Rada Biblioteczna

Przewodniczący:

  • dr hab. n. med. Andrzej Mróz, prof. CMKP

Członkowie:

  • prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
  • dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
  • dr n. med. Tomasz Bużański
  • dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
  • dr n. med. Dorota Daniewska
  • dr n. med. Stanisław Szempliński
  • mgr Renata Seweryniak