Przyjęcie rozprawy i wyznaczenie komisji doktorskiej – KROK 5

Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony Kandydat, którego rozprawa uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.