Egzaminy doktorskie

Osoby posiadające certyfikat językowy wymieniony na załączonej liści może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego (obowiązuje tylko doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski do dnia 30.04.2019 r.)

certyfikaty uprawinające do zwolnieniea z egzaminu doktorskiego 

 

 • Dyscyplina podstawowa: medycyna/biologia medyczna

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pani lek. Urszuli Zaniewskiej-Chłopik

  odbędzie się 26 maja 2020 r. o godz. 11.00,

  Sala Rady Naukowej (parter)

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Artur Niedzielski prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Maria Załuska- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Władysław Januszewicz

  odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00,

  sala Rady Naukowej

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Michał Mączewski prof. CMKP

  Członkowie:

  prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

  prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

  prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Tomasza Okonia

  odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 10.00,

  Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med.Jacek Kowalczewski- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Kamila Kołodziejczyka

  odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 9.30,

  Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Oleg Tchoriwski

  odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 09.00,

  Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Artur Niedzielski prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP- promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani lek. wet. Magdaleny Cybulskiej

  odbędzie się 05 lutego 2020 r. o godz. 9.00, Sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Anny Żuk

  odbędzie się 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00,

  Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Michał Mączewski prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Jakub Baran- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Konrada Dudka

  odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 13.30,

  Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Michał Mączewski prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

  Dr hab. n. med. Bronisław bBdnarz, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Marcina Błońskiego

  odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 09.30,

  Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Artur Niedzielski prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Dariusza Grzeleckiego

  odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 10.00,

  Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Piotra Dudka

  odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 09.15,

   Szkoła Nauk Medycznych sala nr 6

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Katarzyny Głuchowskiej

  odbędzie się 25 czerwca 2019 r. o godz. 13.00, Sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Tomasza Imieli

  odbędzie się 09 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 SKD

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Janusza Śledzia

  odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 10.15, SKD

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Sebastian Szmit

  Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

  Dr hab. n. med. Sebastian Stec, prof. UR – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Karola Deutscha

  odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 09.30, SKD

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Sebastian Szmit

  Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski

  Dr hab. n. med. Sebastian Stec, prof. UR – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pan mgr  Mariusz Marciszek

  odbędzie się 03 grudnia 2018 r. o godz. 10.00, Studium Klin.-Dydakt.

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Damian Gaweł

  Dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Bartosza Horosza

  odbędzie się 28 listopada 2018 r. o godz. 10.00,

  sekretariat Studium Kliniczno-Dydaktyczne

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pani lek. Dagmary Gralak-Łachowskiej

  odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 13.00, SKD

  Skład komisji:

  Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz

  Dr hab. n. med. Sebastian Stec – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Marka Bugajskiego

  odbędzie się 07 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Michał F. Kamiński- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Łukasza Ulatowskiego

  odbędzie się 07 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

  Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP- promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Mieszka Kozikowskiego

  odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 10.00, SKD

  Skład komisji:

  Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Jakub Dobruch – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Pawła Bartosza

  odbędzie się 22 maja 2018 r. o godz. 09.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr  Pauliny Wieszczy

  odbędzie się 14 maja 2018 r. o godz. 11.00, Studium Klin.-Dydakt.

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. COI – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Sławomira Zarzyckiego

  odbędzie się 07 maja 2018 r. o godz. 10.00, SKD

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska

  Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

  Dr hab. n. med. Michał Sobstyl – promotor

   

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Aleksandry Paterek

  odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  Dr hab. n. med. Damian Gaweł

  Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Marty Kępskiej

  odbędzie się 09 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, Studium Klin.-Dydakt.

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  Dr hab. n. med. Damian Gaweł

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Romana Piotrowskiego

  odbędzie się 07 marca 2018 r. o godz. 12.30, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski- promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Piotra Futymy

  odbędzie się 07 marca 2018 r. o godz. 11.30, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski- promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Anny Gajos-Draus

  odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 10.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

  Dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz- promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Adriana Brychcego

  odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 12.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pani mgr Kamili Czajkowskiej

  odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 13.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczącay:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

  Dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Sebastian Piotrowicz

  odbędzie się 06 czerwca 2017 r. o godz. 9.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

  Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk

  Dr hab. n. med. Jakub Dobruch – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. Bogumiła Ramotowskiego

  odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 13.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:      dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

  Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj – promotor

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pana mgr Filipa Ambrożkiewicza

  odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Damian Gaweł

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Mariana Malinowskiego

  odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, sala 415b

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. nadzw. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel

  Dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Rafała Mańczaka

  odbędzie się 16 grudnia 2016 r. o godz. 13.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Michał Mączewski

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

  Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pana lek. med. Michała Ciebiery

  odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 12.30, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący: Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. w CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Magdaleny Rudzińskiej

  odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 15.30, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Prof. dr. hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – medycyna

  Pani lek. med. Magdaleny Pieniężnej-Ćwirko

  odbędzie się 06 grudnia 2016 r. o godz. 10.00, sekretariat Dyrektora

  Skład komisji:

  Przewodniczący:  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

  Członkowie:

  Dr. hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP

  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski – promotor

   

  Egzamin z dyscypliny podstawowej – biologia medyczna

  Pani mgr Hanna Kędzierska

  odbędzie się 10 listopada 2016 r. o godz. 10.00 sala 415B

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr hab. n. med. Ewa Hennig, prof. CMKP

  Członkowie:

  Dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska

  Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz

  Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska – promotor

 • Dyscyplina dodatkowa: filozofia/historia medycyny

  Egzamin z historii  medycyny odbędzie się

  25 czerwca 2020 r. o godz. 13.00

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

  ul. Marymoncka 99/103

  Sala Rady Naukowej (parter)

   

  Skład komisji:

  Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

  Członkowie:

  prof. dr hab. Michał Kopczyński

  dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP

   

  Egzamin z filozofii odbędzie się 04 czerwca 2020 r. o godz. 16.00

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

  ul. Wójcickiego 1/3, Warszawa

  Budynek 23, II piętro

   

  Skład komisji:

  Przewodniczący: ks. prof. Jan Krokos

  Członkowie:

  dr hab. Janina Buczkowska

  prof. UKSW ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

   

  Zakres wiedzy na egzamin z filozofii

   

 • Język nowożytny

  Egzamin z języka angielskiego

  Pani mgr Justyny Marynowskiej

  odbędzie się 08 maja 2020 r. o godz. 12.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  dr hab. n.med. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska- promotor

   

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Michała Piłki

  odbędzie się 08 maja 2020 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Marcin Kurzyna- promotor

   

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Dariusza Grzeleckiego

  odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 10.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Jacek Kowalczewski- promotor

  Egzamin z języka rosyjskiego

  Pana lek. Oleg Tchirowski

  odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 14.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Lidwina Olszewska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  dr hab. n.med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pani lek. wet. Magdalena Cybulska

  odbędzie się 09 grudnia 2019 r. o godz. 13.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Jarzy Ostrowski- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Konrada Dudka

  odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 07.45, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Piotr Kułakowski- promotor

   

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Kamila Kołodziejczyka

  odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 11.20, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Jarosław Czubak- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Bartosza Horosza

  odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 10.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Michał Pirożyński- promotor

   

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana mgr Mariusza Marciszka

  odbędzie się 01 lutego 2019 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  dr hab. n.med. Michał Mączewski, prof. CMKP- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Janusza Śledzia

  odbędzie się 19 grudnia 2018 r. o godz. 8.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Piotr Popławski

  dr hab. n.med. Sebastian Stec, prof. UR- promotor

  Egzamin z języka rosyjskiego

  Pana lek. Sławomira Zarzyckiego

  odbędzie się 06 listopada 2017 r. o godz. 11.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Lidwina Olszewska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  dr hab. n.med. Michał Sobstyl- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Pawła Jaworskiego

  odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.50, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Wiesław Tarnowski – promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Karola Deutscha

  odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  dr hab. n.med. Sebastian Stec – promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Marcina Ambroziaka

  odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Pawła Bartosza

  odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Piotr Popławski

  prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyński- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Tomasza Zielińskiego

  odbędzie się 07 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Marek Szczepkowski- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Sebastiana Piotrowicza

  odbędzie się 09 maja 2018 r. o godz. 14.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Piotr Popławski

  dr hab. n.med. Jakub Dobruch- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Dagmary Gralak-Łachowskiej

  odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Mirosława Majdan, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  dr hab. n.med. Sebastian Stec- promotor

   

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana lek. Piotra Futymy

  odbędzie się 07 marca 2018 r. o godz. 10.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Piotr Kułakowski- promotor

   

  Egzamin z języka rosyjskiego

  Pana lek. Artura Pytlakowskiego

  odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 14.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Lidwina Olszewska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyński- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pani mgr Natalii Żeber-Lubeckiej

  odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 9.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Jerzy Ostrowski- promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pani mgr Anny Gajos-Draus

  odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 9.00, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Joanna Bogusławska

  prof. dr hab. n.med. Andrzej Beręsewicz – promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pana mgr Mirosława Zająca

  odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 11.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      dr Agnieszka Burakowska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Krzysztof Dołowy – promotor

  Egzamin z języka angielskiego

  Pani mgr Kamili Czajkowskiej

  odbędzie się 12 października 2017 r. o godz. 10.30, Sekretariat SSD

  Skład komisji:

  Przewodnicząca:      mgr Monika Nowosielska, Studium Języków Obcych, UKSW

  Członkowie:

  dr. n. med. Alicja Bauer

  prof. dr hab. n.med. Zbigniew Lew-Starowicz – promotor