Samorząd doktorantów

 • Rada Samorządu Doktorantów

  Przewodnicząca:

  Lek. Maciej Ratajczak

  Z-ca Przewodniczącej:

  Lek. Kamila Tańska

  Sekretarz:

  Mgr Magdalena Ostrowska

  Członkowie Rady:

  Lek. Agnieszka Łebek-Szatańska

  Lek. Maciej Oszczudłowski

  Lek. Michał Piłka

  Lek. Władysław Januszewicz

 • Przedstawiciele Samorządu w Radzie Naukowej CMKP

  Przedstawiciele Samorządu w Radzie Naukowej CMKP:

  Mgr Maciej Ratajczak

  Lek. Karolina Nowak

  Przedstawiciele Samorządu w Komisji Dyscyplinarnej CMKP:

  Lek.  Maciej Ratajczak

  Lek. Karolina Nowak

 • Komisja Dyscyplinarna Doktorantów

  Skład Komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

  Członkowie:

  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka
  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
  • Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Ireneusz Kantor
  • Dr hab. n. med. Janusz Kocik
  • Dr n. med. Alicja Bauer
  • Dr n. med. Jarosław Kozakowski
  • mgr Mariusz Klusek
  • lek. Maciej Ratajczak – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  • lek. Karolina Nowak – przedstawiciel Samorządu Doktorantów

   

 • Komisja ds. Studiów Doktoranckich

  Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

  Członkowie:

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • Prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
  • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
  • Dr hab. n. med. Michał Kamiński
  • Dr hab. n. med. Andrzej Mróz
  • Dr hab. n. med. Sebastian Szmit
  • Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
  • Prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka –ekspert
 • Regulamin Samorządu Doktorantów