Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu – NIEAKTUALNE!!!

NIEAKTUALNE – obowiązywało osoby, które wszczęły przewód do dnia 30.04.2019 r.

Osoby, które zamierzają wszcząć postępowania doktorskie postępują zgodnie z wytycznymi zawartymi w zakładce Przewody doktorskie – nowy tryb