Przewody doktorskie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.

Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.  i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. zamyka się !!!