Pracownicy Działu Spraw Osobowych i Płac

ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa


KADRY

mgr Magdalena Boguszewska – specjalista
tel. 22 5693 742
e-mail: magdalena.boguszewska@cmkp.edu.pl
pok. 124

Nina Borkowska – specjalista
tel. 22 5693 746
e-mail: nina.borkowska@cmkp.edu.pl
pok. 108

Jadwiga Mormol – specjalista
tel. 22 5693 748
e-mail: jadwiga.mormol@cmkp.edu.pl
pok. 108

mgr inż. Agnieszka Pałka – specjalista
tel. 22 5693 745
e-mail: agnieszka.palka@cmkp.edu.pl
pok. 108

mgr Ksenia Ukalska – specjalista
tel. 22 5693 747
e-mail: ksenia.ukalska@cmkp.edu.pl
pok. 124

 

PŁACE

mgr Joanna Boduch – specjalista
tel. 22 5693 725
e-mail: joanna.boduch@cmkp.edu.pl
pok. 109

Agnieszka Gaweł – specjalista
tel. 22 5693 722
e-mail: agnieszka.gawel@cmkp.edu.pl
pok. 110

Agata Ryniec – specjalista
tel. 22 5693 722
e-mail: agata.ryniec@cmkp.edu.pl
pok. 110

mgr Ewa Witkowska – specjalista
tel. 22 5693 723
e-mail: ewa.witkowska@cmkp.edu.pl
pok. 109


SPRAWY SOCJALNE

Bogusława Bartoszewska-Zając – specjalista
tel. 22 5693 744
e-mail: kadrysoc@cmkp.edu.pl
e-mail: boguslawa.bartoszewska-zajac@cmkp.edu.pl
pok. 27