Dział e-Learningu

Platforma e-learningowa CMKP – https://e-learning.cmkp.edu.pl

E-learning i kształcenie hybrydowe w CMKP
CMKP wspiera tradycyjny tok kształcenia nowoczesnymi formami multimedialnej edukacji. Na platformie e-learningowej dla słuchaczy kursów CMKP udostępniane są materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, uzupełniające kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych.

Dział e-Learningu organizuje proces uzupełniania treściami online stacjonarnych kursów specjalizacyjnych i doskonalących, prowadzonych przez placówki CMKP. Wykładowcy wspierają kursy, publikując dodatkowe materiały dydaktyczne w wirtualnym środowisku nauczania, tj. na platformie e-learningowej CMKP.

Ponadto Dział e-Learningu:

 • zajmuje się bieżącą obsługą platformy e-learningowej CMKP;
 • przygotowuje i wdraża model kształcenia e-learningowego i hybrydowego w CMKP we współpracy z innymi zespołami, Studium Kliniczno-Dydaktycznym, Studium Medycyny Rodzinnej, Szkołą Zdrowia Publicznego, Działem Organizacyjno-Prawnym, Działem Informatyki;
 • projektuje i produkuje wykłady e-learningowe oraz moduły interaktywne do kursów hybrydowych;
 • zajmuje się produkcją, nagraniem i postprodukcją prezentacji audiowizualnych (wideo wykładów);
 • opracowuje strategię testowania i wdrażania zajęć przygotowanych na platformę
  e-learningową CMKP;
 • zapewnia wsparcie metodyczne i techniczne w projektowaniu kursów zdalnych oraz
  w przygotowywaniu i produkcji materiałów multimedialnych (nagrań audio i wideo, animacji, prezentacji itp.), wzbogacających wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wykładów online na platformie e-learningowej CMKP
Szablon do testów znajdą Państwo poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”

 • Jak nagrywamy w studiu CMKP

  Do prawidłowej realizacji nagrań (w technologii green box) bardzo ważny jest właściwy
  ubiór, prosimy o uwzględnienie poniższych zaleceń – zdecydowanie unikamy:
  – koloru białego, czarnego, szarego i zielonego;
  – materiałów odbijających światło – satyny, lycry itp;
  – biżuterii, zegarków i innych elementów stroju, które mogą odbijać światło;
  – Paniom rekomendujemy długość sukienek lub spódnic – za kolano;
  – materiałów sztruksowych oraz wzorzystych.

  W razie wątpliwości proszę o kontakt z Pawłem Malickim (22 5602 040)

 • Zdjęcia

 • Dokumenty do pobrania

  Zasady prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej CMKP określa Zarządzenie Dyrektora nr 24/2018 w sprawie prowadzenia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Zgłoszenie kursu e-learningowego/hybrydowego – tak jak w przypadku kursów stacjonarnych – formularze

  Szablon do testu

  Szablon do wideo wykładów

 • Pracownicy Zespołu

  dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko
  Kierownik Działu e-Learningu
  telefon 22-5601-041
  e-mail: asieminska@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82, pok. 201
  01-828 Warszawa

  • kierowanie pracami Zespołu;
  • zarządzanie projektami e-learningowymi CMKP;
  • kontakty i współpraca z jednostkami dydaktycznymi CMKP oraz partnerami zewnętrznymi w obszarze e-learningu;
  • planowanie i wdrażanie projektów promujących e-learning w CMKP;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z e-dydaktyki oraz obsługi platformy eCMKP;
  • pomoc dla słuchaczy i wykładowców Centrum – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
  • konsultacje z obsługi platformy – zaawansowane funkcjonalności;
  • ocena jakości i efektywności e-zajęć;
  • pisanie scenariuszy kursów hybrydowych i e-learningowych.

  mgr inż. Katarzyna Marcinkowska 
  Specjalista ds. tworzenia kursów e-learningowych
  telefon 22-5601-043
  e-mail: katarzyna.marcinkowska@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82, pok. 201
  01-828 Warszawa

  • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
  • projektowanie graficzne na potrzeby platformy i produkcji kursów e-learningowych CMKP (szablony platformy, ikony, layout prezentacji/planszy filmu do wykładu multimedialnego itp.);
  • tworzenie i produkcja graficznych materiałów dydaktycznych na potrzeby e-learningu;
  • tworzenie interaktywnych elementów kursu e-learning tj. animacji, symulacji, schematów, wykresów, testów wiedzy itp.;
  • tworzenie materiałów promocyjnych wspierających wdrożenie kształcenia hybrydowego w CMKP;
  • wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych
   tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji;
  • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP

  inż. Agnieszka Sochan
  Specjalista
  telefon 22-5601-049
  e-mail: agnieszka.sochan@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82 pok. 201
  01-828 Warszawa

  • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
  • tworzenie elementów graficznych na potrzeby platformy, produkcji kursów
   e-learningowych CMKP, zadań Zespołu;
  • tworzenie materiałów promocyjnych wspierających wdrożenie kształcenia hybrydowego w CMKP i innych zadań Zespołu;
  • wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych
   tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji;
  • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;
  • skład czasopisma CMKP „Wiedza Medyczna”.

  Edyta Marciniak
  Samodzielny Referent
  telefon 22-5601-047
  e-mail: edyta.marciniak@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82 pok. 201
  01-828 Warszawa

  • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów;
  • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej
  • kontrola materiałów; zamieszczanych na platformie e-learningowej przez wykładowców;
  • obsługa administracyjno-biurowa redakcji czasopisma CMKP „Wiedza Medyczna”.

  mgr inż. Paweł Malicki
  Samodzielny referent techniczny ds. realizacji materiałów audio i wideo
  telefon 22-5601-040
  e-mail: pawel.malicki@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82 pok. 205
  01-828 Warszawa

  • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
  • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim;
  • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
  • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
  • przygotowanie i obsługa webinariów;
  • tworzenie materiałów promocyjnych wspierających wdrożenie kształcenia hybrydowego.

  mgr Paulina Chechłacz
  metodyk e-learningu
  telefon 22-5601-042
  e-mail: pchechlacz@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82, pok. 201
  01-828 Warszawa

  • realizowanie polityki CMKP w zakresie rozwoju oferty kursów e-learningowych, hybrydowych;
  • projektowanie kursów e-learningowych, hybrydowych oraz wsparcie techniczne i metodyczne autorów kursów;
  • opracowywanie struktury, koncepcji, scenariuszy do kursów e-learningowych i hybrydowych, w tym do wideowykładów;
  • wsparcie dla użytkowników (słuchaczy, nauczycieli, kierowników kursów) platformy e-learningowej w zakresie jej obsługi, szczególnie w obszarze opracowania składowych kursu i aktywności, zamieszczania materiałów, zakładania kursów, dodawania użytkowników;
  • tworzenie raportów metodycznych z platformy e-learningowej na użytek innych jednostek CMKP;
  • organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników CMKP w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby e-learningu.

  mgr Krzysztof Stępień
  specjalista
  telefon 22-5601-036
  e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82 pok. 203
  01-828 Warszawa

  • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla użytkowników, przypisywanie użytkowników do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna, obsługa poczty email;
  • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
  • przygotowywanie prezentacji do wideo wykładów;
  • monitorowanie wykładów online;
  • szkolenie wykładowców, pracowników administracyjnych z prowadzenia wykładów online (webinariów).