Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – KROK 6

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu powołanej przez Radę Naukową CMKP Komisji doktorskiej.