AKTUALNOŚCI -Program zajęć !!!

Metody statystyczne w naukach eksperymentalnych i medycznych” 

Część pierwsza (wykłady):  20-24 stycznia 2020 r., godz. 9-00-12.00, Centrum medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Sala Rady Naukowej (parter).

Część druga (ćwiczenia): 3-7 lutego 2020 r. godz. 9-12 (I grupa) i godz. 12-15 (II grupa), Dom Nauki, ul. Kleczewska 61/63, sala 202.

„Narzędzia i bazy niezbędne w pracy młodych naukowców”

3 marca 2020 r., godz. 9.00- 14.00, ul. Kleczewska 61/63, sala 202

„Patofizjologia chorób cywilizacyjnych”

Wykłady obowiązkowe dla dyscypliny nauki medyczne/fakultatywne dla dyscypliny nauki biologiczne.

Lista wykładów