Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Wiceprzewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med.  Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
 • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP