Pracownicy Biura Uznawania Kwalifikacji

ul. Kleczewska 61/63,
01-826 Warszawa

Naczelnik
mgr Sylwia Machnik-Pawlak
sylwia.machnik@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-051
pokój 6

Zastępca Naczelnika 
mgr Katarzyna Rostkowska
katarzyna.rostkowska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-056
pokój 3

Elżbieta Aniszewska
elzbieta.aniszewska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-055
pokój 3

mgr Katarzyna Piotrowska
katarzyna.piotrowska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-058
pokój 2

mgr Małgorzata Jaskólska
malgorzata.jaskolska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-050
pokój 4

Anna Królak
anna.krolak@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-053
pokój 7

Stefania Sady
stefania.sady@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-057
pokój 8

Elżbieta Uszkiewicz
elzbieta.uszkiewicz@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-054
pokój 2

mgr Tomasz Postek
tomasz.postek@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-077
pokój 5

mgr Magdalena Szelpuk- Tworowska
magdalena.szelpuk-tworowska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-052
pokój 5

mgr Katarzyna Kuryłowicz
katarzyna.kurylowicz@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-103
pokój 4

mgr Natalia Popławska

Lista pracowników Biura z podziałem na dziedziny.

Pracownicy-wykaz-dziedzin-luty-2020 r.