Wyznaczenie recenzentów -KROK 4

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Rada Naukowa CMKP wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami CMKP.