Dział Techniczno-Gospodarczy

Do zadań Działu Techniczno-Gospodarczego należy:

  • administrowanie nieruchomościami Centrum Medycznego przy ul. Marymonckiej 99/103 i Kleczewskiej 61/63 w Warszawie;
  • dbałość o należyty stan techniczny i sanitarno-higieniczny budynków, organizacja przeglądów technicznych budynków wraz z instalacjami;
  • przeprowadzanie analizy techniczno-ekonomicznej, planowanie potrzeb, zabezpieczanie wymaganej aktualnymi przepisami dokumentacji technicznej i
    decyzji administracyjnych oraz organizacja i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów i modernizacji budynków wraz z wyposażeniem technicznym pomieszczeń;
  • prowadzenie rezerwacji sal dydaktycznych;
  • udział w organizacji i zabezpieczeniu materiałowo-technicznym wszelkich przedsięwzięć realizowanych w Centrum Medycznym;