Wyznaczenie promotora -KROK 1

Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora do Przewodniczącego Rady Naukowej CMKP w Sekretariacie Studium Studiów Doktoranckich (p.412, tel 22 56 93 825)

Wniosek o wyznaczenie promotora (wzór)