Finansowanie badań naukowych w CMKP

PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO-DYDAKTYCZNYMI I DOKTORANTAMI CMKP

Finansowanie badań naukowych – 29.11.2018

Spotkanie informacyjne 16 & 22.03.2018

22.11.2017 – spotkanie informacyjne