Wybory 2020

Przewodniczący:

 • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYBORÓW CMKP


Komunikat nr 14 Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2020 roku

Kolegium Elektorów CMKP na podstawie § 34 ust. 2 statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dokonało wyboru Dyrektora CMKP, na kadencję od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Powołanym do pełnienia funkcji Dyrektora CMKP został Pan prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – obecny Dyrektor CMKP.

Komunikat wyborczy nr 14 z dn. 25 marca 2020 r.


Komunikat nr 13 Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2020 roku

W nawiązaniu do komunikatu nr 12 z dn 23.03.2020 w sprawie organizacji wyborów Dyrektora CMKP Komisja Wyborcza potwierdza, że wybory Dyrektora CMKP odbędą się 25 marca 2020 r. w g. 11.00-11.45 przy użyciu elektronicznej formy głosowania (zgodnie z Regulaminem Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego).

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W GŁOSOWANIU NIE WYMAGA
OSOBISTEJ OBECNOŚCI W BUDYNKU
PRZY UL. MARYMONCKIEJ
!

Każdy Elektor może oddać swój głos korzystając z urządzeń mobilnych (komputer, tablet, telefon) za pośrednictwem portalu www.rada24.pl  z użyciem loginów i haseł przesłanych do Państwa mailem.

 Jednocześnie prosimy o punktualne zalogowanie się do sytemu o g. 11.00.

 1. Należy najpierw zgłosić swoją obecność na zebraniu wyborczym – klikając w link „Sprawdzenie kworum” i potwierdzając obecność.
 2. Dopiero po stwierdzeniu kworum, Komisja Wyborcza uaktywni link do głosowania w Wyborach.

ZACHĘCAMY DO POZOSTANIA W DOMU I ZAGŁOSOWANIA ON-LINE!


Komunikat nr 12 Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2020 roku

W nawiązaniu do komunikatu nr 11 z ubiegłego tygodnia w sprawie organizacji wyborów Dyrektora CMKP informuję, że wybory Dyrektora CMKP odbędą się 25 marca 2020 r. w g. 11.00-11.45 za pośrednictwem portalu www.rada24.pl z użyciem loginów i haseł przesłanych do Państwa mailem.

UDZIAŁ W GŁOSOWANIU NIE WYMAGA OSOBISTEJ OBECNOŚCI W BUDYNKU PRZY UL. MARYMONCKIEJ!

UWAGA – podane w mailu loginy (brzmiące jak adresy poczty elektronicznej) nie muszą być identyczne z Państwa autentycznymi adresami poczty elektronicznej!

Do systemu należy i można się zalogować wyłącznie loginem i hasłem podanymi w mailu!

Członkowie Kolegium Elektorów, którzy są jednocześnie członkami Rady Naukowej otrzymują jeden login i hasło do portalu.

W celu oddania głosu w Wyborach Dyrektora należy wejść o godzinie 11.00 na podaną stronę internetową i zalogować się indywidualnym loginem i hasłem, które już zostały lub zostaną Państwu przekazane w odrębnym mailu.

Po zalogowaniu wyświetli się Państwu możliwość wyboru pomiędzy „13 Rada Naukowa”
a „Wybory Dyrektora CMKP”.

Od godziny 11.00 aktywna będzie tylko zawartość linka dla Elektorów: „Wybory Dyrektora CMKP”.

Po kliknięciu na link Wybory Dyrektora CMKP wyświetlą się dwa głosowania „Sprawdzenie Kworum” oraz „Wybory Dyrektora CMKP”.

O godz. 11.00 należy najpierw zgłosić swoją obecność na zebraniu wyborczym – klikając w link „Sprawdzenie kworum” i potwierdzając obecność. Dopiero po stwierdzeniu kworum, Komisja Wyborcza uaktywni link do głosowania
w Wyborach
.

Głosowanie w wyborach odbywa się poprzez wybór jednej z dostępnych opcji „ZA”; „PRZECIW”; „WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU”.  Należy oddać swój głos zaznaczając jedną z opcji. System potwierdzi prawidłowe oddanie i zarejestrowanie głosu.

Członkowie Kolegium Elektorów, którzy są jednocześnie członkami Rady Naukowej od  godziny 11.45 będą mogli przejść do zakładki „13 Rada Naukowa” i wziąć udział w głosowaniach podczas posiedzenia.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu jutrzejszym tj. we wtorek 24 marca o godzinie 11.30 odbędzie się próba systemu do głosowania. Pozwoli to Państwu na zapoznanie się z funkcjonalnościami internetowego systemu głosowania.

Komunikat wyborczy nr 12 z dn. 23 marca 2020 r.


Komunikat nr 11 Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 2020 roku

W imieniu Komisji Wyborczej i w porozumieniu z Dyrekcją CMKP informję, że wybory Dyrektora CMKP odbędą się w planowanym terminie tj. 25 marca 2020 r. przy użyciu elektronicznej formy głosowania (zgodnie z Regulaminem Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego).

Ze względu na obecną sytuację w kraju (ogłoszony przez Premiera RP stan zagrożenia epidemicznego) i mając na uwadze Państwa zdrowie, zostanie przesłany do członków Kolegium Elektorów link do strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie głosowania za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

W kolejnej wiadomości otrzymacie Państwo login i hasło uprawniające do tajnego głosowania.

We wtorek (24 marca 2020 r.) zostanie przeprowadzone głosowanie testowe – próbne, umożliwiające Państwu zapoznanie się z funkcjonowaniem aplikacji.

Komunikat wyborczy nr 11 z dn. 19 marca 2020 r.


Komunikat nr 10 Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2020

W związku z upływem terminu zgłaszania kandydatów na Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2020-2024, informuję że w terminie wskazanym w Regulaminie Wyborów w CMKP, do przewodniczącego Komisji Wyborczej wpłynęło jedno ważne zgłoszenie.

Jako kandydat został zgłoszony: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Komunikat wyborczy nr 10 z dnia 11 marca 2020 r.


Komunikat nr 9 Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2020 roku

W związku z wyborami Dyrektora CMKP na kadencję 2020-2024, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona uczestników studiów doktoranckich, zostali wybrani:

Maciej Ratajczak
Michał Frączek
Ewa Szczepańska
Agnieszka Majos
Magdalena Ostrowska
Małgorzata Kobiałka

Komunikat wyborczy nr 9 z dn. 6 marca 2020 r.


Komunikat nr 8 Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2020 roku

Z grona uczestników studiów doktoranckich do Rady Naukowej CMKP na kadencję 2020-2024 zostali wybrani:

Maciej Ratajczak
Michał Frączek
Ewa Szczepańska
Agnieszka Majos
Magdalena Ostrowska
Kamila Tańska
Małgorzata Kobiałka

Komunikat wyborczy nr 8 z dn. 6 marca 2020 r.


Komunikat nr 7 Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2020 roku

W dniu 6 marca 2020 r. odbyły się wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Naukowej CMKP na kadencję 2020-2024.

W wyniku tajnego głosowania do Rady Naukowej zostali wybrani:

Karolina Duma
Joanna Kabala
Marta Opałka
Michał Świątek
Katarzyna Tomaszewska
Michał Waszkiewicz
Piotr Werżanowski

Komunikat wyborczy nr 7 z dn. 6 marca 2020 r.


Komunikat nr 6 Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2020 roku

W związku z wyborami Dyrektora CMKP na kadencję 2020-2024, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 6 marca 2020 r., w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani:

Karolina Duma
Marta Opałka
Sylwia Piętka
Michał Świątek
Michał Waszkiewicz
Agnieszka Żurawska

Komunikat wyborczy nr 6 z dn. 6 marca 2020 r.


KOMUNIKAT nr 5 Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2020 roku

W związku z wyborami Dyrektora CMKP kadencję 2020-2024, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dniu 4 marca 2020 r., w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani:

Bauer Alicja
Czajka-Oraniec Izabella
Dudek Piotr
Gajda Ewa
Hanusek Karolina
Jankowska Katarzyna
Kozakowski Jarosław
Sawicka Ada
Skrzypczyk Michał
Stelmachowska-Banaś Maria
Zgliczyński Wojciech
Żelek Tomasz

Komunikat wyborczy nr 5 z dn. 5 marca 2020 r.


KOMUNIKAT nr 4 Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2020 roku

W dniu 4 marca 2020 r. odbyły się wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora do Rady Naukowej CMKP na kadencję 2020 – 2024.

W wyniku tajnego głosowania do Rady Naukowej zostali wybrani:

Baranowska Barbara
Bauer Alicja
Oknińska Marta
Bużański Tomasz
Czajka-Oraniec Izabella
Dudek Piotr
Gajda Ewa
Grzanka Małgorzata
Hanusek Karolina
Jankowska Katarzyna
Jasik Agnieszka
Kajdy Anna
Karwan Krzysztof
Kochman Magdalena
Kozakowski Jarosław
Kruszyńska Aleksandra
Litwiniuk Anna
Paterek Aleksandra
Wódarski Bartłomiej
Wrześniewska-Wal Iwona
Zgliczyński Wojciech
Bandyszewska Magdalena
Arczewska Katarzyna
Brągiel-Pieczonka Aneta
Daniewska Dorota
Kalisz Małgorzata
Stelmachowska-Banaś Maria
Domańska Anita
Żelek Tomasz
Martyńska Lidia
Bilski Łukasz
Sawicka Ada
Skrzypczyk Michał
Stachurska Anna

Komunikat wyborczy nr 4 z dn. 5 marca 2020 r.


KOMUNIKAT nr 3 Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2020 roku

W związku z wyborami Dyrektora CMKP na kadencję 2020-2024, podczas wyborów do Kolegium Elektorów z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dniu 26 lutego 2020 r., w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani (układ alfabetyczny):

1. Andziak Piotr
2. Baranowska-Bik Agnieszka
3. Bednarek-Papierska Lucyna
4. Bednarz Bronisław
5. Bik Wojciech
6. Budaj Andrzej
7. Cianciara Dorota
8. Czubak Jarosław
9. Dobruch Jakub
10. Duda Monika
11. Durlik Marek
12. Gaweł Damian
13. Grabska-Liberek Iwona
14. Hennig Ewa
15. Jaxa-Chamiec Tomasz
16. Jędrzejczak Joanna
17. Kowalczewski Jacek
18. Kurzyna Marcin
19. Lew-Starowicz Michał
20. Mackiewicz Urszula
21. Madycki Grzegorz
22. Mączewski Michał
23. Mróz Andrzej
24. Niedzielski Artur
25. Ostrowski Janusz
26. Piekiełko-Witkowska Agnieszka
27. Pinkas Jarosław
28. Reguła Jarosław
29. Rydzewski Andrzej
30. Rylski Marcin
31. Szczepkowski Marek
32. Tałałaj Marek
33. Tarnowski Wiesław
34. Walecka-Herniczek Irena
35. Wilińska Maria
36. Zgliczyński Wojciech

Komunikat wyborczy nr 3 z dn. 26 lutego 2020 r.


KOMUNIKAT nr 2 Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2020 roku

W związku ze zbliżającymi się w CMKP wyborami na kadencję 2020-2024:

 • Dyrektora CMKP
 • Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora
 • Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora
 • członków Rady Naukowej CMKP
 • Kolegium Elektorów

zamieszczam poniżej podstawowe informacje dotyczące wyborów wraz ze szczegółowym harmonogramem ich przeprowadzenia.

Uprzejmie proszę wszystkich pracowników oraz doktorantów CMKP o zaznajomienie się z niniejszą informacją i harmonogramem oraz uczestnictwo w zebraniach wyborczych do Kolegium Elektorów oraz do Rady Naukowej CMKP, w odpowiednich grupach.

WYBORY KOLEGIUM ELEKTORÓW

Podstawowe informacje dotyczące wyborów:
– Wybory są tajne.

– W skład Kolegium Elektorów wchodzi 60 osób:

 1. przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w liczbie 36 osób, stanowiący 60% składu Kolegium;
 2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie 12 osób, stanowiący 20% składu Kolegium;
 3. przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich, w liczbie 6 osób, stanowiących 10% składu Kolegium;
 4. przedstawiciele pozostałych pracowników CMKP, w liczbie 6 osób, stanowiący 10% składu Kolegium.

• Czynne prawo wyborcze przysługuje odpowiednio:

 1. nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, bez względu na wymiar czasu pracy;
 3. oraz doktorantom.

• Bierne prawo wyborcze przysługuje odpowiednio: nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz doktorantom, którzy do dnia rozpoczęcia nowej kadencji Kolegium Elektorów nie ukończyli 67. roku życia.

• Zebrania wyborcze prowadzone są odrębnie w grupach określonych powyżej.

• Wszyscy uczestnicy zebrań wyborczych mają prawo zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów w poszczególnych grupach. Kandydatów można zgłaszać pisemnie na ręce osoby prowadzącej zebranie. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed rozpoczęciem głosowania, zgłoszona na piśmie lub ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu potrzebna jest zgoda pisemna, złożona przed głosowaniem do Komisji Wyborczej.

• Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może wejść w skład Kolegium Elektorów, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie, przeprowadzone podczas tego samego zebrania wyborczego.

– Każdy z wybranych Elektorów może zgłaszać kandydata na Dyrektora CMKP w terminie do dnia 10 marca 2020 r. (wtorek). Wymagane jest zgłoszenie pisemne z pisemną zgodą kandydata.

• Kandydatem na Dyrektora CMKP może być nauczyciel akademicki, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, który nie ukończył 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji i spełnia warunki określone w § 7 ust. 1 statutu CMKP.

• Zgłoszenia należy składać bezpośrednio na ręce Przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana dr hab. n. med. Damiana Gawła, prof. CMKP – Zakład Immunohematologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 w Warszawie lub w zaklejonych kopertach, oznaczonych „Wybory Dyrektora CMKP 2020” do Działu Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 124.

WYBORY CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ CMKP

Podstawowe informacje dotyczące wyborów:
– Wybory są tajne.

– W skład Rady Naukowej wchodzą:

 1. dyrektor jako przewodniczący;
 2. zastępcy dyrektora;
 3. kierownicy jednostek organizacyjnych CMKP;
 4. nauczyciele akademiccy CMKP posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, stanowiący nie mniej niż 60% składu Rady Naukowej;
 5. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący do 30% składu Rady Naukowej, w tym osoby niebędące pracownikami CMKP stanowiące do 5% składu Rady Naukowej;
 6. wybrani przedstawiciele doktorantów, stanowiący do 5% składu Rady Naukowej;
 7. wybrani przedstawiciele pozostałych pracowników CMKP, stanowiący do 5% składu Rady Naukowej.

– Osoby wymienione w pkt 1- 4 wchodzą do składu Rady Naukowej bez przeprowadzenia wyborów,

– W przypadku osób, o których mowa w pkt. 5:

 • Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, innym niż nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionym w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, innym niż nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionym w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które do dnia rozpoczęcia nowej kadencji Rady Naukowej nie ukończyły 67. roku życia.

– W przypadku osób, o których mowa w pkt. 6:

 • Wyboru przedstawicieli doktorantów dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad.

– W przypadku osób, o których mowa w pkt. 7:

 • Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, innym niż nauczyciele akademiccy, zatrudnionym w CMKP, bez względu na wymiar czasu pracy.
 • Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, innym niż nauczyciele akademiccy, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyły 67. roku życia.

– Wszyscy uczestnicy zebrań wyborczych mają prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Naukowej. Kandydatów można zgłaszać wcześniej, pisemnie na ręce przewodniczącego Komisji Wyborczej. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza publicznie zamknięcie listy kandydatów. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed rozpoczęciem głosowania, złożona na piśmie lub ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata konieczna jest jego pisemna zgoda.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2024);
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85);
3) Statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
4) Regulamin wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego stanowiący załącznik do Uchwały Rady Naukowej nr 340 podjętej w dniu 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYBORÓW W CMKP

 1. Wybory do Kolegium Elektorów w grupach:
  1. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w CMKP jako podstawowym miejscu pracy (wybór 36 Elektorów) – 26 lutego 2020 r. godz. 11.00 – zebranie wyborcze (zgłaszanie kandydatów na Elektorów) przed posiedzeniem Rady Naukowej, głosowanie po przygotowaniu kart wyborczych w przerwie posiedzenia Rady Naukowej; zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (wybór 12 Elektorów) – 4 marca 2020 r.godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. pracowników administracyjnych CMKP (wybór 6 Elektorów) – 6 marca 2020 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  4. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich (wybór 6 Elektorów) – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad
   i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.
 2. Zgłaszanie kandydatów na Dyrektora CMKP do Przewodniczącego Komisji Wyborczej – do 10 marca 2020 r.
 3. Wybory Dyrektora CMKP – 25 marca 2020 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Rady Naukowej.
 4. Wybory Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora – 29 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 – podczas posiedzenia Rady Naukowej, w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna. Wyboru dokonuje Rada Naukowa.
 5. Wybory członków Rady Naukowej CMKP w grupach:
  1. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – 4 marca 2020 r. – godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. pracowników administracyjnych CMKP – 6 marca 2020 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.

Komunikat wyborczy nr 2 z dn. 7 lutego 2020 r.


Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej z dnia 6 lutego 2020 roku

W 2020 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odbędą się wybory:

 • Dyrektora CMKP
 • Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora
 • Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora
 • członków Rady Naukowej CMKP
 • Kolegium Elektorów

na kadencję 2020 – 2024, wg poniższego harmonogramu:

 1. Wybory do Kolegium Elektorów w grupach:
  1. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w CMKP jako podstawowym miejscu pracy (wybór 36 Elektorów) – 26 lutego 2020 r. godz. 11.00 – zebranie wyborcze (zgłaszanie kandydatów na Elektorów) przed posiedzeniem Rady Naukowej, głosowanie po przygotowaniu kart wyborczych w przerwie posiedzenia Rady Naukowej; zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (wybór 12 Elektorów) – 4 marca 2020 r. – godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. pracowników administracyjnych CMKP (wybór 6 Elektorów) – 6 marca 2020 r.   – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  4. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich (wybór 6 Elektorów) – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad
   i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.
 2. Zgłaszanie kandydatów na Dyrektora CMKP do Przewodniczącego Komisji Wyborczej – do 10 marca 2020 r.
 3. Wybory Dyrektora CMKP25 marca 2020 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Rady Naukowej.
 4. Wybory Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora 29 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 – podczas posiedzenia Rady Naukowej, w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna. Wyboru dokonuje Rada Naukowa.
 5. Wybory członków Rady Naukowej CMKP w grupach:
  1. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – 4 marca 2020 r. – godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. pracowników administracyjnych CMKP – 6 marca 2020 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów przekazywane będą w odrębnych komunikatach i pismach Komisji Wyborczej.

Komunikat wyborczy nr 1 z dn. 6 lutego 2020 r.