orłowskiego oraz chirurga ortopedy, prof. Adama Grucy. Temat seminarium wywołał dyskusję na temat znaczenia kultywowania pamięci o autorytetach i nauczycielach zawodu.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (20 stycznia 2020 r.)
  W dniu 20 stycznia odbyło się dziewiąte seminarium w roku akademickim 2019/2020. Temat seminarium „Systemy opieki stomatologicznej w Europie” zaprezentowany przez Panią Doktor Magdę Mazurek, sprowokował bardzo ciekawą dyskusję o odpowiedzialności władz publicznych i obywateli za zdrowie.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (13 stycznia 2020 r.)
  W dniu 13 stycznia odbyło się pierwsze w 2020 r. i ósme z kolei seminarium w roku akademickim 2019/2020. Na początku seminarium prof. Jarosław Pinkas przekazał Nagrody Dyrektora CMKP przyznane pracownikom SZP CMKP podczas Rady Naukowej w dniu 18 grudnia, a dr Wojciech S. Zgliczyński omówił zakończoną sukcesem pierwszą edycję kursu zdrowie publiczne w wersji hybrydowej i złożył gratulacje wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie. W naukowej części seminarium Pani Doktor Agnieszka Jasik zaprezentowała temat „Leczenie zaburzeń lipidowych w świetle zaleceń European Society of Cardiology (ESC) i  European Association for the Study of Diabetes  (EASD) co nowego?”.  Temat standardów postępowania wywołał żywą dyskusję wśród uczestników.
  Seminarium_13.01.2020

  Nagrody Dyrektora CMKP (18 grudnia 2019 r.)

  W dniu 18 grudnia podczas posiedzenia Rady Naukowej CMKP zostały wręczone Nagrody Dyrektora CMKP. Wśród laureatów znaleźli się członkowie Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego.

  • Nagroda indywidualna 1 stopnia za osiągniecie dydaktyczne dla dr. Iwony Wrzesniewskiej-Wal.
  • Nagroda indywidualna 3 stopnia za osiągniecie dydaktyczne dla prof. Janusza Ostrowskiego.
  • Nagroda zespołowa 1 stopnia za osiągniecie naukowe dla prof. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej.
  • Dyplom za osiągnięcia dydaktyczne dla prof. Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego.
  • Nagroda zespołowa 3 stopnia za osiągnięcia dydaktyczne dla zespołu w składzie: prof. Dorota Cianciara, prof. Janusz Kocik, dr Dariusz Hajdukiewicz, dr Anna Augustynowicz, dr Emilia Sarnacka, dr Iwona Wrześniewska-Wal, dr Justyna Grudziąż-Sękowska, mgr Michał Waszkiewicz i dr Wojciech Stefan Zgliczyński.

  Spotkanie świąteczne Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (16 grudnia 2019 r.)
  W dniu 16 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne Szkoły Zdrowia Publicznego. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wzięli udział liczni zaproszeni goście na czele z Dyrekcją CMKP, w osobach prof. Ryszarda Gellerta, prof. Wojciecha Bika, prof. Wojciecha Zgliczyńskiego oraz mgr inż. Zbigniewa Piotrowskiego. To świąteczne spotkanie było również okazją do złożenia przez prof. Ryszarda Gellerta oficjalnych podziękowań dr. Jackowi Putzowi za wieloletnią pracę na stanowisku kierownika Zakładu Geriatrii i Geroontologii SZP CMKP. Dyrektor CMKP złożył także podziękowania Pani Marzenie Grabowskiej za wieloletnią pracę na rzecz CMKP. W ramach podziękowań wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe prezenty.

  Wykład prof. Janusza Ostrowskiego w Instytucie Historycznym UW (9 grudnia 2019r.)
  Na zaproszenie prof. Jerzego Pysiaka i prof. Pawła Żmudzkiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 9 grudnia 2019 roku w sali im. Prof. Aleksandra Gieysztora, podczas posiedzenia Mediewistycznego i Nowożytnego Seminarium Doktorskiego Instytutu Historycznego UW, prof. Janusz Ostrowski, Kierownik Zakładu Historii Medycyny Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wygłosił referat pt. Tomasz z Wrocławia, przedstawiciel medycyny średniowiecznej w Polsce. Po wykładzie odbyła się bardzo ożywiona dyskusja. Organizatorzy zapowiadają dalszą współpracę.
  Na zdjęciu poniżej stoją od lewej: prof. P. Żmudzki, prof. J. Ostrowski, prof. J. Pysiak.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (9 grudnia 2019 r.)
  W dniu 9 grudnia odbyło się siódme z kolei seminarium w roku akademickim 2019/2020. Podczas seminarium prof. Piotr Radziszewski przedstawił zagadnienie nietrzymania moczu. Szacuje się, że incydentalne popuszczanie moczu -przynajmniej raz w roku- zdarza się u 5-69% kobiet i 1-39% mężczyzn. Jako choroba przewlekła dotyka 17-60% populacji, przy czym ok. dwa razy częściej występuje u kobiet. Według danych w Polsce ten problem zdrowotny dotyka ok. 2-3 mln kobiet, ale te wartości można uznać za niedoszacowane, ponieważ część kobiet ukrywa swoje dolegliwości, traktując je jako wstydliwe lub nieuchronnie związane z procesem starzenia się. Chociaż nietrzymanie moczu może wystąpić w każdym wieku, to najwięcej zachorowań przypada na okres okołomenopauzalny. Czynnikami ryzyka pojawienia nietrzymania moczu są ciąża oraz poród z powikłanym przebiegiem (np. z użyciem kleszczy), oraz nadmierna masa ciała i cukrzyca.

  Kongres Zdrowia Publicznego (6-7 grudnia 2019 r.)
  W dniach 6-7 grudnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się 6 edycja Kongresu Zdrowia Publicznego zorganizowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia. W kongresie aktywny udział brali członkowie zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego, w tym prof. Jarosław Pinkas, dr Daniel Śliż i dr Wojciech S. Zgliczyński. Podczas kongresu zespół SZP zaprezentował trzy plakaty, a jeden z nich autorstwa dr. Mateusza Jankowskiego i dr. Wojciecha. S. Zgliczyńskiego otrzymał wyróżnienie.

  KZP_2019_Program

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (2 grudnia 2019 r.)
  W dniu 2 grudnia odbyło się szóste z kolei seminarium w roku akademickim 2019/2020. Przed cyklicznym wykładem dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert wręczył dr. Wojciechowi Zgliczyńskiemu akt nominacyjny powołujący go na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii SZP oraz przekazał, wraz z gratulacjami,  dyplomy specjalistów w zakresie zdrowia publicznego dr. Iwonie Wrześniewskiej-Wal, dr. Wojciechowi Zgliczyńskiemu oraz dr. Danielowi Śliżowi. Następnie lek. dent. Agnieszka Osiadło przedstawiła prezentację pt. ”Edukacja Zdrowotna a zachowania”. Prelegentka w swoim wystąpieniu zaprezentowała zebrane wyniki różnorodnych badań przedstawiające zachowania zdrowotne Polaków, m.in. rezultaty badań: „Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”, „Wiedza a zachowania zdrowotne dzieci chorych na cukrzycę typu I”, „Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży” oraz „Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania młodzieży małych miast i wsi”. Wyniki większość tych badań wskazują na anty- zdrowotne zachowania Polaków mimo posiadanej wysokiej wiedzy i świadomości potrzeby działań i zachowań prozdrowotnych. Tematy przedstawione przez dr Agnieszkę Osiadło wywołały żywą dyskusję wśród uczestników seminarium.

  Publikacja artykułu nt. palenia tytoniu i używania e-papierosów w Polsce (30 listopada 2019 r.)
  W 2019 r. na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1011 osób w wieku 15+ przeprowadzono badanie na temat rozpowszechnienia palenia tytoniu i e-papierosów oraz czynników społeczno-ekonomicznych związanych z paleniem papierosów i używaniem e-papierosów. Codzienne palenie tytoniu zadeklarowało 21,0% uczestników badania; 1,3% uczestników to okazjonalni palacze tytoniu, natomiast 10,7% to byli palacze tytoniu. Z podgrzanego tytoniu korzystało 0,4% uczestników. Kiedykolwiek używanie e-papierosów deklarowało 4,0% uczestników, a 1,4% było aktualnymi użytkownikami e-papierosów. Wyższy odsetek codziennych palaczy zaobserwowano wśród mężczyzn niż kobiet (24,4% vs. 18,0%). Codzienne palenie było istotnie powiązane z takimi cechami wiek od 30 do 49 lat, niższy poziom wykształcenia i zamieszkiwanie w średniej wielkości mieście (od 20 000 do 500 000 mieszkańców). Artykuł pt. „ The Prevalence of Tobacco and E-Cigarette Use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2.468).

  Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (27-28 listopada 2019 r.)
  W dniach 27 i 28 listopada w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyły się egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego. Do egzaminów ustnych przystąpiło 35 osób, które z pozytywnym rezultatem ukończyły egzamin testowy w dniu 12 listopada. W efekcie przeprowadzonych egzaminów tytuły specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego uzyskali również członkowie Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego, tj. dr Iwona Wrześniewska-Wal i dr Wojciech S. Zgliczyński.

  Uroczyste seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (18 listopada 2019 r.)
  W dniu 18 listopada w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste seminarium naukowe. W seminarium oprócz pracowników Szkoły uczestniczyła dyrekcja CMKP w osobach prof. Ryszarda Gellerta i prof. Wojciecha Bika. W pierwszej części seminarium prof. Ryszard Gellert wręczył prof. Januszowi Ostrowskiemu nominację na stanowisko prodziekana Szkoły Zdrowia Publicznego oraz poinformował o powierzeniu dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu obowiązków kierownika Zakładu Geriatrii i Gerontologii. Ponadto prof. Ryszard Gellert wręczył listy gratulacyjne dr. Danielowi Śliżowi za redakcję monografii „Ultrazdrowie” oraz prof. Jarosławowi Pinkasowi, dr. Wojciechowi S. Zgliczyńskiemu i dr. Mateuszowi Jankowskiemu za publikację artykułów w tej monografii. Profesor Ryszard Gellert przekazał dr. Matuszowi Jankowskiemu list gratulujący uzyskania stypendium w Uniwersytecie Harvarda oraz wygłoszenia wykładu w tej uczelni pt. „Electronic cigarettes and heated tobacco products: The Polish perspective”. W drugiej części seminarium Pani Agnieszka Bauman przedstawiła prezentację pt. „Zdrowie 2.0.”. Prezentacja była wprowadzeniem do tematu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Wystąpienie dr Agnieszki Bauman było okazją do dyskusji nt. z jednej strony zalet i szans, a z drugiej wyzwań, ograniczeń i niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w opiece zdrowotnej i zdrowiu publicznym. Na koniec seminarium przygotowano uroczysty poczęstunek.

  Konferencja „Praca w zespole: Lekarze, pielęgniarki i inne zawody medyczne” (14 listopada 2019 r.)
  W dniu 14 listopada w Aula Magna CMKP odbyła się konferencja pt. „Praca w zespole: Lekarze, pielęgniarki i inne zawody medyczne”. Organizatorem tego wydarzenia był Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. W licznych wystąpieniach podkreślano, że trzon zespołów diagnostyczno-terapeutycznych tworzą lekarze, pielęgniarki, pacjenci I członkowie ich rodzin oraz psycholodzy, socjolodzy, rehabilitanci, dietetycy, technicy i wiele innych osób. Choć każdy członek grupy terapeutycznej zajmuje się pacjentem według własnych kompetencji, to wynik leczenia jest w dużym stopniu zależny od pracy całego zespołu. Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że skuteczność działania zespołu w dużym stopniu zależy od nawiązania współpracy oraz jasno określonych kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej personelu medycznego powinno być prowadzone zarówno w ramach kształcenia przeddyplomowego, jak i podyplomowego.

  Współpraca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Harvard T.H. Chan School of Public Health (12 listopada 2019 r.)
  W dniu 12 listopada 2019 r. dr Mateusz Jankowski, pracownik Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP wygłosił w Harvard T.H. Chan School of Public Health wykład pt. „Electronic cigarettes and heated tobacco products: The Polish perspective”. Podczas wykładu przedstawione zostały działa antytytoniowe realizowane w Polsce, a także zostały zaprezentowane wyniki badań nad tytoniem i e-papierosami zrealizowanych przez SZP CMKP. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat planów w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych. Dr Mateusz Jankowski uzyskał stypendium programu im. prof. Walczaka zainicjowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Ministerstwo Zdrowia. W ramach tego stypendium dr Jankowski, jako Visiting Research Scientist dołączył do Zespołu Center for Global Tobacco Control Harvard T.H. Chan School of Public Health. Celem programu stażowego jest opracowanie strategii „Polska Wolna od Tytoniu 2030”, a także przygotowanie planów projektów badawczych realizowanych przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (4 listopada 2019 r.)
  W dniu 4 listopada odbyło się kolejne z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Tematem seminarium były „Rozwiązania legislacyjne i edukacyjne w zakresie ograniczania konsumpcji cukru” w Polsce i na Świecie. Prelegentka lek. dent. Magdalena Kapica przedstawiła statystyki konsumpcji cukru na przestrzeni ponad stu lat, konsekwencje zdrowotne zwiększonej konsumpcji cukru oraz działania zmierzające do opanowania skutków nadmiernego spożycia wyrobów bogatych w cukier przetworzony. Dr Kapica omówiła problemy związane z polityką fiskalną państw (podatek cukrowy) jak również inne działania edukacyjne i społeczne np. etykietowanie żywności, zmiana regulacji tworzenia reklam, profilaktyka i prewencja lekarska. W dyskusji podjętej po wystąpieniu dr Kapicy podkreślano związek nadmiernego spożycia cukru ze wzrostem otyłości, chorób metabolicznych (cukrzyca), chorób nowotworowych. Resume tego wystąpienia zostanie przekazane polskim parlamentarzystom w celu uświadomienia skali i powagi skutków dla zdrowia publicznego nadmiernej i wzrastającej konsumpcji cukru.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (28 października 2019 r.)
  W dniu 28 października odbyło się trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Podczas seminarium lek. dent. Sara Shamsa przedstawiła problemy związane z tematyką urazów zębów stałych u dzieci. Brak powszechniej świadomości dotyczącej pierwszej pomocy w przypadku pourazowych uszkodzeń zębów skutkuje licznymi powikłaniami zdrowotnymi i emocjonalnymi u dzieci w wieku szkolnym. W wyniku dyskusji podsumowującej uczestnicy seminarium zaproponowali upowszechnienie via system Librus podstawowych metod postępowania w miejscu wypadku, które pozwoliłyby na zwiększenie wiedzy wśród rodziców i pedagogów co mogłoby ograniczyć liczbę powikłań.

  Egzamin specjalizacyjny w dziedzinie zdrowia publicznego (24 października 2019 r.)
  W dniu 24 października w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyły się egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego. Wśród zdających, którzy uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego był dr Daniel Śliż, członek Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (21 października 2019 r.)
  W dniu 21 października odbyło się drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020. Podczas seminarium prof. Antoni Niedzielski wygłosił wykład nt. psychologii medycznej. W swoim wystąpieniu prof. Antoni Niedzielski psychologię medyczną przedstawił jako dziedzinę praktyczną psychologii odnoszącą się do rozstrzygania problemów pacjenta związanych z chorobą somatyczną, chorobą wymagającą interwencji lekarza nie będącego psychiatrą. W odróżnieniu od psychologii klinicznej tradycyjnie wiązanej z psychiatrią, psychologia medyczna poszerza obszar wsparcia psychologicznego pacjentów w chorobach  innych niż nerwice i psychozy. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat znaczenia wsparcia psychologicznego m.in. pacjentów geriatrycznych, miejsca psychologów medycznych w zespołach interdyscyplinarnych oraz możliwości instytucjonalizacji psychologii medycznej.

  A.Niedzielski-Psychologia medyczna

  Uroczyste rozpoczęcie pracy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2019/2020 (14 października 2019 r.)
  W Dniu Edukacji Narodowej 14 października w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły uczestniczyła cała dyrekcja CMKP w osobach prof. Ryszarda Gellerta, prof. Wojciecha Bika i prof. Wojciecha Zgliczyńskiego. Uroczystość uświetnił swoją obecnością współtwórca i były dyrektor SZP CMKP prof. Andrzej Wojtczak. W wystąpieniu inauguracyjnym prof. Jarosław Pinkas, dziekan SZP CMKP, omówił osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne całego Zespołu w minionym roku oraz nakreślił kierunki działania i zadania stojące przed Szkołą w nowym roku akademickim 2019/2020. Spotkanie inauguracyjne zwieńczył wykład dr Natalii Kaźmierczak-Wojtaś pt. „Ortoreksja – zaburzenie wynikające z troski o zdrowie”.

  SZP_inauguracja_2019_2020.2.0_BAS

  Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w CMKP (9 października 2019 r.)
  W dniu 9 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W uroczystości oprócz pracowników CMKP uczestniczyli m.in. rektorzy warszawskich uczelni, przedstawiciele ministerstw, administracji państwowej, reprezentanci środowisk naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych, dyrektorzy szpitali oraz przedstawicieli władz samorządowych. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert. W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Studiów Doktoranckich oraz promocja doktorów, a także wręczone zostały dyplomy doktora habilitowanego. Wykład inauguracyjny pt. „Współczesne cywilizacyjne plagi zdrowotne” wygłosił prof. Andrzej Więcek. W trakcie uroczystości medalami i odznaczeniami uhonorowano pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego. Prezydent RP nadał Pani mgr Dorocie Czubczenko „Złoty Medal za Długoletnią Służbę”, jako nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z kolei Minister Zdrowia przyznał Pani dr Justynie Grudziąż-Sękowskiej odznakę honorową za „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w uznaniu osiągnięć w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia. Za wyjątkowe zaangażowanie w działalność CMKP  dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przyznał Panu mgr Michałowi Waszkiewiczowi odznakę „Zasłużony Pracownik Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”.  Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP serdecznie gratuluje obu odznaczonym.

  Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy (1 października)
  W dniu 1 października w siedzibie Głównej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy. Celem tego wydarzenia była popularyzacja korzyści związanych ze szczepieniami przeciw grypie oraz mobilizacja społeczeństwa do wykonywania szczepień. W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele CMKP, prof. Jarosław Pinkas, dziekan SZP CMKP oraz prof. Ryszarda Gellerta, dyrektor CMKP, którzy podkreślali kluczowe znaczenie szczepień przeciw grypie wśród lekarzy i innych pracowników systemu ochrony zdrowia. Wskazuje się, że obecny niski poziom wyszczepienia personelu medycznego przeciw grypie stanowi istotne zagrożenie dla pacjentów. W ramach promocji i zachęcania do wykonywania szczepień przedstawiciele CMKP poddali się szczepieniom przeciw grypie.

  Grypa – informacja

  Fakty na temat grypy

  Publikacja artykułu nt. postaw lekarzy wobec palenia tytoniu i używania e-papierosów oraz poradnictwa antynikotynowego realizowanego przez lekarzy w Polsce (25 września 2019 r.)
  Palenie tytoniu stanowi przyczynę ponad 40% przedwczesnych zgonów na świecie. Z powodu palenia tytoniu co roku umiera w Polsce ponad 65 tys. osób. Przybywa dowodów naukowych wskazujących, że również używanie e-papierosa niesie ze sobą istotne ryzyko zdrowotne. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena częstości palenia tytoniu i używania e-papierosów wśród lekarzy w Polsce oraz identyfikacja działań antynikotynowych realizowanych przez lekarzy różnych specjalizacji. Wyniki badania wykazały, że wśród polskich lekarzy tylko 8% regularnie sięga po papierosy, a 2% stanowią użytkownicy e-papierosów. Prawie, co trzeci badany (31%) określał swój stan wiedzy na temat metod poradnictwa antytytoniowego, jako dobry lub bardzo dobry. Dwie trzecie lekarzy każdorazowo pytało pacjentów o palenie tytoniu, a co czwarty badany podczas każdej wizyty pytał swoich pacjentów o używanie e-papierosa. Lekarze zdecydowanie częściej (p<0.05) podejmowali działania antynikotynowe wobec pacjentów palących papierosy, niż używających e-papierosa. Badanie zrealizowane przez Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, to jedno z pierwszych badań, które wskazuje na występowanie różnic w postępowaniu lekarzy z pacjentem palącym papierosy i używającym e-papierosa. Artykuł pt. „Cigarette and e-cigarette use and smoking cessation practices among physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2.468).

  Jesienna Szkoła Prawa Medycznego (21 września 2019 r.)
  W dniu 21 września 2019 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w gmachu na ul. Lipowa 4 odbyła się „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego”, której organizatorem była Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Konferencja pod patronatem Dyrektora SZP CMKP prof. Jarosława Pinkasa była poświęcona zagadnieniom medycyny opartej na dowodach, ochroną danych pacjentów i błędów medycznych. Program tego wydarzenia obejmował następujące zagadnienia: „Medycyna oparta na dowodach. Organizacja i działanie AOTMiT” – mgr Bartosz Kobuszewski, „Obowiązki personelu medycznego w związku z ochroną danych pacjentów. Doświadczenia z RODO” – dr Lidia Janiszewska, oraz „Kasacja – nadzwyczajny środek odwoławczy w procesach o błędy medyczne” – dr Iwona Wrześniewska–Wal.

  Zespół do spraw Szczepień Ochronnych (16 września 2019 r.)
  W dniu 16 września 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych. W składzie Zespołu znalazło się troje pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, tj. prof. Teresa Jackowska – Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP oraz dr Iwona Wrześniewska-Wal i dr Wojciech S. Zgliczyński ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Do zadań zespołu należy m.in.: opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie szczepień ochronnych, dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych, opiniowanie projektu Programu Szczepień Ochronnych, opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych, propozycje zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych oraz wsparcie merytoryczne i naukowe Ministra Zdrowia.

  Letnia Szkoła Prawa Medycznego (14 września 2019 r.)
  W dniu 14 września 2019 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w gmachu na ul. Lipowa 4 (sala A3) odbyła się „Letnia Szkoła Prawa Medycznego”, której organizatorem była Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Konferencja pod patronatem Dyrektora SZP CMKP prof. Jarosława Pinkasa poświęcona była zagadnieniom związanym z prawami pacjenta, opieką nad osobami starszymi i telemedycyną. Agenda tego wydarzenia obejmowała następujące zagadnienia: „Prawa pacjenta a obowiązki personelu medycznego w obliczu rozwoju biotechnologii i nowoczesnej medycyny” – dr Dariusz Hajdukiewicz, „Opieka nad osobami starszymi. Wyzwania dla pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej” – dr Jacek Pruszyński, oraz „Pełnomocnik medyczny – nowa instytucja w polskim prawie?” – dr Iwona Wrześniewska–Wal.

  Konferencja „Centrum Zdrowia 75+” (10 września 2019 r.)
  W dniu 10 września 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami”. Konferencja pod patronatem i z udziałem Prezydenta RP była poświęcona koncepcji powołania nowej instytucji tj. Centrum Zdrowia 75+, rozwijającej i integrującej usługi dla seniorów w obszarze geriatrycznej opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym, a także stworzenie warunków współpracy i koordynacji z usługami pomocy społecznej, w szczególności związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, także w miejscu zamieszkania. W skład zespołu, który przygotował tę koncepcję wchodzili pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska oraz dr Wojciech S. Zgliczyński.

  FLU FORUM 2019 (10 września 2019 r.)
  W dniu 10 września 2019 r. w Sejmie RP, odbyła się debata ekspertów FLU FORUM 2019. W wydarzeniu aktywny udział brali przedstawiciele CMKP, tj. Dyrektor CMKP, prof. Ryszard Gellert, prof. Teresa Jackowksa oraz Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego prof. Jarosław Pinkas. Poruszane w trakcie debat tematy to m.in. „Szczepić czy ryzykować? – Kto odnosi największe korzyści ze szczepienia” oraz „Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych?”.

  X Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy (3-5 września 2019 r.)
  W dniach 3-5 września w Krynicy w ramach XXIX Forum Ekonomicznego odbyło się X Forum Ochrony Zdrowia. W forum aktywnie uczestniczył prof. Jarosław Pinkas. Prof. Pinkas brał udział w trzech panelach, tj. „Narodowa strategia dobrego jedzenia i zdrowego życia”, „Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy”, „Value – Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny” oraz debacie pt. „Nowoczesna profilaktyka i medycyna stylu życia: szanse na długie życie”.

  Wydawnictwa książkowe autorstwa członków Zespołu SZP CMKP (1 września 2019 r.)
  1 Września 2019 roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się książka pt. „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny” autorstwa dr. Dariusza Hajdukiewicza członka Zespołu SZP.

  Publikacja artykułu nt. wiedzy i postaw polskich lekarzy wobec e-papierosów (23 sierpnia 2019 r.)
  Rosnąca popularność e-papierosów w Polsce sprawia, że lekarze są coraz częściej pytani przez pacjentów o zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem tych urządzeń. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena wiedzy i postaw lekarzy wobec e-papierosów. Wyniki badania wykazały, że zdecydowana większość lekarzy w Polsce uznaje e-papierosy za szkodliwe dla zdrowia użytkownika (96.5%) oraz osób przebywających w jego otoczeniu (80%). Ponadto 97% lekarzy biorących udział w badaniu przyznało, że e-papieros może uzależniać, a 87% badanych zgadzało się z tezą, że używanie e-papierosa zwiększa ryzyko sięgnięcia po tradycyjne papierosy (tzw. „gateway effect”). Badanie zrealizowane przez Zespól Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP jest pierwszym badaniem oceniającym postawy wobec e-papierosów, które zrealizowano wśród lekarzy w Polsce. Artykuł pt. „Knowledge and Beliefs of E-Cigarettes Among Physicians in Poland” został opublikowany w czasopiśmie Medical Science Monitor (IF 1,980).

  Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP (24 czerwca 2019 r.)
  W dniu 24 czerwca w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wzięli udział: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Z-ca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, mgr inż. Zbigniew Piotrowski, Z-ca Dyrektora CMKP ds. Organizacyjno-Ekonomicznych, dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP Z-ca Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego, dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP Z-ca Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego oraz dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP, Kierownik Studium Studiów Doktoranckich. W wystąpieniu podsumowującym prof. Jarosław Pinkas, Dyrektor SZP CMKP omówił osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Zespołu pracowników SZP CMKP w roku akademickim 2018/2019. Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP pogratulował Zespołowi SZP osiągnięć i życzył kolejnych sukcesów w nowym roku akademickim.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (17 czerwca 2019 r.)

  W dniu 17 czerwca odbyło się dwudzieste piąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz zaprezentowała temat „Czynniki determinujące prowadzenie programów polityki zdrowotnej przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”. Doktor Augustynowicz omówiła koncepcję i wyniki prowadzonych przez siebie badań, których głównym celem była identyfikacja czynników determinujących prowadzenie gminnych programów polityki zdrowotnej oraz opracowanie modelu prognostycznego uwarunkowań prowadzenia tych programów. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat programów polityki zdrowotnej realizowanych w polskich gminach.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 czerwca 2019 r.)

  W dniu 10 czerwca odbyło się dwudzieste czwarte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Doktor Emilia Sarnacka zaprezentowała temat „Szczepienia ochronne w systemie prawnym”. Dr Sarnacka omówiła obecną sytuację prawną w zakresie szczepień zarówno z perspektywy pacjentów, jak i profesjonalistów medycznych, a także przedstawiła propozycje zmian. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat roli lekarzy w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu szczepień w Polsce.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (3 czerwca 2019 r.)

  W dniu 3 czerwca odbyło się dwudzieste trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Sara Shamsa, Pani Magdalena Kapica i Pani Agnieszka Bauman zaprezentowały wstępne wyniki trzech badań, które są prowadzone w tym roku akademickim wśród słuchaczy kursów specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP. Zaprezentowane tematy to „Postrzeganie witaminy D przez lekarzy” , „Styl życia lekarzy a zdrowie” oraz „Publiczna i prywatna opieka zdrowotna w opiniach lekarzy”. Ostateczne wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w postaci artykułów naukowych.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (27 maja 2019 r.)
  W dniu 27 maja odbyło się dwudzieste drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mateusz Jankowski przedstawił temat „Nowe wyzwania i zagrożenia dla polityki antytytoniowej”. Dr Mateusz Jankowski przedstawił m.in. wyniki badania dotyczącego problemu palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych wśród lekarzy, które zostało zrealizowane przez Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Wystąpienie było okazją od dyskusji na temat aktualnych wyzwań dla polityki antytytoniowej oraz działań, jakie należy podjąć aby osiągnąć status kraju wolnego od tytoniu.

  Konferencja NEMP 2019 (24 maja 2019 r.)
  W dniu 24 maja 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja – NEMP 2019 – Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce. Była to II edycja, organizowanej przez MEDtube, ogólnopolskiej konferencji poświęconej rozwojowi profesjonalnego kształcenia medycznego, jak również wdrażania nowoczesnych rozwiązań w szkoleniu od poziomu studenta do eksperta. Podczas konferencji wykłady wygłosili dwaj przedstawiciele CMKP, tj. prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, wygłosił wykład pt.„Cechy dobrego e-learningu. Rola CMKP w kształceniu Medyków” oraz prof. Jarosław Pinkas, Dyrektor SZP CMKP wygłosił wykład pt. „Nowe oblicze relacji Mistrz – Uczeń w świetle dostępnych technologii”.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (13 maja 2019 r.)
  W dniu 13 maja odbyło się dwudzieste pierwsze z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Bartosz Kobuszewski przedstawił temat „Organizacja i działanie AOTMiT”, który sprowokował pytania o system refundacji leków w Polsce. Seminarium było okazją do oficjalnego powitania Pana Janusza Engela w zespole pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

  Spotkanie świąteczne w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP (15 kwietnia 2019 r.)

  W dniu 15 kwietnia odbyło się spotkanie Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego, które było okazją do omówienia bieżących wydarzeń oraz planów na przyszłość. Dyrektor Szkoły prof. Jarosław Pinkas złożył wszystkim członkom Zespołu serdeczne życzenia świąteczne.

  I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (13-14 kwietnia 2019 r.)
  W dniach 13-14 kwietnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP była współorganizatorem tego wydarzenia, a Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert objął kongres patronatem honorowym. Kongres poświęcony był badaniom, prewencji i leczeniu problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia i takimi czynnikami ryzyka jak niewłaściwe odżywianie, niska aktywność fizyczna i stres. Spośród pracowników Szkoły aktywny udział w kongresie brali dr Daniel Śliż, prof. Jarosław Pinkas, dr Paweł Grzesiowski oraz dr Wojciech Zgliczyński. Program Kongresu

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (8 kwietnia 2019 r.)

  W dniu 8 kwietnia odbyło się dwudzieste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium przedstawiono dwie prezentacje. Profesor Janusz Ostrowski, kierownik Zakładu Historii Medycyny SZP CMKP,  zaprezentował biografię prof. Hilarego Koprowskiego i jego dorobek naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad szczepionką przeciw wirusowi polio. W drugim wystąpieniu dr Jacek Pruszyński przedstawił zagadnienie wpływu autorytetu na zachowania ludzi na przykładzie propagatorów medycyny alternatywnej. Seminarium było okazją do oficjalnego powitania prof. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej w zespole pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (1 kwietnia 2019 r.)

  W dniu 1 kwietnia odbyło się dziewiętnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński zaprezentował temat „Parametryzacja jednostek naukowych i pracowników naukowych”. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat planowanej ewaluacji jakości działalności naukowej w CMKP. W seminarium oprócz pracowników Szkoły wzięli udział Dyrektor CMKP, prof. Ryszard Gellert oraz Z-ca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, prof. Wojciech Bik.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (25 marca 2019 r.)
  W dniu 25 marca odbyło się osiemnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Jacek Putz przedstawił temat „Dokumentacja Medyczna, jako przykład  problemów etyczno-zawodowych w pracy lekarzy rodzinnych”. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, w tym w szczególności organizacji pracy lekarzy.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (4 marca 2019 r.)
  W dniu 4 marca odbyło się siedemnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Justyna Grudziąż-Sękowska przedstawiła temat „Organizacja opieki nad dziećmi z chorobą przewlekłą w placówkach oświatowych”, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad uczniami z cukrzycą w szkołach podstawowych.


  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (25 lutego 2019 r.)
  W dniu 25 lutego odbyło się szesnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Jacek Putz wygłosił wykład pt. „Być-mieć – Codzienne problemy etyczno-moralne w praktyce lekarza”. Wykład dotyczył najważniejszych problemów w sferze moralno-etycznej przed jakimi stoją współcześnie lekarze w Polskim systemie opieki zdrowotnej. Seminarium było również okazją do zaprezentowania przez dr Wojciecha S. Zgliczyńskiego monografii autorstwa pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP pt. „Ochrona zdrowia w Polsce”, która została opublikowana przez Wydawnictwo Sejmowe w ramach czasopisma eksperckiego Sejmu RP pt. Studia BAS

  Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 r. (18 lutego 2019r.)
  W dniu 18 lutego 2019 r. redakcja „Pulsu Medycyny” po raz piąty ogłosiła wyniki plebiscytu Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Wśród laureatów plebiscytu dotyczącego 2018 r. znalazło się dwóch pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, tj. dr hab. Jarosław Pinkas (6 miejsce) oraz dr Paweł Grzesiowski (10 miejsce).

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (21 stycznia 2019 r.)
  W dniu 21 stycznia odbyło się piętnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium lek. stom. Sara Shamsa przedstawiła temat  Hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej, omawiając częstość i przyczyny występowania tego schorzenia w kontekście zdrowia publicznego. Seminarium było również okazją do omówienia stanu prac nad artykułami przygotowywanymi przez Zespół SZP.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego (14 stycznia 2019 r.)
  Tematem seminarium była nowa sytuacja prawna CMKP.  Podczas seminarium Michał Waszkiewicz omówił najważniejsze zagadnienia związane z ustawą z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2024) oraz zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz. 125). Ustawa o CMKP-1Zarządzenie MZ w sprawie nadania statutu CMKP

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (7 stycznia 2019 r.)
  W dniu 7 stycznia odbyło się trzynaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. W seminarium  wziął udział prof. Wojciech Bik, Dyrektor CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych. Głównym tematem seminarium były prace nad kursem zdrowie publiczne w wersji hybrydowej, tj. łączącego wykłady w formie e-learningu oraz formie stacjonarnej. Podczas seminarium Wojciech Dołkowski, dyrektor firmy MEDtube, omówił kwestie techniczne związane z realizacją wykładów e-learningowych jako nowej formy kształcenia lekarzy w CMKP oraz przedstawił przykłady  takich wykładów zrealizowane do tej pory przez MEDtube. Ponadto dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia omówiły zagadnienia związane z procesem przygotowywania prezentacji do wykładów w ramach e-learningu. Dodatkowym tematem seminarium była kwestia planów Szkoły na 2019 r. dotyczących przygotowania artykułów do czasopisma naukowego CMKP.

  Spotkanie świąteczne Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (17 grudnia 2018 r.)
  W dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne Szkoły Zdrowia Publicznego. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wziął udział Dyrektor CMKP, prof. dr hab. Ryszard Gellert oraz zaproszeni Goście. Spotkanie było okazją do podsumowania przez dr Wojciecha Zgliczyńskiego pracy Szkoły w 2018 r., w tym m.in. seminariów naukowych, zmian kadrowych, dorobku publikacyjnego, odznaczeń nadanych pracownikom i modernizacji strony internetowej oraz przedstawienia planów na 2019 r. w tym m.in. przygotowania kursu specjalizacyjnego zdrowie publiczne w wersji hybrydowej, tj. łączącego wykłady w formie e-learningu oraz formie stacjonarnej.

  S
  eminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 grudnia 2018 r.)
  W dniu 10 grudnia odbyło się dwunaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium, swoje doniesienia z konferencji dotyczących prawa medycznego i zdrowia publicznego, w kolejności wystąpień przedstawili dr Iwona Wrześniewska-Wal, dr Lidia Janiszewska oraz dr hab. Jarosław Pinkas. Ponadto dr hab. Janusz Kocik zaprezentował przegląd badań na temat postaw wobec szczepień.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (3 grudnia 2018 r.)
  W dniu 3 grudnia odbyło się jedenaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Aurelia Ostrowska wygłosiła wykład pt. „Wojskowa służba zdrowia – organizacja i działanie”. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik zaprezentował projekt narzędzia badawczego – ankiety, która zostanie wykorzystana w badaniu nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach. Projekt ankiety został poddany pod dyskusję. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (26 listopada 2018 r.) W dniu 26 listopada odbyło się dziesiąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Iwona Wrześniewska-Wal oraz dr hab. Janusz Kocik przedstawili swoje doświadczenia z pracy nad przygotowaniem i realizacją kursów e-learningowych w CMKP. Z kolei dr Wojciech Zgliczyński przedstawił zagadnienie jednolitych kursów specjalizacyjnych „Zdrowie publiczne”, przeznaczonych dla lekarzy/lekarzy dentystów wszystkich specjalności, specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji, które mają być realizowane w ramach e-learningu w 2019 r. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik przedstawił projekt badania nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach. Projekt został poddany pod dyskusję w efekcie której ma zostać wypracowane narzędzie badawcze – ankieta.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (19 listopada 2018 r.)
  W dniu 19 listopada odbyło się dziewiąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mirosław Ruciński wygłosił wykład pt. „Preparaty immunomodulujące w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych – fakty i mity”. W trakcie wystąpienia zostały omówione wybrane popularne produkty lecznicze pod kątem ich realnej skuteczności w praktyce lekarza rodzinnego. W trakcie seminarium dr hab. Janusz Kocik przedstawił wstępne wyniki sondażu nt. wiedzy lekarzy o szczepieniach, które stały się podstawą do dyskusji nad koniecznością prowadzenia dalszych pogłębionych badań w tym zakresie.

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (5 listopada 2018 r.)
  W dniu 5 listopada odbyło się ósme z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. ndzw. w CMKP wygłosił wykład dotyczący relacji między etyką a estetyką w sytuacji dylematu moralnego.  Podstawą rozważań był tzw. dylemat wagonika – jeden z najbardziej popularnych dylematów etycznych, wielokrotnie wykorzystywany w literaturze przedmiotu do zilustrowania problemów moralnych. Na jego podstawie zademonstrowana została bliskość relacji etyki i estetyki, gdzie jedną z podstawowych kategorii jest Zasada Złotego Podziału. To bowiem, co jest zgodne z ową zasadą kwalifikujemy jako estetyczne, a to z kolei uprzywilejowujemy w  naszych osądach moralnych. Wykład zakończyły refleksje na temat sposobów rozwiązywania dylematów etycznych.W trakcie seminarium dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia, w swoim kolejnym wystąpieniu przedstawiły wraz z przykładami temat e-learningu jako nowej formy kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia. Seminarium JSC_5.11.2018 2

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (29 października 2018 r.)
  W dniu 29 października odbyło się siódme z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. ndzw. w CMKP przestawił wykład pt. „Rzeczywiste źródła medycyny naturalnej”. W jego ramach omówiona została historia medycyny naturalnej wraz z rozwojem sposobów manipulacji stosowanych przez naturoterapeutów. Wykład rozpoczęła krytyczna analiza działalności naturoterapeutów, od usług bioenergoterapeutycznych, poprzez wróżbiarstwo, chiromancję, zielarstwo, jasnowidztwo i inne praktyki pseudomedyczne. Następnie wskazane zostały wszystkie sposoby manipulacji pacjentami przez naturoterapeutów, wraz z analizą historyczną, od III wieku p.n.e. do dziś. W trakcie seminarium dr Agnieszka Siemińska-Łosko i dr Roksana Neczaj-Świderska z Zespołu ds. E-learningu i Nowoczesnych Metod Kształcenia zaprezentowały podstawowe informacje na temat tej formy kształcenia w CMKP. prezentacji_SZP_29.10.2018 Seminarium JSC_29.10.2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (22 października 2018 r.)
  W dniu 22 października odbyło się szóste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawiła prezentację pt. „Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego wody”, w której poruszyła tematy związane z zabezpieczeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dr Anna Kamińska omówiła aktualne działania GIS wobec podmiotów pozostających pod kontrolą inspekcji państwowej oraz szczegółowo przedstawiła sposoby sprawowania tego nadzoru. prezentacja CMKP 22_10_2018 AK

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (15 października 2018 r.)

  W dniu 15 października odbyło się piąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Paweł Abramczyk dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawił temat „Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne granic Polski”.  Dr Paweł Abramczyk zaprezentował na m.in. organizację ochrony sanitarnej granic Polski i omówił  współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa związane z ruchem transgranicznym ludzi i towarów, przywołał przykłady konkretnych zdarzeń z działalności granicznej służby sanitarno-epidemiologicznej z ostatnich lat. J.Abramczyk-Zabezpieczenie sanitarno-epiodemiologiczne granic Polski 15.10.2018

  Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w CMKP (10 października 2018 r.)
  W dniu 10 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W uroczystości oprócz pracowników CMKP uczestniczyli m.in. rektorzy warszawskich uczelni, przedstawiciele ministerstw, administracji państwowej, duchowieństwa, reprezentanci środowisk naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych, dyrektorzy szpitali oraz przedstawicieli władz samorządowych. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert. W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Studiów Doktoranckich oraz promocja doktorów, a także wręczone zostały dyplomy doktora habilitowanego. Wykład inauguracyjny pt. „Nerki w kołysce to nerki na całe życie” wygłosił prof. Ryszard Grenda. Podczas uroczystości Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska poinformowała wszystkich zgromadzonych o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o CMKP, która reguluje podstawy funkcjonowania i status prawny Naszej Uczelni. W trakcie uroczystości medalami i odznaczeniami uhonorowano pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego. Prezydent RP nadał Pani mgr Sylwii Piętce „Medal za Długoletnią Służbę”, jako nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z kolei Minister Zdrowia przyznał Pani dr Iwonie Wrześniewskiej-Wal odznakę honorową za „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w uznaniu osiągnięć w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP serdecznie gratuluje obu odznaczonym Paniom.     

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (1 października 2018 r.)
  Dnia 1 października odbyło się czwarte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Iwona Wrześniewska-Wal przedstawiła temat „Żywność i uprawy GMO – argumenty za i przeciw”. Prelegentka zaprezentowała wyniki swoich prac i analiz (od 2006 r.) dotyczących regulacji prawnych w tym zakresie, zarówno na poziomie UE jak i regulacji krajowych. Oprócz regulacji prawnych Dr Iwona Wrześniewska-Wal zwróciła uwagę na aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z żywnością i uprawami GMO. Prezentacja stanowi przyczynek do rozważań na temat roli i znaczenia nowoczesnej biotechnologii w obszarze zdrowia. Żywność i uprawy GMO za i przeciw

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (24 września 2018 r.)
  W dniu 24 września odbyło się trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mateusz Jankowski przedstawił temat „Papierosy elektroniczne i podgrzewany tytoń – nowe pomysły, stare problemy?”. Dr Mateusz Jankowski przedstawił m.in. wyniki własnych badań dotyczących problematyki e-papierosów i nowoczesnych wyrobów tytoniowych, informacje nt. dynamiki konsumpcji tych produktów, oraz stan wiedzy nt. skutków zdrowotnych związanych z ich używaniem. Prezentacja stanowiła punkt wyjścia do dyskusji na temat działań z zakresu zdrowia publicznego jakie należy podjąć, żeby ograniczać zagrożenia związane ze używaniem e-papierosów. M.Jankowski. E-papierosy i podgrzewany tytoń. Seminarium CMKP. 24.09.2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (17 września 2018 r.)
  W dniu 17 września odbyło się drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Paweł Grzesiowski przedstawił temat „System szczepień w Polsce na tle współczesnych przesądów”. Dr Paweł Grzesiowski w swojej prezentacji omówił m.in. historię systemu szczepień, stan obecny i perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem ruchów antyszczepionkowych. dr.Paweł.Grzesiowski.SZCZEPIENIA.SEMINARIUM.CMKP.17.09.2018-4

  Jesienna Szkoła Prawa Medycznego (15 września 2018 r.)
  W dniu 15 września 2018 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – w gmachu zwanym  „Starym BUW-em” odbyła się „Jesienna Szkoła Prawa Medycznego”, której organizatorem była Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z informowaniem pacjenta, dokumentacją medyczną oraz błędami medycznymi i rehabilitacją prewencyjną w praktyce. Agenda tego wydarzenia obejmowała następujące zagadnienia: „Obowiązek lekarza w zakresie udzielania informacji” – dr Dariusz Hajdukiewicz, „Dokumentacja medyczna- teoria a praktyka” – mgr Michał Waszkiewicz, „Błędy medyczne – kazusy (sprawy cywilne, karne i odpowiedzialność zawodowa)” – dr Iwona WrześniewskaWal oraz „Rehabilitacja prewencyjna w praktyce” – dr Jadwiga Kawwa. jesienna_szkoła_prawa_SZP_CMKP_2018

  Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP (10 września 2018 r.)

  W dniu 10 września odbyło się seminarium inaugurujące cykliczne seminaria Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr hab. Jarosław Pinkas oraz dr Wojciech Stefan Zgliczyński przedstawili relację z Forum Ochrony Zdrowia, które odbywało się w Krynicy w dniach 4-6 września 2018 r. oraz przedstawili plany pracy Szkoły w nowym roku akademickim. Forum Ochrony Zdrowia Krynica

  Uroczyste rozpoczęcie pracy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP w roku akademickim 2018/2019 (3 września 2018 r.)
  W dniu 3 września w Szkole Zdrowia Publicznego odbyło się uroczyste rozpoczęcie pracy w roku akademickim 2018/2019. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wziął udział Dyrektor CMKP, prof. dr hab. Ryszard Gellert oraz zaproszeni Goście. Spotkanie było okazją do podziękowań dla kończącej drugą kadencję na stanowisku Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego prof. Doroty Cianciary.

  Konferencja pt. „Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne” (24 kwietnia 2018 r.)

  W dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego odbyła się 16. Cykliczna Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI Wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne”. Konferencja była poświęcona paradygmatom medycznego kształcenia przed- i podyplomowego. Organizatorami konferencji byli: Senacka Komisja Zdrowia, Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz CMKP. Podczas konferencji wykłady wygłosili przedstawiciele Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Ryszard Gellert, prof. dr hab. Joanna Jędrzejczak i dr Wojciech Stefan Zgliczyński, a dr Jarosław Pinkas przewodniczył jednej z sesji. Zał.nr.2.program

  Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem:„Narodowy Program Zdrowia 2016-2020” (8 marca 2017 r.)
  W dniu 8 marca 2017 r. w Senacie RP, odbyła się Konferencja Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i Senatu RP pod tytułem: „Narodowy Program Zdrowia 2016-2020”. Konferencja została zorganizowana z okazji 45-lecia powstania w CMKP Studium Medycyny Społecznej i 20-lecia przekształcenia Studium w Szkołę Zdrowia Publicznego. Konferencję poprowadził senator Waldemar Kraska. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, w tym ekspertów zdrowia publicznego, polityków, lekarzy i studentów. Po konferencji Wydawnictwo Sejmowe we współpracy ze Szkołą Zdrowia Publicznego przygotowały książkę podsumowującą te wydarzenie. Program konferencji Zał.nr.3.program

  Zeszyt Postępy Nauk Medycznych (1 kwietnia 2016 r.)

  W dniu 1 kwietnia ukazał się Zeszyt Postępów Nauk Medycznych w całości przygotowany przez pracowników Szkoły i poświęcony zagadnieniom zdrowia publicznego. Na zeszyt złożyło się 10 prac poglądowych i 4 prace oryginalne. http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201605.html
 • Działalność dydaktyczna

  Szkoła Zdrowia Publicznego prowadzi kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów i innych osób z wyższym wykształceniem niemedycznym.

  Jednym z głównych zadań Szkoły jest prowadzenie kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności w zakresie zdrowia publicznego oraz prawa medycznego. O ich wartości świadczą wysokie oceny wystawiane przez uczestników tych kursów.

  Ponadto Szkoła posiada akredytację do realizowania programu kształcenia specjalizacyjnego w zdrowiu publicznym dla lekarzy i magistrów. Od 1971 w szkoleniach zorganizowanych przez Szkołę uczestniczyło ponad kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie lekarzy, ale też magistrów w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

  W ciągu ostatnich szesnastu lat (2003 – 2017). Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP zorganizowała 880 różnych kursów, na których przeszkolono 20 462 osób.  W roku akademickim 2017/2018 w trakcie 83 kursów przeszkolono 2 683 osób.

  Istotnym uzupełnieniem działalności dydaktycznej Szkoły jest działalność naukowa. W samym tylko okresie od 1992 r. do 2016 r. liczba publikacji naukowych pracowników Szkoły wyniosła 930 prac poglądowych i oryginalnych. Wśród dokonań Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP ostatnich lat jest udział w realizacji projektu systemowego „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kariologów, lekarzy medycyny pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu w latach 2008 -2015 Szkoła przeszkoliła 1163 lekarzy. Od 2016 r. Szkoła realizuje program szkolenia lekarzy ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten ma się zakończyć w 2023 roku. Jest adresowany do lekarzy specjalizujących się w tzw. trybie modułowym w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, pediatrii, medycynie ratunkowej oraz medycynie paliatywnej.

  Długoletnie doświadczenie Szkoły Zdrowia Publicznego i Zespół pracowników, stawiają ją wśród najlepszych placówek kształcących kadry dla systemu zdrowia w kraju.

  W związku z przemianami demograficznymi i epidemiologicznymi, jakie stoją przed Polską działania z zakresu zdrowia publicznego, w zakresie szkolenia personelu nabierają jeszcze większego znaczenia niż do tej pory. W oparciu o posiadane kadry i doświadczenie, Szkoła Zdrowia Publicznego jest naturalnym partnerem instytucji rządowych w realizacji ustawowych zadań Narodowego Programu Zdrowia w tym m.in. w zakresie monitorowania i oceny stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa; identyfikacji i analizy rozpowszechnienia czynników stanowiących zagrożenie stanu zdrowia społeczeństwa; identyfikacji przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; inicjowania i prowadzenia badań naukowych.

 • Historia

  HISTORIA SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO CMKP

  Początki Szkoły Zdrowia Publicznego są nierozerwalnie związane z początkami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dzięki zaangażowaniu profesorów Bogusława Kożusznika i Edwarda Rużyłło w 1971 r. w ramach CMKP utworzono Studium Medycyny Społecznej , którego bazą była dotychczasowa Katedra i Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie.

  Pierwszym kierownikiem Studium został kierownik Katedry Profesor Bogusław Kożusznik, który funkcję tę sprawował do 1977 roku. Początkowo Studium składało się z sześciu zakładów, a jego głównym zadaniem było kształcenie specjalistów II stopnia w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia. Co roku specjalizację w tej dziedzinie uzyskiwało ok. 90 osób. Studium było jedynym miejscem w Polsce, prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie. Studium było także głównym organizatorem i koordynatorem szkolenia kadr kierowniczych dla tworzonego zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej. Ten polski model organizacji opieki zdrowotnej w powiecie był wskazywany przez Światową Organizację Zdrowia jako wzór do naśladowania dla innych krajów. W paradygmacie integracji opieki zdrowotnej szkolono przyszłych dyrektorów zespołów opieki zdrowotnej i wojewódzkich szpitali zespolonych w całej Polsce. Kształcenie kadry kierowniczej w Studium Medycyny Społecznej CMKP walnie przyczyniło się do sukcesu reformy integracyjnej z lat 70 – tych ubiegłego wieku.

  W 1978 r. funkcję kierownika Studium objął Profesor Marek Sanecki. W 1984 r. dokonano zmiany struktury organizacyjnej – liczba zakładów została zwiększona do ośmiu, a zadania dydaktyczne zostały rozszerzone o kształcenie specjalistów I stopnia w dziedzinie medycyny społecznej. W tym kształcie Studium funkcjonowało do czasu przemian politycznych i społecznych przełomu lat 80. i 90. XX .

  W 1991 r. kierownictwo placówki objął Profesor Andrzej Wojtczak. Doprowadził w roku 1996 do przekształcenia Studium Medycyny Społecznej w Szkołę Zdrowia Publicznego (SZP) – samodzielną jednostkę CMKP . Zmiana ta była wyrazem ówczesnego wzrostu zainteresowania zdrowiem publicznym w skali globalnej i powrotem do dobrej tradycji – nauki, sztuki i kształcenia na rzecz poprawy zdrowia zbiorowości. W rezultacie w latach 90. XX w. wprowadzono nowe treści i metody nauczania zdrowia publicznego, nastąpił rozwój jednostek organizacyjnych SZP zajmujących się m.in. prawem medycznym i bioetyką oraz zapoczątkowano aktywność SZP na arenie międzynarodowej.

  W latach 1996-2003 funkcję Dyrektora SZP sprawował Profesor Jerzy Leowski. Był to czas ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Zagadnienia międzynarodowych problemów zdrowia były przedmiotem badań naukowych i stanowiły istotny element procesu dydaktycznego. Pracownicy SZP brali udział w licznych konferencjach międzynarodowych, grupach ekspertów ŚOZ, a także jako przedstawiciele Polski uczestniczyli w pracach Światowego Zgromadzenia Zdrowia. W tych latach powstał pierwszy program kształcenia w nowej specjalizacji – zdrowie publiczne. Opracowano też koncepcję jednolitego kursu ze zdrowia publicznego dla wszystkich specjalizujących się lekarzy.

  W latach 2003-2011 Dyrektorem SZP był Profesor Janusz Opolski, z przerwą w 2005 r., kiedy funkcję Dyrektora pełniła Profesor Maria Miller. W tym czasie SZP rozpoczęła realizację projektu systemowego „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kariologów, lekarzy medycyny pracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu w latach 2008-2015 SZP przeszkoliła 1163 lekarzy. Opracowano liczne publikacje dydaktyczne, dotyczące różnych zagadnień zdrowia publicznego, wydany został dwutomowy podręcznik „Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia” oraz pierwszy podręcznik „Prawo medyczne”. W tych latach przeprowadzono, po raz pierwszy od powstania CMKP, gruntowny remont zajmowanego przez SZP budynku.

  Od 2011 r. do 2018 r. Dyrektorem SZP była Profesor Dorota Cianciara. Od 2016 r. realizowany jest program szkolenia lekarzy ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest on współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego zakończenie przewidziane jest na 2023 r.

  Od 2018 r. Dyrektorem – Dziekanem SZP, jest Profesor Jarosław Pinkas. Prodziekanami SZP są Profesor Janusz Ostrowski oraz Doktor Wojciech Stefan Zgliczyński. W 2020 r. władze SZP zostały powołane na kadencję 2020-2024. W 2019 r. SZP, jako pierwsza jednostka CMKP, opracowała i wdrożyła kształcenie specjalizacyjne w formie hybrydowej, tj. łączącej zajęcia on-line z zajęciami stacjonarnymi. W partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie SZP prowadzi projekt „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt ten jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z epidemią COVID-19 SZP zaoferowała specjalizującym się lekarzom możliwość uczestnictwa w kursach on-line, oferując w tej formule wszystkie prowadzone zajęcia.

  Od początku swojej działalności Studium Medycyny Społecznej, a następnie Szkoła Zdrowia Publicznego, mieściły się przy ulicy Kleczewskiej 61/63 w Warszawie, w budynku zbudowanym po II wojnie światowej na fundamentach nieukończonego domu Zdobyczy Robotniczej. W budynku tym do końca lat 60. XX w. mieścił się komisariat policji.

  Kolejnymi dyrektorami Studium, a następnie Szkoły byli:

 • Pracownicy

  DYREKTOR – dziekan
  dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP

  PROFESOROWIE
  dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
  dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
  prof. dr. hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
  dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski, prof. CMKP
  dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
  prof. dr  hab. n. med.  Monika Puzianowska-Kuźnicka
  dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP

  ADIUNKCI
  dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
  dr n. med. Mateusz Jankowski
  dr n. o zdr. Emilia Sarnacka
  dr n. med. Daniel Śliż
  dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński

  ASYSTENCI
  dr n. praw. Lidia Janiszewska
  mgr Bartosz Kobuszewski
  mgr Michał Waszkiewicz

  STARSI WYKŁADOWCY
  dr n.praw. Anna Augustynowicz
  dr n. przyr. Paweł Goryński
  dr n. med. Paweł Grzesiowski
  dr n. praw. Dariusz Hajdukiewicz
  dr n. med. Jacek Pruszyński
  dr n. med. Jacek Putz
  dr n. hum. Zofia Słońska
  dr n. prawn., lek. Iwona Wrześniewska-Wal

  WYKŁADOWCY
  dr n. med. Agnieszka Jasik
  lek. Piotr Winciunas

  LEKARZE REZYDENCI
  lek. Agnieszka Bauman
  lek. dent. Magdalena Kapica
  lek. dent Magda Mazurek
  lek. Anna Michalkiewicz
  lek. Marta Moczydłowska
  lek. dent. Agnieszka Osiadło
  lek. dent. Sara Shamsa

  INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
  mgr Mariusz Ruiz

  ADMINISTRACYJNI
  mgr Dorota Czubczenko
  mgr Janusz Engel
  mgr Jolanta Ostalska-Cybart
  mgr Sylwia Piętka
  mgr Aneta Rosolak

 • Publikacje

  Artykuły naukowe pracowników SZP CMKP

  Rok akademicki 2019/2020

  Data
  publikacji

  czasopismo

  tytuł

  autorzy

  Punkty
  MNiSW

  IF

  24.09.2020 BMJ Open Self-reported secondhand smoke exposure following the adoption of a national smoke-free policy in Poland: analysis of serial, cross-sectional, representative surveys, 2009–2019 Mateusz Jankowski, Vaughan Rees, Wojciech Stefan Zgliczyński,
  Dorota Kaleta,Mariusz Gujski, Jarosław Pinkas
  100 2.496
  25.08.2020 Archives of Medical Science
  Clinical research Significant COVID-19 burden in Polish children
  Teresa Jackowska, August Wrotek, Mateusz Jankowski, Jarosław Pinkas 70 2.807
  22.07.2020 International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
  Occupational risks for SARS-CoV-2 infection: the Polish experience
  Radosław Sierpiński, Jaroslaw Pinkas, Mateusz Jankowski, Grzegorz Juszczyk,
  Roman Topór-Mądry,Łukasz Szumowski
  70 1.541
  24.06.2020 Polish Archives of Internal Medicine Age-related differences in vitamin D status in Polish centenarians compared with 65- year-olds Małgorzata Kupisz-Urbańska, Katarzyna Broczek, Krzysztof Galus, Małgorzata
  Mossakowska, Ewa Marcinowska-Suchowierska
  100 2.882
  24.06.2020 International Journal of Environmental Research and Public Health The State of Vaccine Confidence in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey Filip M. Furman, Wojciech Stefan Zgliczyński, Mateusz Jankowski,
  Tomasz Baran, Łukasz Szumowski, Jarosław Pinkas
  70 2.468
  11.06.2020 Archives of Medical Science Smoke-free hospitals in Poland – a cross-sectional survey Jarosław J. Fedorowski, Mateusz Jankowski, Beata Buchelt, Stanisław
  Maksymowicz, Mark Parascandola
  70 2.380
  10.06.2020 Polish Archives of Internal Medicine Dynamics of COVID‐19
  outbreak in Poland: an epidemiological analysis of the first two months of the
  epidemic
  Filip Raciborski, Jarosław Pinkas, Mateusz Jankowski, Radosław
  Sierpiński, Wojciech S. Zgliczyński, Łukasz Szumowski, Kamil Rakocy,
  Waldemar Wierzba, Mariusz Gujski
  100 2.882
  3.06.2020 Polish Archives of Internal Medicine Sex differences in the frequency of gastrointestinal symptoms and olfactory or taste disorders in 1942 nonhospitalized patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) Radosław Sierpiński, Jarosław Pinkas, Mateusz Jankowski,
  Wojciech S. Zgliczyński
  , Waldemar Wierzba, Mariusz Gujski, Łukasz Szumowski
  100 2.882
  1.06.2020 Terapia Sarkopenia i zespół słabości u starszych osób – diagnostyka i leczenie Małgorzata Kupisz-Urbańska, Ewa Marcinowska-Suchowierska 5
  1.06.2020 Terapia Osteoporoza u starszych kobiet i mężczyzn – diagnostyka i leczenie
  farmakologiczne
  Ewa Marcinowska-Suchowierska, Małgorzata Kupisz-Urbańska 5
  29.04.2020 Transplantation Proceedings Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A
  Cross-sectional Survey
  Olga Maria Rostkowska, Wojciech Stefan Zgliczyński, Mateusz Jankowski,
  Robert Kuthan, Jarosław Pinkas, Magdalena Durlik
  40

  0.959

  7.04.2020 Medical Science Monitor Public Health Interventions to Mitigate Early Spread of SARS-CoV-2 in Poland
  doi: 10.12659/MSM.924730
  Jarosław Pinkas, Mateusz Jankowski, Łukasz Szumowski, Aleksandra
  Lusawa, Wojciech S. Zgliczyński, Filip Raciborski, Waldemar Wierzba,
  Mariusz Gujski
  70 1.980
  27.02.2020 Wiedza Medyczna Oryginalne artykuły autorstwa Zespołu pracowników  Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zamieszczone w drugim numerze czasopisma Wiedza Medyczna Zespół pracowników SZP CMKP

  19.02.2020 International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health Public and private health care services in the opinion of physicians in Poland
  Wojciech Stefan Zgliczyński, Mateusz Jankowski, Olga Rostkowska,
  Janusz Sytnik-Czetwertyński, Daniel Śliż, Aleksandra Karczemna and
  Jarosław Pinkas
  70 1.314
  11.02.2020 Polish Archives of Internal Medicine Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej Non-surgical in-hospital mortality predictors: a multivariable regression analysis of 2,855,029 hospitalizations Magdalena Walicka, Marcin Chlebus, Andrzej Śliwczyński, Melania Brzozowska,
  Daniel Rutkowski, Marcin Czech, Agnieszka Tuszyńska, Andrzej Jacyna, Monika
  Puzianowska-Kuźnicka
  , Edward Franek
  100 2.882
  31.01.2020 Health Policy Selected factors determining outsourcing of basic operations in healthcare entities in Poland Mariola Borowska, Anna Augustynowicz, Krzysztof Bobiński, Michał
  Waszkiewicz
  , Aleksandra Czerw
  100 2.075
  12.01.2020 Advances in Medical Sciences Geographic disparities in the application of endovascular repair of unruptured abdominal aortic aneurysm – Polish population analysis Bartosz Symonides, Andrzej Śliwczyński, Zbigniew Gałązka, Jarosław Pinkas,
  Zbigniew Gaciong
  70 2.080
  10.01.2020 Vaccine Monitoring of community-acquired pneumonia hospitalisations before the introduction of pneumococcal conjugate vaccine into Polish National Immunisation Programme (2009-2016): a nationwide retrospective database analysis
  Gajewska Małgorzata, Goryński Paweł, Paradowska-Stankiewicz Iwona, Lewtak
  Katarzyna, Piotrowicz Maria, Urban Ewa, Cianciara Dorota, Wysocki
  Mirosław J., Książek Alicja, Izurieta Patricia
  100 3.269
  31.12.2019 Medical Science Monitor Analysis of National Health and Insurance Registers for All-Cause Mortality in Patients with Heart Failure with and without Diabetes Mellitus in Poland in 2012 Waldemar Wierzba, Adam Wierzba, Andrzej Śliwczyński, Waldemar Karnafel,
  Jarosław Pinkas
  , Mariusz Gujski
  70 1.980
  31.12.2019 Pediatria i Medycyna Rodzinna Model of a good paediatrician in judgements of medical courts. Wzorzec dobrego
  pediatry w orzeczeniach sądów lekarskich
  Iwona Wrześniewska-Wal

   

  20

  30.12.2019 Advances in Psychiatry and Neurology Wzorzec dobrego psychiatry według Antoniego Kępińskiego. Przykłady z orzecznictwa sądów lekarskich Iwona Wrześniewska-Wal 20

  1.12.2019
  Terapia
  Leczenie cholekalcyferolem niedoborów witaminy D u osób dorosłych Ewa Marcinowska-Suchowierska 5

  30.11.2019 International Journal of Environmental Research and Public Health

  The Prevalence of Tobacco and E-Cigarette Use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey
  (artykuł oryginalny)

  Jarosław Pinkas, Dorota Kaleta, Wojciech Stefan Zgliczyński*, Aleksandra
  Lusawa
  , Iwona Wrześniewska-Wal,
  Waldemar Wierzba Mariusz Gujski, Mateusz Jankowski
  70 2.468
  30.10.2019 Krakowskie Studia Międzynarodowe
  Podstawowe prawa pacjenta w orzeczeniach sądów lekarskich. Stan obecny i
  wyzwania na przyszłość
  Iwona Wrześniewska-Wal

  24.10.2019
  International Journal of Molecular Sciences

  Vitamin D receptor gene expression in adipose tissue of obese individuals is regulated by miRNA and correlates with the pro-inflammatory cytokine level

  Jonas MI, Kuryłowicz A, Bartoszewicz Z, Lisik W, Jonas M,  Kozniewski K,
  Puzianowska-Kuznicka M.
  100 4.183
  12.10.2019 International Journal of Environmental Research and Public Health Hope in hospitalized patients with terminal cancer
  Baczewska Bożena, Block Bogusław, Kropornicka Beata, Niedzielski Antoni,
  Malm Maria, Zwolak Agnieszka, Makara-Studzińska Marta T.
  70 2.468

  Rok akademicki 2018/2019

  Data
  publikacji

  czasopismo

  tytuł

  autorzy

  Punkty
  MNiSW

  IF

  30.09.2019 Nefrologia i Dializoterapia Polska XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego . Poznań 30 maja – 1 czerwca 2019 roku. Podsumowanie. Nefrol.

  Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski

  4

  25.09.2019

  International Journal of Environmental Research and Public Health

  Cigarette and E-Cigarette Use and Smoking Cessation Practices among Physicians in Poland
  (artykuł oryginalny)

  Mateusz Jankowski, Dorota Kaleta, Wojciech Stefan Zgliczyński,
  Justyna Grudziąż-Sękowska,

  Iwona Wrześniewska-Wal
  ,
  Mariusz Gujski*,
  Waldemar Wierzba
  , Jarosław Pinkas

  70

  2.468

  1.09.2019 Frontiers in
  Endocrinology

  Vitamin D toxicity–a clinical perspective

  Ewa Marcinowska-Suchowierska,
  Małgorzata Kupisz-Urbańska,
  Jacek Łukaszkiewicz, Paweł Płudowski and Glenville Jones

  5

  1.09.2019 Frontiers in
  Endocrinology

  Vitamin D supplementation guidelines for general population and groups at risk of vitamin D deficiency in Poland-recommendations of the polish society of pediatric endocrinology and diabetes and the expert panel with participation of national specialist consultants and representatives
  of scientific societies—2018 update
  ,

  Agnieszka Rusińska, Paweł Płudowski, Mieczysław Walczak,Maria
  K. Borszewska-Kornacka, Artur Bossowski, Danuta Chlebna-Sokół, Justyna
  Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Edward Franek, Ewa Helwich,Teresa Jackowska,
  Maria A. Kalina, Jerzy Konstantynowicz, Janusz Książyk,Andrzej Lewiński, Jacek
  Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Artur Mazur, Izabela
  Michałus, Jarosław Peregud-Pogorzelski,Hanna Romanowska,Marek Ruchała, Piotr
  Socha, Mieczysław Szalecki, Mirosław Wielgoś, Danuta Zwolińska and Arkadiusz
  Zygmunt Eds.P Płudowski, William B. Grant, Jerzy Konstantynowicz and Michael E, Holick

  5

  1.09.2019 Forum Nefrologiczne Poczet członków honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXVIII –
  Profesor Franciszek Kokot”

  Janusz Ostrowski,  Jan Duława , Andrzej Więcek , Bolesław Rutkowski

  5

  1.09.2019 Forum Nefrologiczne Poczet członków honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXVII –
  profesor John Francis Maher.
  Ostrowski Janusz, Rutkowski Bolesław 5

  1.09.2019 Journal of Education, Health and Sport Interdisciplinarity and multidisciplinarity of the medical profession. Opportunity or threat? Janusz Sytnik-Czetwertyński, Anna Augustynowicz, Adam Skowron, Michał Waszkiewicz, Justyna Grudziąż-Sękowska, Dariusz Hajdukiewicz, Bartosz Kobuszewski, Lidia Janiszewska, Iwona Wrześniewska-Wal 5

  23.08.2019

  Medical Science Monitor

  Knowledge and Beliefs of E-Cigarettes Among Physicians in Poland
  (artykuł oryginalny)

  Wojciech Stefan Zgliczyński,
  Mateusz Jankowski, Olga Rostkowska, Mariusz Gujski*, Waldemar Wierzba, Jarosław Pinkas

  70

  1.980

  7.08.2019 Artifficial Organs Nils Alwall and his artificial kidneys: Seventieth anniversary of the start of serial production

  Kurkus Jan, Ostrowski Janusz

  2.379

  30.07.2019

  BMC Cancer

  Worse survival in breast cancer in elderly may not be due to underutilization of medical procedures as observed upon changing healthcare system in Poland
  (artykuł oryginalny)

  Janusz Kocik, Małgorzata Pajączek, Tomasz Kryczka

  100

  2.933


  28.07.2019

  International Journal of Environmental Research and Public Health

  The Prevalence of Cigarette and E-cigarette Smoking Among Students in Central
  and Eastern Europe—Results of the YUPESS Study

  Grzegorz Marek Brożek, Mateusz Jankowski*, Joshua Allan Lawson, Andrei Shpakou, Michał Poznański, Tadeusz Maria Zielonka, Ludmila Klimatckaia, Yelena
  Loginovich, Marta Rachel, Justína Gereová, Justyna Golonko, Ihar Naumau, Kamil
  Kornicki, Paulina Pepłowska, Valeriy Kovalevskiy, Asta Raskiliene, Krzysztof
  Bielewicz, Zuzana Krištúfková, Robert Mróz, Paulina Majek, Jakub Lubanski,
  Dorota Kaleta, Jarosław Pinkas, Jan Eugeniusz Zejda


  70


  2.468

  6.05.2019 Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień ochronnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego Aleksandra Lusawa, Jarosław Pinkas, Wojciech S. Zgliczyński,
  Magda Mazure
  k, Waldemar Wierzba
  5


  1.02.2019

  Experimental Gerontology

  Glucocorticoid receptor (NR3C1) gene polymorphisms are associated with age and blood parameters in Polish Caucasian nonagenarians and centenarians. 

  Olczak E, Kuryłowicz A, Wicik Z, Kolodziej P, Cakala-Jakimowicz M,
  Buyanovskaya O, Slusarczyk P, Mossakowska M,
  Puzianowska-Kuznicka M.

  100

  3.080

  2.01.2019 Forum Nefrologiczne Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXVI –
  Profesor Albert Valek
  Ostrowski Janusz, Derzsiova Katarina, Rutkowski Bolesław 5
  2.01.2019 Nefrologia i Dializoterapia Polska 55 Kongress ERA-EDTA w Kopenhadze w 2018 roku – podsumowanie udziału polskich
  nefrologów

  Janusz Ostrowski

  4
  2.01.2019 Forum Nefrologiczne Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXV –
  Doktor Irena Marcinek

  Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski

  5

  31.12.2018

  Studia BAS

  System ochrony  zdrowia w Polsce – wybrane zagadnienia
  (artykuł przeglądowy)

  Wojciech Stefan Zgliczyński

  9

  31.12.2018

  Studia BAS

  Wybrane prawne i  etyczne podstawy działania systemu ochrony zdrowia w Polsce
  (artykuł przeglądowy)

  Iwona Wrześniewska-Wal, Michał Waszkiewicz, Dariusz Hajdukiewicz, Anna Augustynowicz

  9

  31.12.2018

  Studia BAS

  Zdrowie publiczne w Polsce – problemy i wyzwania
  (artykuł przeglądowy)

  Dorota Cianciara

  9

  31.12.2018

  Studia BAS

  Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polski
  (artykuł przeglądowy)

  Paulina Maria Nowicka,
  Janusz Kocik

  9

  31.12.2018

  Studia BAS

  Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki skutecznej realizacji „Narodowego programu zdrowia”
  (artykuł przeglądowy)

  Justyna Grudziąż-Sękowska,
  Kuba Sękowski

  9

  31.12.2018

  Studia BAS

  Ochrona zdrowia psychicznego jako szczególne zadanie ustawodawcy –  zastosowanie przymusu bezpośredniego
  (artykuł przeglądowy)

  Emilia Sarnacka

  9


  17.12.2018
  Aging Clinical and Experimental Research

  Clinical examination of peripheral arterial disease and ankle–brachial index in a nationwide cohort of older subjects: practical implications.

  Królczyk J, Piotrowicz K, Chudek J, Puzianowska-Kuźnicka M, Mossakowska M, Szybalska A, Grodzicki T, Skalska A, Gąsowski J. 70 2.331
  1.12.2018 Terapia Miejsce wapnia w
  terapii i suplementacji: od urodzenia do starości
  Ewa Sewerynek,
  Lidia Hirnle,
  Jerzy Konstantynowicz, Magdalena Durlik, Maria Rell-Bakalarska, Krzysztof Rell,
  Ewa  Marcinowska-Suchowierska, Michał Stuss
  5

  20.09.2018 Frontiers in Endocrinology Vitamin D toxicity – a clinical perspective Ewa
  Marcinowska–Suchowierska,
  Małgorzata Kupisz – Urbańska, Jacek Łukaszkiewicz,
  Paweł Płudowski3, Glenville Jones
  9 3.519
  1.09.2018 Forum Nefrologiczne Rok 2018 rokiem ważnych rocznic w historii nefrologii i dializoterapii w Polsce.

  Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski

  5
  1.09.2018 Forum Nefrologiczne

  Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXIV –
  Profesor Miroslav Mydlik.

  Janusz Ostrowski, Katarina Derzsiová, Natale Gaspare De Santo, Bolesław
  Rutkowski

  5
  1.09.2018 Forum Nefrologiczne Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXIII –
  Profesor Tomasz Szepietowski.

  Ostrowski Janusz, Klinger Marian, Rutkowski Bolesław

  5
  24.08.2018 Polish Archives of Internal Medicine Positive somatostatin receptor imaging does not predict somatostatin analogues efficacy in tumor-induced osteomalacia Agnieszka
  Łebek-Szatańska, Lucyna Papierska, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Karolina
  Nowak, Wojciech Zgliczyński, Waldemar Misiorowski
  30 2.658

  20.06.2018
  European Geriatriatric  Medicine

  Utilization of medical rehabilitation services among older Poles – results of the PolSenior study.

  Szybalska A, Broczek K, Slusarczyk P, Kozdron E, Chudek J, Puzianowska-Kuznicka M, Kostka T, Skalska A, Mossakowska M. 15 1.233
  31.05.2018 Frontiers in Endocrinology Vitamin D supplementation guidelines for general population and groups at risk of vitamin D deficiency in Poland – recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel with participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies – 2018 update. Agnieszka Rusińska, Paweł Płudowski, Mieczysław Walczak, Maria K.
  Borszewska-KornackaI, Artur Bossowski, Danuta Chlebna-Sokół, Justyna
  Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Edward Franek, Ewa Helwich, Teresa Jackowska,
  Maria A. Kalina Jerzy Konstantynowicz, Janusz Książyk, Andrzej Lewiński, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska–Suchowierska Artur Mazur Izabela Michałus, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Hanna Romanowska Marek Ruchała, Piotr Socha Mieczysław Szalecki, Mirosław Wielgoś, Danuta Zwolińska, Arkadiusz Zygmunt
  9 3.519

  9.03.2018
  Journal of Endocrinological Investigation

  Components of metabolic syndrome in relation to plasma levels of retinol binding protein 4(RBP4) in a cohort of people aged 65 years and older.

  Majerczyk M, Kocełak P, Choręza P, Arabzada H, Owczarek AJ,
  Bożentowicz, Wikarek M, Brzozowska A, Szybalska A,
  Puzianowska-Kuźnicka M, Grodzicki T, Więcek A, Olszanecka-Glinianowicz M, Chudek J. 
  15 3.439

  7.03.2018
   
  Endocrine Research

  Age-associated increase of thyroid hormone receptor β gene promoter  methylation coexists with decreased gene expression.

  Pawlik-Pachucka E, Budzinska M, Wicik Z, Domaszewska-Szostek A, Owczarz M, Roszkowska-Gancarz M, Gewartowska M,
  Puzianowska-Kuznicka M.
  15 1.629

  1.03.2018
  Dental and Medical Problems Correlation between functional disorders of the masticatory system and speech sound disorders in children aged 7–10 years
  Grudziąż-Sękowska J, Olczak-Kowalczyk D, Zadurska M. 11


  21.01.2018
  Public Health Nutrition

  Socio-economic determinants of vitamin D deficiency in the older Polish population: results from the PolSenior study. 

  Wyskida M, Owczarek A, Szybalska A, Brzozowska A, Szczerbowska I,
  Wieczorowska-Tobis K, Puzianowska-Kuźnicka M, Franek E, Mossakowska M, Grodzicki T, Więcek A, Olszanecka-Glinianowicz M,
  Chudek J.
  35 2.526
  2018 Journal of Stomatology Anatomical defects of the masticatory system and speech sound disorders in children aged 7-10 years
  Grudziąż-Sękowska J,  Olczak-Kowalczyk D, Zadurska M. 12

  2018 Forum Ortodontyczne Algorithm for early detection of a high risk of speech sound disorders in children Grudziąż-Sękowska J,  Olczak-Kowalczyk D, Zadurska M. 20

  2018 Standardy Medyczne Zasady suplementacji I leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 Agnieszka Rusińska, Paweł Płudowski, Mieczysław Walczak, Maria K. Borszewska-KornackaI, Artur Bossowski, Danuta Chlebna-Sokół, Justyna
  Czech-Kowalska, Anna Dobrzańska, Edward Franek, Ewa Helwich, Teresa Jackowska,
  Maria A. Kalina Jerzy Konstantynowicz, Janusz Książyk, Andrzej Lewiński, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska–Suchowierska Artur Mazur Izabela Michałus,
  Jarosław Peregud-Pogorzelski, Hanna Romanowska Marek Ruchała, Piotr Socha
  Mieczysław Szalecki, Mirosław Wielgoś, Danuta Zwolińska, Arkadiusz Zygmunt
  8

  2018 Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Tom XVIITom XVII. Medycyna
  Praktyczna. Kraków 2018
  Jędrzej Śniadecki i jego zasługi dla chemii, fizjologii i medycyny Rutkowski B., Ostrowski J. 20

  2018 Medycyna
  po Dyplomie
  Leczenie niskiej masy kostnej lub osteoporozy w zapobieganiu złamaniom – aktualizacja zaleceń ACP Ewa Marcinowska-Suchowierska 5

  1.01.2018 Journal
  of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
  Vitamin D supplementation guidelines Paweł Pludowski, Michael F. Holick, William B. Grant Grant, Jerzy Konstantynowicz,
  Mario R. Mascarenhas, Afrozul Haq, Vladyslav Povoroznyuk, Nataliya Balatska, Ana Paula Barbosa, Tatiana Karonova, Ema Rudenka, Waldemar Misiorowski, Irina
  Zakharova, Alena Rudenka, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska,
  Natalia Łaszcz, Paweł Abramowicz, Harjit P. Bhattoa, Sunil J. Wimalawansa
  30 4.095
 • Kontakt

  Szkoła Zdrowia Publicznego
  ul. Kleczewska 61/63
  01-826 Warszawa


  Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego

  Kierownik Dziekanatu SZP
  mgr Sylwia Piętka
  tel.: 22 5601 150
  sylwia.pietka@cmkp.edu.pl

  mgr Dorota Czubczenko – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia oraz Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania
  22 5601 140
  dorota.czubczenko@cmkp.edu.pl

  mgr Janusz Engel
  22 5601 110
  janusz.engel@cmkp.edu.pl

  mgr Jolanta Ostalska-Cybart – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Gerontoonkologii oraz Zakładu Geriatrii i Gerontologii
  tel.: 22-5601 132
  jolanta.ostalska@cmkp.edu.pl

  mgr Aneta Rosolak – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Historii Medycyny i Zakładu Psychologii Medycznej
  22 5601 153
  aneta.rosolak@cmkp.edu.pl

   

Struktura jednostki