Dział Zaopatrzenia

Dział Zaopatrzenia prowadzi całokształt spraw związanych z zaopatrzeniem w sprzęt, aparaturę medyczną, wyposażenie i materiały przeznaczone dla jednostek organizacyjnych CMKP, jak również zabezpieczenie potrzeb jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego w zakresie transportu oraz nadzór nad bazą transportową.

 • Zadania

  Podstawowe zadania Działu Zaopatrzenia:

  • Ewidencja Zapotrzebowań i Wniosków zgłoszonych przez JO i zatwierdzonych do realizacji.
  • Realizacja zakupów i dostaw zatwierdzonych do realizacji, przestrzeganie limitów przeznaczonych na poszczególne zakupy i dostawy, terminów odbioru i rozliczeń.
  • Zaopatrywanie JO CMKP w sprzęt, aparaturę medyczną, drobny sprzęt laboratoryjny, wyposażenie, środki czystości  i materiały.
  • Załatwianie spraw celnych z Agencjami Celnymi.
  • Sporządzanie dokumentów umożliwiających przekazanie zakupionego sprzętu, aparatury, wyposażenia i materiałów zamawiającym JO CMKP.
  • Sporządzanie dokumentów przyjęcia środków trwałych (OT).
  • Planowanie i zabezpieczanie potrzeb JO CMKP w zakresie transportu oraz nadzór nad bazą transportową.
  • Realizacja prac poligraficznych, introligatorskich i wydawniczych CMKP.
 • Pracownicy Działu Zaopatrzenia

  mgr Grażyna Mazur – Referent
  telefon 22-5601-193
  grazyna.mazur@cmkp.edu.pl

  mgr Iwona Włodarz – Specjalista
  telefon 22-5601-190
  iwona.wlodarz@cmkp.edu.pl

  Krzysztof Ogórek – Specjalista
  telefon 22-5601-192
  krzysztof.ogorek@cmkp.edu.pl

  Sebastian Marcinkowski – Starszy Technik
  telefon 22-5601-195
  poligraf@cmkp.edu.pl oraz
  sebastian.marcinkowski@cmkp.edu.pl

  Dariusz Bernard – pracownik gospodarczy

  Kierowcy:
  Stanisław Brzeziński
  Grzegorz Jagoda
  Artur Rostkowski

 • Dokumenty do pobrania