Komisja ds. Studiów Doktoranckich

Przewodnicząca:

  • dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Członkowie:

  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
  • dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Andrzej Mróz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP