Stypendia doktorskie

 • Zasady przyznawania

  O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy CMKP, którzy mają wszczęty przewód doktorski.

  Rozporzadzenie_MNiSW_stypendia_doktorskie

  Zarzadzenie CMKP_stypendia_doktorskie

   

 • Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

  Wnioski o przyznanie stypendium doktorskiego opiniuje Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej w następującym składzie:

  Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
  Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  Członkowie:

  • Prof. dr hab. n. med.  Iwona Grabska-Liberek
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
  • Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof.  CMKP
  • Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof.  CMKP
  • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
  • Dr hab. n. med. Monika Duda
  • Dr hab. n. med. Damian Gaweł
  • Dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel
  • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP