Rada Naukowa

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązki związane z organizacją i przebiegiem Posiedzeń Rady Naukowej będzie sprawować Pani Natalia Gofron z Zespołu Komunikacji i Promocji w Biurze Dyrektora CMKP. 

W sprawach dotyczących Rady Naukowej proszę kontaktować się na poniższe adresy: rada.naukowa@cmkp.edu.pl, natalia.gofron@cmkp.edu.pl lub dzwonić pod numer 501 746 255.


Terminy posiedzeń Rady Naukowej:

 • 30 października 2019 r.
 • 27 listopada 2019 r.
 • 18 grudnia 2019 r.
 • 29 stycznia 2020 r.
 • 26 lutego 2020 r. 
 • 24 marca 2020 r. 
 • 25 marca 2020 r. 
 • 9 kwietnia 2020 r. 
 • 29 kwietnia 2020 r.
 • 27 maja 2020 r.
 • 24 czerwca 2020 r.
 • 13-17 sierpnia 2020 r.
 • 30 września 2020 r.

Aula Magna, ul. Marymoncka 99/103

 • Skład Rady Naukowej w kadencji 2020-2024

   Przewodniczący

  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

  Sekretarz

  • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

  Profesorowie i doktorzy habilitowani

  • prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
  • dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP
  • dr hab. n. med.  Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik
  • dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
  • dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
  • dr hab. n. med. Marzena Dębska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
  • dr hab. n. biol. Alina Gajewska, prof. IFiŻZ PAN
  • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
  • dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Robert Gil
  • dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
  • prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
  • dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Ireneusz Kantor, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
  • dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Andrzej Mróz, prof. CMKP
  • dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
  • dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Agnieszka Paziewska, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  • dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
  • dr hab. n. med. Marcin Polkowski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
  • dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
  • dr hab. n. med. Marcin Rylski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
  • dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
  • prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
  • dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
  • dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
  • prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
  • dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Gabriel Wcisło, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
  • dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP
  • dr hab. n. med.  Edyta Zagórowicz, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz, prof. CMKP

  Przedstawiciele nauczycieli akademickich

  • dr n. biol. Katarzyna Arczewska
  • mgr Magdalena Bandyszewska
  • dr n. med. Barbara Baranowska
  • dr n. med. Alicja Bauer
  • mgr Łukasz Bilski
  • dr n. med. Aneta Brągiel-Pieczonka
  • dr n. med. Tomasz Bużański
  • dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
  • dr n. med. Dorota Daniewska
  • mgr Anita Domańska
  • dr n. med. Piotr Dudek
  • mgr Ewa Gajda
  • dr n. med. Małgorzata Grzanka
  • dr n. med. Karolina Hanusek
  • dr n. med. Katarzyna Jankowska
  • dr n. med. Agnieszka Jasik
  • dr n. med. Anna Kajdy
  • dr n. med. Małgorzata Kalisz
  • dr n. med. Krzysztof Karwan
  • dr n. med. Magdalena Kochman
  • dr n. med. Jarosław Kozakowski
  • dr n. med. Aleksandra Kruszyńska
  • dr n. wet. Anna Litwiniuk
  • dr n. med. Lidia Martyńska
  • mgr Marta Oknińska
  • dr n. med. Aleksandra Paterek
  • lek. Ada Sawicka
  • dr n. med. Michał Skrzypczyk
  • dr n. med. Anna Stachurska
  • dr n. med. Maria Stelmachowska-Banaś
  • lek. Bartłomiej Wódarski
  • dr n. praw. Iwona Wrześniewska-Wal
  • dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński
  • lek. Tomasz Żelek

  Przedstawiciele uczestników Studiów Doktoranckich

  • lek. Michał Frączek
  • lek. Małgorzata Kobiałka
  • lek. Agnieszka Majos
  • mgr Magdalena Ostrowska
  • lek. Maciej Ratajczak
  • lek. Ewa Szczepańska
  • lek. Kamila Tańska

  Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych

  • mgr inż. Zbigniew Piotrowski

  Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

  • mgr Karolina Duma
  • mgr Joanna Kabala
  • mgr Marta Opałka
  • mgr inż. Michał Świątek
  • mgr inż. Katarzyna Tomaszewska
  • mgr Michał Waszkiewicz
  • mgr Piotr Werżanowski

  Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym

  • mgr Renata Seweryniak – Kierownik Biblioteki
  • dr n. przyr. Grażyna Hoser – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  • mgr Krystyna Kałuża – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników CMKP
  • Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

  Osoby uczestniczące w posiedzeniach bez prawa do głosowania

  • dr hab. n. med. Jolanta Antoniewicz-Papis, prof. CMKP
  • dr n. med. Jerzy Białecki
  • dr hab. n. med. Jacek Bil, prof. CMKP
  • dr n. med. Mieczysław Błaszczyk
  • dr n. med. Anna Boguradzka
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka
  • prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
  • dr hab. n. med. Karolina Dżaman, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Bożena Góraj
  • dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, prof. CMKP
  • dr n. prawn. Dariusz Hajdukiewicz
  • prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
  • dr hab. n. med. Jacek Imiela
  • dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka
  • dr n. med. Piotr Kryst
  • dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
  • dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska
  • dr hab. n. med. Elżbieta Lachert, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
  • prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
  • dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Beata Pięta, prof. CMKP
  • dr hab. n. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód
  • prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
  • prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka
  • dr hab. n. med. Ilona Seferyńska, prof. CMKP
  • dr. n. med. Tomasz Skirecki
  • dr hab. n. med. Zoran Stojčew, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański
  • dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
  • dr hab. n. med. Marcin Waśko, prof. CMKP
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
  • dr n. med. Jacek Witwicki

  Przedstawiciele podmiotów współpracujących z CMKP

  • Teresa Maria Bogiel – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
  • lek. Witold Bromboszcz, MBA – Prezes Zarządu Szpitala Grochowskiego
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak – Dyrektor SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP (członek RN)
  • Dorota Gałczyńska-Zych – Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki
  • dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. IK – Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii
  • Artur Januszaniec – Prezes Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
  • Leszek Stanisław Kliś – Dyrektor SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
  • dr n. med. Andrzej Krupa – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
  • mgr Robert Lasota – Dyrektor SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
  • Agnieszka Łyda – Członek Zarządu – Dyrektor ds. administracyjnych Centrum Medycznego „Żelazna”
  • Wiesław Malicki – Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
  • dr n. med. Marek Migdał – Dyrektor IP Centrum Zdrowia Dziecka
  • dr n. med. Wojciech Puzyna – Prezes Zarządu – Dyrektor Centrum Medycznego „Żelazna”
  • Krzysztof Rajewski – Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku
  • dr n. med. Robert Starzec, MBA – Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii, Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
  • dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, prof. AHE – Dyrektor CSK MSWiA
  • dr n. med. Artur Zaczyński – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych CSK MSWiA
 • Prezydium Rady Naukowej

  • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Przewodniczący
  • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
  • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Bik
  • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  • prof. dr. hab. n. med. Andrzej Budaj
  • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Czubak
  • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
  • prof. dr. hab. n. med. Adam Torbicki
  • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Reguła
  • dr n. med. Alicja Bauer
  • mgr Michał Waszkiewicz
 • Rzecznik Dyscyplinarny

  prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

 • Konkursy

 • Ogłoszenia o publicznych obronach

Komisje