Kwestura

 • Zastępcy Kwestora

  mgr Anna Wilczek – Z-ca Kwestora
  tel. 22 5693 860
  e-mail”anna.wilczek@cmkp.edu.pl

  mgr Bogna Białecka-Żyra – Z-ca Kwestora
  tel. 22 56 93 884
  e-mail: bogna.bialecka-zyra@cmkp.edu.pl
  pokój: 111